awareness

 • General

  ប្រុងប្រយ័ត្ន សារក្លែងបន្លំតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ ​(SMS Scam)

  Cover Image: verified.org សមាគមនធនាគារនៅកម្ពុជាបានចេញផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសារក្លែងបន្លំតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ (SMS Scam) ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

  Read More »
 • Video

  Video៖ វិធានទី២ វិធីរក្សា​គណនី​ហ្វេសប៊ុករបស់​អ្នក​ឲ្យ​មាន​សុវត្ថិភាព | How to secure your facebook account

  ដឹងស្រាប់ហើយមនុស្សម្នាក់ៗតែងមានឯកជនភាពរៀងខ្លួនមិនថាក្នុងជីវិតពិត ឬលើបណ្ដាញសង្គមទេ។ បែបនេះហើយការកំណត់ឯកភាពគឺនៅតែជារឿងសំខាន់ ពិសេសនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុកតែម្ដង។ វីដេអូនខាងក្រោមនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានូវវិធានទី២ «ការកំណត់សុវត្ថិភាព» ដែលជាផ្នែកវិធានមួយក្នុងចំណោមវិធានទាំងប្រាំដែលយើងត្រូវលើកមកបង្ហាញក្នុងយុទ្ធនាការ“ខ្ញុំជាអ្នកចម្បាំងការពារហ្វេសប៊ុក”។

  Read More »
 • Awareness

  Video៖ វិធានទី១ អ្នកចម្បាំងការពារឯកជនភាពហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក

  ដឹងស្រាប់ហើយមនុស្សម្នាក់ៗតែងមានឯកជនភាពរៀងខ្លួនមិនថាក្នុងជីវិតពិត ឬលើបណ្ដាញសង្គមទេ។ បែបនេះហើយការកំណត់ឯកភាពគឺនៅតែជារឿងសំខាន់ ពិសេសនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុកតែម្ដង។ វីដេអូនខាងក្រោមនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានូវវិធានទី១«ការកំណត់ឯកជនភាព» ដែលជាផ្នែកវិធានមួយក្នុងចំណោមវិធានទាំងប្រាំដែលយើងត្រូវលើកមកបង្ហាញក្នុងយុទ្ធនាការ“ខ្ញុំជាអ្នកចម្បាំងការពារហ្វេសប៊ុក” ដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី ១៣នដល់ ១៩ ធ្នូ ២០២១នេះ។ សហការមាតិកាដោយ ជី សុផាត – Sophat Chy និង Chumrum Digital…

  Read More »
 • Video

  Video: ការរក្សាសុវត្ថិភាពកុមារតាមប្រព័ន្ទអនឡាញ (Online Safety for Children)

  ការរក្សាសុវត្ថិភាពកុមារតាមប្រព័ន្ទអនឡាញ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩

  Read More »
 • Video

  គន្លឹះទាំង៦ សម្រាប់កុមារ ក្នុងការប្រើប្រាស់អុីនធឺណិត | 6 Online Safety Tips for Children

  តើកុមារគួរស្វែងយល់ពីគន្លឹះអី្វខ្លះ ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនៅពេលដែលប្រើប្រាស់អុីនធឺណិត? តោះ! ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា! សម្រាប់គន្លឹះថ្មីៗដើម្បីការពារកូនរបស់លោកអ្នក សូមតាមដានទំព័រ Facebook គិតគូរកូន Kit Kou Kon និង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ – Ministry of Post and Telecommunications…

  Read More »
 • Knowledge

  ១១ចំនុចនាំអ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាពអុីនធឺណិត

  អុីនធឺណិតត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រ សម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ការស្រាវជ្រាវ និងទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃ។ ការដែលមានការកើនឡើងនូវការប្រើប្រាស់អុីនធឺណិតនេះ ក៏មាននូវហានិភ័យជាច្រើនផងដែរចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់។ លោក ជី សុផាត ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាមួយរូប បានរៀបចំផ្ទាំងយល់ដឹង ១១ចំនុចនាំឱ្យអ្នកមានសុវត្ថិភាពអុីនធឺណិត ដូចខាងក្រោម៖

  Read More »
 • Knowledge

  ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​ការ​វាយ​ប្រហារ​តាម​រយៈ Phishing

  សម្រាប់អ្នកដែលចង់តាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងស្មាតហ្វូន អាចធ្វើការទាញយក App នៅក្នុង ​AppStore &PlayStore ។ ចូលរួមទៅក្នុងបន្ទប់ផ្តល់ព័ត៌មាន Telegram channel សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយស្តីពីសន្តិសុខអុិនធឺណិតទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស៖ https://t.me/infosecisac។ ចង់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សូមទំនាក់ទំនង info@secudemy.com Subscribe to our Telegram…

  Read More »
 • General

  ទិន្នន័យខ្ញុំ 2T​ លង់ទឹក | How to Recover RAW Partition

  Today I will show you how to recover data RAW partition free. If you want these Softwares please contact me…

  Read More »
 • Knowledge

  Poster: សុវត្ថិភាពអុីនធឺណិតអាស្រ័យលើអ្នក

  លោកអ្នកគួរដឹងថាមានអ្វីខ្លះលើអុីនធើណិត នេះជាចំនុចមួយចំនួនគួរដឹង៖ ប្រភព៖ ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់លោក ជី សុផាត សម្រាប់អ្នកដែលចង់តាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងស្មាតហ្វូន អាចធ្វើការទាញយក App នៅក្នុង ​AppStore & PlayStore ។ ចូលរួមទៅក្នុងបន្ទប់ផ្តល់ព័ត៌មាន Telegram channel សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយស្តីពីសន្តិសុខអុិនធឺណិតទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស៖ https://t.me/infosecisac។…

  Read More »
 • Awareness

  ស្វែងយល់អំពី CryptoJacking

  សម្រាប់អ្នកដែលចង់តាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងស្មាតហ្វូន អាចធ្វើការទាញយក App នៅក្នុង ​AppStore & PlayStore ។ ចូលរួមទៅក្នុងបន្ទប់ផ្តល់ព័ត៌មាន Telegram channel សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយស្តីពីសន្តិសុខអុិនធឺណិតទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស៖ https://t.me/infosecisac។ ចង់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សូមទំនាក់ទំនង info@secudemy.com Subscribe to our…

  Read More »
 • Awareness

  ស្វែងយល់អំពី Botnet និង ​DDoS

  សម្រាប់អ្នកដែលចង់តាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងស្មាតហ្វូន អាចធ្វើការទាញយក App នៅក្នុង ​AppStore & PlayStore ។ ចូលរួមទៅក្នុងបន្ទប់ផ្តល់ព័ត៌មាន Telegram channel សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយស្តីពីសន្តិសុខអុិនធឺណិតទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស៖ https://t.me/infosecisac។ ចង់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សូមទំនាក់ទំនង info@secudemy.com Subscribe to our…

  Read More »
 • Awareness

  ស្វែងយល់អំពីវិស្វកម្មសង្គម (Social Engineering)

  សម្រាប់អ្នកដែលចង់តាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងស្មាតហ្វូន អាចធ្វើការទាញយក App នៅក្នុង ​AppStore & PlayStore ។ ចូលរួមទៅក្នុងបន្ទប់ផ្តល់ព័ត៌មាន Telegram channel សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយស្តីពីសន្តិសុខអុិនធឺណិតទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស៖ https://t.me/infosecisac។ ចង់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សូមទំនាក់ទំនង info@secudemy.com Subscribe to our…

  Read More »
 • General

  ទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារតាមអុិនធឺណិតចំពោះអង្គភាពរបស់អ្នក តាមរយៈការបង្កើន​ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន

  អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម ក្រុមហ៊ុន INFOSEC IQ គឺជាក្រុមហ៊ុនឯកទេសលើផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យាបានបង្កើតកម្មវិធីដ៏ល្អមួយសម្រាប់បង្កើនការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យា ។ កម្មវិធីនេះមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់មានចំណុចសំខាន់ៗចំនួនបួន៖ (១)​ អ្នកសិក្សាអាចជ្រើសរើសមេរៀនតាមចិត្តចង់ (២) មេរៀននីមួយៗគឺបង្កើតឡើងតាមរយៈបទពិសោធន៏ជាក់ស្តែងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្ទាល់ដែលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាជាយន្តការសម្រួលអាជីវកម្ម (៣) មេរៀនមានលក្ខណៈដែលអាចទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកជាមួយអ្នកសិក្សា (Interactive Mode) និង​ (៤) មេរៀននីមួយៗត្រូវបានបង្កើតជាមេរៀនខ្លី ហើយខ្លឹម និងងាយយល់ ។ ចំណុចពិសេសទាំងបួននេះបានធ្វើ…

  Read More »
 • General

  Law’s student hacked facebook account for financial gain

  និស្សិតច្បាប់ឆ្នាំទី២ វ័យក្មេង១រូបមានគំនិតទុច្ចរិត Hack គណនយ្យ Facebook ឈ្មោះ Ana Brand Brands លួចយកលេខកូដសម្ងាត់ ជនរងគ្រោះយកលុយតាមរយៈក្រុមហ៊ុនវេរលុយទ្រូម៉ានី៤ដង ទើបសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបាន។ បើតាមព័ត៌មានពីវេបសាយនគរវត្តបានឲ្យដឹងថា ករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើនេះ បានធ្វើឡើងកាលពី ថ្ងៃពុធ ១កើត ខែបឋមាសាឍ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២…

  Read More »
 • Event

  បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ InnoTech Festival ២០១៦

  កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ លោក អ៊ូ ផាន់ណារិទ្ធ ដែលជាស្ថាបិកវេបសាយ SecuDemy.com និងជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ (BBU) បានធ្វើបទបង្ហាញមួយដល់និសិ្សតមកពីបណ្តាមហាវិទ្យាល័យនានាប្រមាណជា ៤០រូប ក្រោមប្រធានបទ “សន្តិសុខព័ត៌មាន: សុបិន្តអាក្រក់របស់និសិ្សតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា” ។ នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការងារបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនិស្សិតនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានា មានការយល់ដឹងបឋមអំពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិសុខព័ត៌មាន ដែលម្នាក់ៗត្រូវមានការការពារ…

  Read More »
Back to top button