ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralSecurity NewsVulnerability

Dropbox, Google Drive, OneDrive Files are at risk

វាគឺជាបច្ចេកទេសមួយដែលត្រូវបានគេហៅថា “man-in-the-cloud” ហើយដែលត្រូវបានគេហៅថា គឺជាចំនុចខ្សោយមួយនៅក្នុងសេវាកម្ម cloud-based file synchronization ។

អ្នកវាយប្រហារមិនចាំបាច់ត្រូវពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកឡើយ ដើម្បីចូលទៅកាន់ឯកសាររបស់អ្នកនៅក្នុង cloud ។

ឯកសារស្រាវជ្រាវដែលទើបតែបង្ហាញនាពេលថ្មីៗនេះ នៅក្នុង Black Hat Conference នៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅដោយក្រុមហ៊ុន Imperva បានឲ្យយើងដឹងថា អ្នកវាយប្រហារអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស “man-in-the-cloud” ធ្វើការចាប់យកនូវ files ក៏ដូចជាបញ្ជូនមេរោគ ទៅឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងមិនបានដឹងឡើយ។

ខុសពីបច្ចេកទេសធម្មតាដែលយើងស្គាល់ថា “man-in-the-middle attacks” ដែលពឹងផ្អែកទៅលើការលួចចាប់ (tapping) ទិន្នន័យនៅតាមបណ្តាញរវាងម៉ាស៊ីនមេ និងអ្នកប្រើប្រាស់ ការវាយប្រហារនេះ (man-in-the-cloud) គឺវាយលុកទៅលើចំនុចខ្សោយនៅក្នុងការរៀបចំ (design) នៃសេវាកម្ម file synchronization ដែលរួមមានដូចជា Google, Box, Microsoft និង Dropbox។

វាមិនមែនត្រឹមតែជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែសម្រាប់អាជីវកម្មផងដែរ ក្នុងខណៈពេលដែលការប្រើប្រាស់ cloud-based មានការកើនឡើង ហើយការចែករំលែកឯកសារសំខាន់ៗ និងព័ត៌មានសហគ្រាសកំពុងតែពេញនិយមផងដែរ។

ការវាយប្រហារនេះកើតឡើងទៅបាន ដោយសារតែការលួចយកនូវ password token ដែលជា file តូចមួយស្ថិតនៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ (ដែលមានភាពងាយស្រួលមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់វាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់រាល់ពេល)។ នៅពេលដែលលួចបានតាមរយៈ phishing ឬក៏ drive-by exploit វាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីយកទៅតំឡើងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនថ្មីមួយទៀត (ដែលកុំព្យូទ័រស្មានថាជាម្ចាស់គណនី)។ បន្ទាប់មកអ្នកវាយប្រហារអាចធ្វើការ លួចឯកសារ ហើយអាចបន្ថែមនូវមេរោគ ឬ ransomware ទៅកាន់ប្រអប់ឯកសារ ដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់វាយប្រហារបន្តទៀត។

ដោយតែ Token នោះចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ការផ្លាស់ប្តូរនូវពាក្យសម្ងាត់មិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកវាយប្រហារបាត់សិទិ្ធក្នុងការចូលទៅកាន់ឯកសាររបស់អ្នកឡើយ។

លោក Amichai Schulman ដែលជាប្រធានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងក្រុមហ៊ុន Imperva បានមានប្រសាសន៍ថា “យើងគួរតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានេះ។”

ការស្រាវជ្រាវថ្មីៗនេះ គឺចោទប្រកាន់ទៅដល់ក្រុមអ្នកវាយប្រហារ (Russian Hacker) ដែលបានគោលដៅវាយប្រហារទៅលើ cloud ជាមួយមេរោគ Hammertoss ដែលវាយប្រហារតាមចរាចរបណ្តាញ (network traffic) ហើយស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីលួចឯកសារផ្សេងៗ។

ទោះបីជាសេវាកម្មភាពច្រើនក្នុងពេលនេះផ្តល់នូវមុខងារ two-factor authentication ហើយនឹងការជូនដំណឹង នៅពេលដែលមានការចូលទៅកាន់ឯកសារដោយមិនមានការអនុញ្ញាតក៏ដោយ វាមិនមែនសាមញ្ញទេក្នុងការជួសជុលវា ដោយសារតែបុគ្គលភាគច្រើនមិនខ្វល់ ឬមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការជូនដំណឹង ឬជ្រើសរើសមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់។

Dropbox បានធ្វើបដិេសធន៍មិនមានយោបល់លើបញ្ហានេះ ហើយ Google ក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបបញ្ហានេះដែរ។

ប្រភព៖

http://www.zdnet.com/article/dropbox-google-drive-onedrive-files-man-cloud-attack/

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button