ISAC Cambodia (InfoSec)
EventGeneralOther EventsSecurity News

សន្តិសុខព័ត៌មាន: សុបិន្តអាក្រក់របស់និស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ខ្ញុំបាទត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅធ្វើជាវាគ្មិននៅចំពោះមុខនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យប្រមាណជា ៧០នាក់ ដែលមានជំនាញផ្នែកវិស្វករព័ត៌មានវិទ្យា។ ដំបូងខ្ញុំមានការគិតថា តើខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសយកនូវប្រធានបទអ្វីទៅ (ដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់តែនិយាយអំពីហានិភ័យ ការគ្រប់គ្រង និងការរីកចម្រើនផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាន ដែលខ្ញុំគិតថាមិនសាកសមឡើយចំពោះនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សា) ? បន្ទាប់ពីគិតអស់រយៈពេល ៣ថ្ងៃ ខ្ញុំក៏នឹកដល់កិច្ចការងារដែលលំបាក ដែលនិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា (IT) ជួបប្រទះនៅក្នុងដំណើរការសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យក្នុងន័យសន្តិសុខព័ត៌មាន ។ ខ្ញុំក៏បានជ្រើសរើសដាក់ប្រធានបទថា “សន្តិសុខព័ត៌មាន – សុបិន្តអាក្រក់របស់និស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅកម្ពុជា” ។

12523044_1052857908099417_2269833508510214639_n

បញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតមួយនៃនិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាទាំងនោះ គឺកង្វៈខាតនៃមុខវិជ្ជាសន្តិសុខព័ត៌មាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា (បរិញ្ញាប័ត្រ)។ សាកលវិទ្យាល័យភាគច្រើននៅកម្ពុជា ដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមានប្រមាណជា ៩០ភាគរយ មិនបានបញ្ចូលមុខវិជ្ជាផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានោះឡើយ លើកលែងតែមុខវិជ្ជាមួយប៉ុណ្ណោះគឺ Network Security ដែលបង្រៀនដល់និស្សិតអំពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បណ្តាញ ជាជាងបង្រៀនអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការឃ្លាំមើល និងស្រាវជ្រាវនូវសញ្ញានៃការវាយប្រហារ ។

និសិ្សតទាំងអស់មិនបានយល់ដឹងអំពី វិធីសាស្ត្រដែលត្រូវសរសេរកូដរបស់គាត់ប្រកបដោយសន្តិសុខ, វិធីសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍវេបសាយឲ្យសមស្របទៅតាមស្តង់ដារ និងសន្តិសុខ (OWASP), វិធីសាស្ត្រក្នុងការតាមដានរកការវាយប្រហារនៅក្នុង Log Files, វិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើកោសលវិច័យបណ្តាញ, យល់ដឹងអំពីការគំរាមគំហែងតាមប្រព័ន្ធអិុនធឺណិត, ការឆ្លើយតបបញ្ហា, ហានិភ័យ, ។ល។ និង ។ល។

វាគឺជាការប្រឈមមួយដ៏ស្រួចស្រាវសម្រាប់ធនធានមនុស្សផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាននៅកម្ពុជា នៅក្នុងន័យផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់តម្រូវការទីផ្សារ ក៏ដូចជាការការពារនូវមជ្ឈដ្ឋាន អិុនធឺណិតនៅកម្ពុជា។

IMG_6113

ការងារនេះ ជាផ្លូវមួយដ៏វែងឆ្ងាយដោយចាប់ផ្តើមពីមូលដ្ឋានគ្រឹះ (ការសិក្សាអប់រំ) ដើម្បីជម្រុញាឲ្យមានការជឿជាក់ថា ការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអិុនធឺណិតគឺជាការពិត នឹងកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងរហស័ទាំងក្នុងស្រុក និងសាកលលោក។ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាន ដើម្បីតាមឲ្យទាន់នូវបរិបទប្រកួតប្រជែងបច្ចុប្បន្ន និងសមាហរកម្មសេដ្ឋកិច្ចសាកល។

ជាចុងក្រោយ ខ្ញុំបានដាក់ចេញនូវអនុសាសន៍ ៣ចំនុច ដែល (១) ត្រូវបង្កើនសកម្មភាពបញ្ច្រៀបការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនជាងមុន ក្នុងខណៈពេលដែលសាកលវិទ្យាល័យមិនមាន (http://www.secudemy.com) ។ (២) បង្កើតយន្តការចែករំលែកព័ត៌មាន ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយដើម្បីផ្តល់នូវព័ត៌មានអំពីការវាយប្រហារ ផលប៉ៈពាល់ និងយន្តការឆ្លើយតប (https://www.facebook.com/OuPhannarith)។ (៣) ចុងក្រោយគឺ ពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស (http://secudemy.com/cambodia-cyber-challenge-2015/) លើវិស័យសន្តិសុខព័ត៌មាន ជាពិេសសអំពីបច្ចេកទេស Know-How ។

តើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងដូចម្តេច? សូមបញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោម!

សម្រាប់អត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេស សូមចូលទៅកាន់ ​LinkedIn

ភ្នំពេញ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
អ៊ូ ផាន់ណារិទ្ធ
ស្ថាបនិកវេបសាយ SecuDemy.com

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button