cloud

 • Security Tips

  បញ្ហាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់សេវាក្លោដ

  Image Cover: CyberTalk បញ្ហាដែលកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារលើសុសវែររបស់ក្រុមហ៊ុន SolarWinds ហើយរីករាលដាលទៅដល់ការវាយលុកទៅលើសេវាក្លោដ Microsoft 365 និង Azure AD បានបង្ហាញឱ្យយើងឃើញថា វាមិនមែនងាយស្រួលដូចដែលអ្នកធ្លាប់បានគិតនោះទេ។ អ្វីៗទាំងអស់គឺកើតមានឡើងនៅក្នុងក្លោដ ដែលយើងមិនអាចមើលឃើញអ្វីទាំងអស់ ក្រៅពីការទទួលបានជូនដំណឹងពីក្រុមហ៊ុនម៉ៃក្រូសូហ្វអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើង។ តើភាពជឿជាក់របស់យើងមានកម្រិតណាដែរ? អ្នកផ្តល់សេវាក្លោដល្បីៗជាច្រើន ​គឺមាននូវមុខងារសន្តិសុខ/សុវត្ថិភាពមកជាមួយស្រាប់តែម្តង តែវាត្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់…

  Read More »
 • Video

  AWS Tutorial For Beginners

  This AWS full course will help you understand what is AWS, different AWS services and certifications. This AWS tutorial video…

  Read More »
 • Forum-Discussion

  Cybersecurity, trusted cloud and strategic autonomy

  According to the “Strategic Autonomy and Cybersecurity in the Netherlands” report published on February 25 by the Dutch Cyber Security…

  Read More »
 • Forum-Discussion

  Smart Nation Opportunities & Challenges (Software Engineering)

  Singapore Tech Forum 2020 held a deep-dive session on 18 Nov to introduce Singapore Government’s core technology areas and the…

  Read More »
 • General

  Cloud Complexities: Navigating the Headwinds

  From lambda functions and microservices to Kubernetes and machine learning: We have heard of devops and shifting left, S3 buckets,…

  Read More »
 • General

  Training: Most Used AWS Services & How to Use Them Securely

  Review of the top used AWS services and which security features you don’t want to forget about. Highlighting applicable CIS…

  Read More »
 • General

  Training: Cloud Security Monitoring and Threat Detection in AWS

  In this talk, Shaun McCullough SANS Certified Instructor and author of the brand new class SEC541: Cloud Monitoring and Threat…

  Read More »
 • General

  Training: Moving Operations to the Cloud

  When an organization moves an application or service from one environment to another without stopping to redesign the application, this…

  Read More »
 • General

  Training: Multicloud Security Assessment and Defense

  Overview SEC510 provides cloud security practitioners, analysts, and researchers an in-depth understanding of the inner workings of cloud Platform-as-a-Service (PaaS)…

  Read More »
 • General

  SolarWinds Attack: ការលួចទិន្នន័យសំងាត់ក្នុងទម្រង់ថ្មី

  ការវាយប្រហារដ៏ស្មុគស្មាញតាមអុីនធឺណិតប្រឆាំងទៅនឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក និងក្រុមហ៊ុនយក្សមួយចំនួនរួមមានទាំង Microsoft និង FireEye បានបង្ហាញឱ្យយើងឃើញនូវការដាក់គោលដៅវាយប្រហារទៅលើសេវាអនឡាញប្រភេទក្លោដ (cloud-based services) ដែលមានដូចជា Micrsoft 365 និង Azure Active Directory ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើការអាក់សេសទៅកាន់អតិថិជន ដែលចុងបំផុតនោះគឺដើម្បីទាញយកនូវព័ត៌មានដែលមានតម្លៃ និងទាន់ពេលវេលា។ នាពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន…

  Read More »
 • Knowledge

  មេរោគចាប់ជំរិតនឹងវាយប្រហារទៅលើក្លោដនាពេលខាងមុខ

  ហេតុអ្វីបានជាមេរោគ Ransomware នឹងមានគោលដៅទៅលើក្លោដនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ? ក្នុងពេលប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃច្រើនឡើងៗកាន់តែពឹងផ្អែកខ្លាំងក្លាទៅលើសេវាកម្មក្លោដ (cloud service) អ្នកបង្កើតនូវមេរោគ ransomware នឹងមានគោលដៅក្នុងការរកប្រាក់ចំណេញអោយបានច្រើនបំផុត។ ពេលនេះ មេរោគ Ransomware បានក្លាយជាអាជីវកម្មមួយដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបាន ១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ហើយវាមិនត្រូវការពេលវេលាច្រើននោះទេ ដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើននោះ។ បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហេគឃ័រ បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការវាយប្រហារទៅលើក្រុមគោលដៅយក្ស ដែលអាចបង់ប្រាក់លោះក្នុងតម្លៃខ្ពស់…

  Read More »
 • Job Recruitment

  Executive, Cloud Service

  EZECOM, Cambodia’s premium internet service provider, was found in 2007 to serve the rapidly expanding business and residential market in…

  Read More »
 • Forum-Discussion

  កិច្ចពិភាក្សា សន្តិសុខអុីនធឺណិតនា ពេលអនាគតនៅលើក្លោដ

  Oct.17 — Lena Smart, MongoDB Chief Information Security Officer, John Stewart, Cisco SVP, Chief Security and Trust Officer, Suresh Vasudevan…

  Read More »
 • General

  តើអ្វីទៅជា Cloud?

  វាមានការពិភាក្សាជាច្រើនអំពី Cloud និង Cloud Computing ដែលក្លាយជាពាក្យដែលធ្លាប់តែលឺគេនិយាយជាយូរមកហើយ។ ប៉ុន្តែតើអ្វីជា Cloud? តើអ្នកយល់ពីវាទេ? តើអ្នកប្រើប្រាស់វាទេ? តើអ្នកគួរតែប្រើប្រាស់ទេ? តើអាជីវកម្មរបស់អ្នកគួរតែប្រើប្រាស់ទេ? នៅផ្នែកស្នូលរបស់វា Cloud Computing គឺសំដៅទៅលើការរក្សាទុក និងការទាញយកទិន្នន័យ (ផ្ទាល់ខ្លួន ឬអាជីវកម្ម) របស់អ្នក…

  Read More »
 • General

  Dropbox, Google Drive, OneDrive Files are at risk

  វាគឺជាបច្ចេកទេសមួយដែលត្រូវបានគេហៅថា “man-in-the-cloud” ហើយដែលត្រូវបានគេហៅថា គឺជាចំនុចខ្សោយមួយនៅក្នុងសេវាកម្ម cloud-based file synchronization ។ អ្នកវាយប្រហារមិនចាំបាច់ត្រូវពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកឡើយ ដើម្បីចូលទៅកាន់ឯកសាររបស់អ្នកនៅក្នុង cloud ។ ឯកសារស្រាវជ្រាវដែលទើបតែបង្ហាញនាពេលថ្មីៗនេះ នៅក្នុង Black Hat Conference នៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas…

  Read More »
Back to top button