ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralKnowledgeSecurity NewsSecurity Tips

Cybersecurity: Six First Steps Your Firm Needs to Consider

សន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិត គឺបានក្លាយទៅជាប្រធានបទមួយដ៏ក្តៅនៃកិច្ចសន្ននារវាងអ្នកដែលមានអាជីពខាងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា។ រាល់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗ គឺមានបទពិសោធន៍ទទួលរងនូវការវាយប្រហារ ហើយក្នុងចំណោមនោះមានខ្លះ គឺច្រើនដងក៏មាន។

យើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរាល់នៅក្នុងសតវត្ស ដែលការគំរាមគំហែងមានរូបភាពគ្រប់បែបយ៉ាង និងគ្រប់ទ្រង់ទ្រាយ ចាប់ផ្តើមចេញពីការចាប់ជំរិតដោយប្រើប្រាស់ បច្ចេកទេស Crypto Locker ដើម្បីចាក់សោរ (encrypted) ទិន្នន័យសំខាន់ៗរបស់អ្នក រហូតដល់ពួកភេរវករដែលអាចបំផ្លាញប្រព័ន្ធរបស់អ្នកទាំងមូល។

មាននូវចំនុចសាមញ្ញៗមួយចំនួន ដែលអភិបាលគ្រប់គ្រង IT ឬក៏ CTO អាចធ្វើ និងគួរតែអាចកាត់បន្ថយនូវហានិភ័យនៃការវាយប្រហារ និងដោះស្រាយនូវផលប៉ៈពាល់ ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាចំនុចណែនាំ ៦ចំនុច៖

១. ធ្វើការចំលងទុក (back-up) រៀងរាល់ថ្ងៃ៖ ការណែនាំដំបូងនេះ​ គឺមានលក្ខណៈសាមញ្ញបំផុត ប៉ុន្តែវាអាចជួយដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ចូរអ្នកប្រាកដថា មាននូវការចំលងទុកទិន្នន័យជាប្រចាំ។

២. ធ្វើការបិទនូវសិទ្ធជាអភិបាល និងការប្រើប្រាស់ USB Access ៖ មានការយល់ស្របគ្នារវាងក្រុមហ៊ុននានាដែលធ្វើការវិនិយោគ រាប់រយលានដុល្លាទៅលើប្រព័ន្ធសន្តិសុខលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខច្រើនស្រទាប់ (multi-layer) ដើម្បីការពារប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់ខ្លួន នោះគឺការកំណត់ នូវសិទ្ធិមូលដ្ឋាន (basic right)។ សូមបិទនូវសិទ្ធិជាអភិបាល (admin) និងធ្វើករាបិទមិនឲ្យភ្ជាប់នូវ USB ដែលអាចជៀសវាងនូវការបញ្ចូលនូវកម្មវិធីថ្មីៗ ដោយមិនមានការអនុញ្ញាត។

៣. ការធ្វើការតេស្តបោកបញ្ជោត (Phishing Tests)៖ ការវាយប្រហារតាមបច្ចេកទេសបោកបញ្ជោត នៅតែជាវិធីសាស្ត្រមួយ ដ៏ពេញនិយមនៃការវាយប្រហារដោយជោគជ័យ ហើយនៅក្នុងការសិក្សាថ្មីៗនេះបានបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថា អ្នកប្រើប្រាស់បើកនូវសារបោកបញ្ជោតមានការកើនឡើង គួរឲ្យកត់សំគាល់។ លទ្ធផលនេះបានគូសបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថា កម្រិតនៃភាពស្មុគស្មាញនៃការវាយប្រហារមានភាពប្រសើរជាងមុនក្នុងការវាយប្រហារ ហើយអ្នកប្រើប្រាស់នៅតែមិនបានយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះ។ ហេតុដូច្នេះហើយ ការធ្វើតេស្តសាកល្បងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ គឺជាការប្រសើរបំផុត។ វានឹងបង្រៀន ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ឲ្យយល់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់នូវលក្ខណៈ phishing ។

៤. ចែកបណ្តាញរបស់អ្នកផ្សេងគ្នា (Separate Your Networks)៖ ចូរធ្វើការបែងចែករវាង Office WiFi និង Guest WiFi SSID បន្ថែមទៅនឹង internal Wi-Fi របស់អ្នកផងដែរ។ ការបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នានូវ SSID គឺយើងទទួលបាននូវប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ នូវបញ្ហានានាដែលអាចកើតមានឡើងពីកុំព្យូទ័ររបស់ភ្ញៀវ ឬអតិថិជន។

៥. បិទមិនឲ្យប្រើប្រាស់នូវ removal storage ៖
(5) Lock Down your Physical Devices:

ការរារាំងមិនឲ្យមានការជៀតចូលទៅកាន់បណ្តាញ វាគឺជាជំហាន ប៉ុន្តែចុះបើទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានជ្រាបចេញទៅក្រៅ? បើសិនជាដូច្នេះមែន វាប្រហែលជា ត្រូវបានជ្រៀបចេញដោយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សម្រាប់ចំលង ​(physical device) ណាមួយហើយ។ ក្រុមហ៊ុននិមួយៗគួរតែធ្វើការបិទនូវការភ្ជាប់ទៅកាន់ removal storage ជាទូទៅតែម្តង ប៉ុន្តែអាចលើកលែងចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនតាមការចាំបាច់។ ដូចគ្នាដែរ ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម online ដូចជា DropBox ឬ ​Google Drive មិនគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយនៅក្នុងបណ្តាញក្រុមហ៊ុន ឬឧបករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន។

៦. បើកនូវមុខងារ Web Filtering ៖ ចំនុចចុងក្រោយមួយទៀតនោះគឺ Web Filtering។ វាបិទមិនឲ្យធ្វើការបើកចូលទៅ កាន់វិបសាយមួយចំនួនដែលត្រូវបានជ្រើសរើស (ដូចជាវិបសាយល្បែង ឬវិបសាយអាសអាភាសជាដើម) មិនឲ្យធ្វើការបើកបាននៅក្នុងបណ្តាញរបស់ក្រុមហ៊ុន។ វាគឺជាវិធីសាស្ត្រស្តង់ដារមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុនធំៗរាប់ឆ្នាំមកហើយ ប៉ុន្តែទើបតែត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ ហើយប្រហែលជាគំនិតដ៏ល្អសម្រាប់ SMEs ផងដែរ។

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button