ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralKnowledgeSecurity NewsTelecom & ICT

ការគណនា Power Budget and Power Margin សម្រាប់ Fiber-Optic Cables

មុននឹងធ្វើការបំពាក់ (cabling) សំនុំប្រព័ន្ធខ្សែអុបទិក (cable plant) នៅក្នុងគំរោងជាក់លាក់មួយគេតែងធ្វើការគណនាមួយចំនួនសំរាប់ការ design លីងនៃគំរោងនោះ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីមួយដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណតំរូវការថាមពលអុបទិកនៃលីងមួយនៅក្នុងគំរោង:

1. គណនាកញ្ចប់អានុភាពសំរាប់ខ្សែអុបទិក (Power Budget, System Gain)

កញ្ចប់ power budget នេះជាអ្នកកំនត់ដ៏សំខាន់មួយនៃកំហាតបង់អតិបរមា (maximum loss) នៅក្នុងសំនុំខ្សែ cable plant ដែលគ្រោងនឹងតំលើង ដើម្បីអោយការបញ្ជូនទិន្នន័យនៅលើលីងអុបទិកអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានកំហុស bit error។ Power budget វាគឺជាគំលាតរវាងអានុភាពផ្សាយនិងអានុភាពទទួលដែលតម្រូវអោយមាននៃឧបករណ៍ទទួល។ ប្រសិនបើយកការវិភាគក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ (worst-case analysis) មួយមកប្រើសំរាប់ការគណនា power budget នេះ, គេយកអានុភាពផ្សាយអប្បរមា (minimum transmitter power) និងអានុភាពទទួលអប្បរមានៃឧបករណ៍ទទួល (Minimum Receiver Sensitivity) មកប្រើក្នុងការគណនា រឺឯករណីទូទៅវិញគេយកអានុភាពផ្សាយមធ្យម (Average Transmitter Output) មកប្រើជំនួសវិញ។ Receiver sensitivity ជាអានុភាពទទួលអប្បរមាដែលឧបករណ៍ទទួលមួយអាចទទួលស៊ីញ៉ាល់បានដោយមិនមានកំហុស bit error កើតឡើង។

2. គណនាតំហយចុះរឺកំហាតបង់ថាមពលសរុបលើសំនុំប្រព័ន្ធខ្សែ (attenuation or link loss, loss budget)

– កំហាតបង់ថាមពលសរុបនៃសំនុំប្រព័ន្ធខ្សែអុបទិកគឺជាទំហំ
នៃកំហាតបង់ដែលសំនុំប្រព័ន្ធខ្សែ cable plant មួយអាចទទួលរង។ វាត្រូវបានគណនាដោយការបូកបញ្ជូលគ្នានូវកំហាតបង់ដែលប៉ាន់ប្រមាណនៃគ្រប់សមាសធាតុផ្សំ (component losses) ទាំងអស់ដោយរួមមាន passive components ដែលបានប្រើនៅក្នុង cable plant ដើម្បីទទួលបាននូវកំហាតបង់សរុបដែលបានប៉ាន់ប្រមាណពីចុងម្ខាងទៅចុងម្ខាងទៀត។ កំហាតបង់នៃគ្រឿង passive devices រួមមានកំហាតបង់ថាមពលខ្សែក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រ (fiber loss/attenuation រឺ loss per Km), កំហាតដោយសារ connector loss, កំហាតដោយសារតំណរ splice loss, កំហាតដោយកំណាត់ខ្សែ patchcord, កំហាតដោយសារ couplers រឺ splitters (FTTH រឺ OLAN PON splitters), bypass Switch Loss ។ល។ ដែលមាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង។ Passive devices គឺជាសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិចដែលមិនតម្រូវអោយមានប្រភពថាមពលដើម្បីបំពេញមុខងារដែលត្រូវធ្វើរបស់វា។

-​ កត្តាដ៏ទៃទៀតដែលអាចបណ្តាលអោយលីង (link) បាត់បង់ថាមពលរួមមានការខូចទ្រង់ទ្រាយដើមនៃស៊ីញ៉ាល់ (distortion impairments) ដោយសារការរីក pulse, គឺជា dispersion (modal and chromatic dispersion នៅក្នុងខ្សែ MM fiber, chromatic and polarization mode dispersion នៅក្នុងខ្សែ SM fiber) និងកំហាតបង់ដោយសារ higher-order mode ជាដើម។

– ក្នុងករណី dispersion កើតឡើងលើលីងដែលប្រើខ្សែ MM មានល្បឿនខ្ពស់ ជាទូទៅគេបំរ៉ុងទុកកំរិតធានា dispersion penalties ខ្លះសំរាប់កំហាតបង់ថាមពល (ប្រហែល3 dB)

– គេក៏ត្រូវបំរ៉ុងទុកថាមពលខ្លះផងដែរសំរាប់ការថយចុះថាមពល
បន្តិចម្តងៗនៃប្រព័ន្ធ (margin for system degradation) ដោយសារការប្រើប្រាស់យូរឆ្នាំនៃ ខ្សែ, connectors, តំណរ splices ជាដើម។ល។ ប្រហែល 3dB ។

– ក្នុងការគណនាសាមញ្ញគេគ្រាន់តែបញ្ចូលកំរិតបំរ៉ុងសុវត្ថិភាព (safety margin) ប្រមាណ 3 dB ទៅក្នងកំហាតសរុបនៃសំនុំប្រព័ន្ធខ្សែ cable plant ជាការស្រេច។

– បណ្តាប៉ារ៉ាមែត្រទាំងឡាយ (ជាអាថ៌ អានុភាពផ្សាយ, អានុភាពទទួល, កំហាតបង់នៃប្រភេទខ្សែរអុបទិកត្រូវគ្នានឹងជំហ៊ានរលកប្រើប្រាស់។ល។) ដែលចាំបាច់ត្រូវប្រើក្នុងការគណនាកញ្ចប់ power budget, loss budget ត្រូវយោងដល់លក្ខណះបច្ចេកទេស specifications (optical interface, fiber optics) នៃគ្រឿងបរិក្ខា/ឧបករណ៍ទាំងនោះដែលនឹងត្រូវផ្តល់ដោយអ្នកផ្គង់ផ្គង់ (vendor/manufacturer) ។

3. គណនាអានុភាពបំរ៉ុងនៃខ្សែអុបទិក (Power Margin, Reserve sensitivity)

– អានុភាពបំរ៉ុងនៃ Power Margin គឺជាផលដករវាងកញ្ចប់ power budget និងកំហាតថាមពលសរុប link loss (loss budget) នៅលើខ្សែ ដែលត្រូវបានប្រើសំរាប់វាយតំលៃកំរិតបំរ៉ុងសំរាប់ការបំពេញមុខងារនៃប្រព័ន្ធទាំងមូល (system performance) ។ 

– Power Margin មានតំលៃវិជ្ជមាន (ធំជាងសូន្យ) នឹងបង្ហាញអោយដឹងថាកញ្ចប់អានុភាពដែលបានគណនានេះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអោយឧបករណ៍ទទូលធ្វើការបានដោយគ្មានកំហុស (គេអាចទទួលយកកំរិតបំរ៉ុងនេះច្រើនជាង 3 dB ប្រសិនបើគេយកប្រើអានុភាពផ្សាយមធ្យមមកប្រើក្នុងការគណនាកញ្ចប់អានុភាព power budget) ។

4. ក្នុងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង

បន្ទាប់ពីសំនុំប្រព័ន្ធខ្សែដែលទាក់ទងត្រូវបានតំលើងបំពាក់រួចហើយគេត្រូវប្រើឧបករណ៍ Optical power meter, Light source, Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) ដើម្បីធ្វើតែស្តរកកំហាតបង់ថាមពលជាក់លាក់, ប្រវែងជាក់ស្តែងដែលមាននៅលើសំនុំប្រព័ន្ធខ្សែនេះក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងតំលៃដែលបានគណនាខាងលើដើម្បីធ្វើអោយប្រាកដថាសមាសធាតុទាំងនោះត្រូវបានដាក់តំលើងដោយត្រឹមត្រូវ៕

ចូលរួមទៅក្នុងបន្ទប់ផ្តល់ព័ត៌មាន Telegram channel សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយស្តីពីសន្តិសុខអុិនធឺណិតទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស៖ https://t.me/infosecisac ។ ចង់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សូមទំនាក់ទំនង info@secudemy.com.

​Subscribe to our Telegram channel for the latest updates on the Cybersecurity Breaking News in both locally and internationally: https://t.me/infosecisac. For advertising: info@secudemy.com

ប្រភព៖ ទំព័រហ្វេសប៊ុក Telecommunications and Networking – បច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ និង បណ្តាញ

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button