GeneralKnowledgeSecurity NewsSecurity Tips

ការវាយប្រហារទៅលើពាក្យសម្ងាត់

ISAC Cambodia (InfoSec)

មិនថាអ្នកជាបុគ្គល ឬអាជីវកម្មនោះទេ អ្នកងាយនឹងទទួលរងការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ងាត់ ប៉ុន្តែការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសនៃការវាយប្រហារទាំងនោះ គឺជាជំហានដំបូងក្នុងការកសាងខ្សែការពារដ៏រឹងមាំមួយ។

១. Brute Force Attack៖ វិធីសាស្រ្តនេះប្រើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដើម្បីទស្សន៍ទាយរាល់ការបញ្ចូលគ្នានៃតួអក្សរដែលអាចធ្វើទៅបានរហូតដល់វាវាយលេខសម្ងាត់ត្រឹមត្រូវ។ ខណៈពេលដែលប្រើប្រាស់ពេលវេលា និងទាមទារថាមពលកុំព្យូទ័រខ្ពស់ ការវាយប្រហារទាំងនេះអាចទទួលបានជោគជ័យ ប្រសិនបើផ្តល់ពេលវេលា និងធនធានគ្រប់គ្រាន់។

២. ការវាយប្រហារតាមវចនានុក្រម (Dictionary Attack)៖ នៅទីនេះ អ្នកវាយប្រហារប្រើបញ្ជីពាក្យជាធម្មតាចេញពីវចនានុក្រម ដើម្បីទាយពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។ ការវាយប្រហារទាំងនេះមានទំនោរទៅរកជោគជ័យនៅពេលដែលពាក្យសម្ងាត់មានពាក្យធម្មតា ឬឃ្លា ប៉ុន្តែមានការរំខានប្រឆាំងនឹងខ្សែអក្សរចៃដន្យដែលស្មុគស្មាញ។

៣. Rainbow Table Attack៖ ការវាយប្រហារទាំងនេះប្រើប្រាស់តារាងដែលបានគណនាជាមុននៃលេខសម្ងាត់ដែលអាចកើតមាន។ ពួកវាមានប្រសិទ្ធភាព ប៉ុន្តែកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពតិច ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើខ្សែអក្សរសម្ងាត់ស្មុគស្មាញ និងតែមួយគត់។

៤. Social Engineering Attack៖ ជំនួសឱ្យការលួចចូលប្រព័ន្ធរបស់អ្នក អ្នកវាយប្រហារបោកបញ្ឆោតអ្នកឱ្យបង្ហាញពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។ ការការពារដ៏ល្អបំផុតនៅទីនេះគឺការយល់ដឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងការសង្ស័យចំពោះទំនាក់ទំនងដែលមិនមានការស្នើសុំណាមួយដែលស្នើសុំការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ។

៥. Credential Stuffing Attack៖ នៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនេះ ឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យសម្ងាត់ដែលត្រូវបានលួចពីការបំពានទិន្នន័យ ដើម្បីព្យាយាមចូលប្រើគណនីផ្សេងទៀត។ ការការពារដ៏សាមញ្ញបំផុតគឺមិនត្រូវប្រើពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញនៅលើគណនីច្រើនឡើយ។

ដើម្បីពង្រឹងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកបន្ថែមទៀត សូមពិចារណាអនុវត្តការផ្ទៀងផ្ទាត់ពហុកត្តា (MFA) និងស្វែងរកជម្រើសនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវដោយគ្មានពាក្យសម្ងាត់។ MFA បន្ថែមស្រទាប់នៃការផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ថែមទៀត ដែលធ្វើឱ្យវាកាន់តែពិបាកសម្រាប់អ្នកវាយប្រហារក្នុងការចូលប្រើ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយមិនមានពាក្យសម្ងាត់ លុបបំបាត់ទាំងស្រុងនូវតម្រូវការសម្រាប់ពាក្យសម្ងាត់ដែលបានរក្សាទុក ដោយកាត់បន្ថយផ្លូវសម្រាប់ការវាយប្រហារដែលអាចកើតមាន។ ការការពារពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ ប៉ុន្តែការចាត់វិធានការលើសពីសុវត្ថិភាពពាក្យសម្ងាត់អាចផ្តល់នូវការការពារកាន់តែរឹងមាំ៕

ប្រភព៖

Common type of Password attack
Show More
Apsara Media Services (AMS)

Secudemy Team

វេបសាយ Security Academy (SecuDemy.com) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ គឺជាវេបសាយទីមួយឈានមុខគេផ្នែកព័ត៌មាន សន្តិសុខ ក្នុងគោលបំណងជម្រុញការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មានទៅកាន់រាល់អ្នកប្រើប្រាស់អិុនធឺណិតទាំងអស់នៅកម្ពុជា។ បេសកកម្មរបស់វេបសាយ គឺដើម្បីធ្វើ ឲ្យអិុនធឺណិតកាន់តែមានសុវត្ថិភាព កាន់តែមានការយល់ដឹង និងកាន់តែទំនុកចិត្ត សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅកម្ពុជា។

Related Articles

Back to top button