ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralKnowledgeSecurity NewsSecurity Tips

10 steps to staying secure on public Wi-Fi

ភាពងាយស្រួលក្នុងការភ្ជាប់ទៅកាន់បណ្តាញ Wi-Fi សម្រាប់មនុស្សភាពច្រើនគឺជាការចាំបាច់បំផុត ទោះបីជានៅផ្ទះ នៅកន្លែងធ្វើការ ឬក៏ខាងក្រៅ ឬក៏នៅពេលដើរកំសាន្តក៏ដោយ។ ជាលទ្ធផល ការដែលអាចអាចភ្ជាប់ទៅកាន់ Wi-Fi គ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការរស់នៅ ប្រចាំថ្ងៃ។

ជាការឆ្លើយតបទៅកាន់បញ្ហានេះ ការដាក់ Wi-Fi ឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈគឺមានការកើនឡើងជាលំដាប់ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនានារបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ប៉ុន្តែ វាមាននូវហានិភ័យជាច្រើន នៅពេលដែលយើងចូលទៅប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Wi-Fi នោះ ដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនបានគិតដល់។ យើងទាំងអស់គ្នាតែង តែចូលទៅកាន់ហាងកាហ្វេ ឬក្នុងរថភ្លើង ហើយចុចភ្ជាប់ទៅកាន់ Wi-Fi ដោយមិនបានគិតថា តើវាមានសុវត្ថិភាពឬអត់?

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ខាងក្រោមគឺជាគន្លឹះទាំង ១០ ដែលអាចឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពនៅពេលភ្ជាប់ជាមួយ ​Public Wi-Fi

១. ត្រួតពិនិត្យទៅលើភាពត្រឹមត្រូវនៃ WiFi នោះ

សូមធ្វើការសួរនាំម្ចាស់នៃ Wi-Fi hotsport សម្រាប់ឈ្មោះដែលត្រឹមត្រូវ និងពាក្យសម្ងាត់។ សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលគ្មាននូវពាក្យសម្ងាត់ WPA ឬ WPA2 ។ សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ននូវឈ្មោះ Wi-Fi ក្លែងបន្លំ ដែលស្រដៀងនឹងឈ្មោះពិតប្រាកដ។

២. សូមស្វែងរកនូវ HTTPS

អ្នកគួរតែប្រាកដថា វិបសាយដែលអ្នកចូលនោះមាននូវ HTTPS។ អ្នកអាចត្រួតពិនិត្យវាដោយស្វែងរកនូវពាក្យថា https នៅពីមុខ URL នៃ address bar ឬក៏នៅក្នុង security padlock sign ។ វាបានបង្ហាញថា វិបសាយនោះមាននូវសុវត្ថិភាពមួយកម្រិត ដែលធ្វើឲ្យការវាយប្រហារ Man-in-the-Middle (MiTM) មានការលំបាក ឬមិនអាចធ្វើទៅបាន។ អ្នកនឹងជួបប្រទៈនឹងហានិភ័យខ្ពស់ បើសិនជាអ្នកធ្វើការងារជាមួយនឹង online banking ប៉ុន្តែមិនមានការ បំលែង (encrypted) ដោយប្រើប្រាស់ https។

៣. ចូរធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធ

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីឲ្យបានទៀងទាត់ គឺចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ការអនុវត្តន៍ផ្នែកសន្តិសុខ ជាពិេសសជាមួយនឹង Wi-Fi។

អ្នកគួរតែធ្វើការបច្ចុប្បន្នភាព web browser, software និង antiviurs ដើម្បីជួសជុលកំហុសឆ្គង នៅពេលដែលកម្មិវិធី antivirus អាចធ្វើការស្កេន ស្វែងរក និងលប់ចោលនូវមេរោគថ្មីៗ។ អ្នកវាយប្រហារអាចធ្វើការបន្លំជាកម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការទាញយក ប៉ុន្តែតាមការពិត វាគឺជាមេរោគ។

៤. ជៀសវាងការចូលទៅព័ត៌មានសំខាន់ៗ

បើសិនជាអាច សូមកុំប្រើប្រាស់ public Wi-Fi ចូលទៅកាន់អីុម៉ែល online banking និង credit card accounts ឬទិន្នន័យសំខាន់ៗដទៃទៀត។ អ្នកអាចធ្វើកិច្ចការងារនេះពីផ្ទៈ ឬពីទីកន្លែងណាដែលអ្នកប្រាកដថា អ្នកផ្តល់សេវាកម្មអ៊ិនធឺណិតបានផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវ router ដែលមានពាក្យសម្ងាត់ និង firewall ត្រឹមត្រូវ។

៥. ចូរធ្វើការជ្រើសរើសយក Wi-Fi ដោយខ្លួនឯង (មិនដោយស្វ័យប្រវត្តិ)

សូមអ្នកកំនត់ Laptop, Tablet ឬក៏ smartphone របស់អ្នកកុំឲ្យធ្វើការភ្ជាប់ទៅកាន់ Wi-Fi ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយសូមធ្វើការបិទនូវការចែករំលែក (sharing) និង Wi-Fi នៅពេលដែលអ្នកមិនប្រើប្រាស់ ដែលវាអាចកាត់បន្ថយនូវឧិកាសនៃការវាយប្រហារពីជនមិនស្គាល់។ អ្នកក៏ត្រូវតែលប់ចោលនូវ បណ្តាញ (wifi) ណាដែលអ្នកមិនប្រើប្រាស់តទៅទៀត។

Screenshot 2015-09-04 09.08.08

៦. ប្រើប្រាស់នូវ VPN

បើសិនជាអ្នកធ្វើដំណើរច្រើន អ្នកគួរតែពិចារណាទៅលើការប្រើប្រាស់ Virtual Private Network (VPN) ។ វាគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ ការចូលទៅកាន់អ៊ិនធឺណិត ដោយមានការបំលែង (encrypt)។ VPN ផ្តល់នូវការបំលែង ហើយនឹងសន្តិសុខពេលដែលឆ្លងកាត់បណ្តាញ ក៏ដូចជាលាក់ (mask) នូវ IP Address ដែលធ្វើឲ្យឧិកាសនៃការវាយប្រហារអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយ។

៧. ប្រើប្រាស់កម្មវិធីសន្តិសុខបន្ថែមទៀត

បច្ចុប្បន្ននេះ មានការគិតគូរខ្លាំងជាងមុនអំពីបញ្ហាឯកជនភាពនៅលើអិុនធឺណិត ហេតុដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ Tor, VPNs និង DoNotTrack មានការពេញនិយមជាលំដាប់។

៨. ចូរប្រើប្រាស់ 2FA

ដាក់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់នូវ two-factor authentication នៅពេលណាដែលត្រូវការ។ 2FA គឺត្រូវបានគេមើលឃើញថា អាចជាយន្តការក្នុងការប្រើប្រាស់នាពេលអនាគត ចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលប្រើប្រាស់ hotspot។ វាបានដាក់នូវស្រទាប់មួយបន្ថែមទៀត សម្រាប់ការពារមិនឲ្យអ្នកវាយប្រហារ ធ្វើការស្ទាក់ចាប់ទិន្នន័យផ្សេងៗបាន។

Screenshot 2015-09-04 09.08.12

៩. ធ្វើការចាកចេញនៅពេលបញ្ចប់

សូមចាកចេញពីគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ​ (log-off) នៅពេលដែលអ្នកឈប់ប្រើប្រាស់។ សម្រាប់ហេតុផលសន្តិសុខបន្ថែមទៀតនោះ សូមចាកចេញពីគ្រប់ វិបសាយទាំងអស់បន្ទាប់ពីបញ្ឈប់ការចូលប្រើប្រាស់ (ដូចជា Email ជាដើម)។

Screenshot 2015-09-04 10.43.30

១០. បិទរលកសញ្ញា Wi-Fi បើសិនជាមិនប្រើប្រាស់

បើសិនជាអ្នកចង់ធ្វើឲ្យមានសុវត្ថិភាពមួយកម្រិតទៀតនោះ សូមធ្វើការបិទនូវរលកសញ្ញាចាប់ Wi-Fi របស់អ្នក ដែលវាងាយស្រួលបំផុតទាំងនៅក្នុង Windows និង OS X ។ អ្នកនៅលើ online យូរពេលណា អ្នកនឹងអាចប្រឈមមុខទៅនឹងហានិភ័យច្រើនពេលនឹង។

Screenshot 2015-09-04 10.46.29

ប្រភព៖

http://www.welivesecurity.com/2015/09/02/10-steps-staying-secure-public-wi-fi/

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button