Security Tips

 • Understanding Keylogger

  តើអ្វីទៅដែលហៅថា ​Keylogger? បរិបទទូទៅ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ កម្មវិធីមេរោគ (malware) តែងតែរួមមានសមាសភាគផ្សេងទៀតជាច្រើន ហើយមានមុខងារផ្សេងៗគ្នា។ សមាសភាគមួយដែលជាញឹកញាប់មានវត្តមាននៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនេះគឺជា Keylogger ដែលជាមុខងារមួយត្រូវបានរៀបចំ ឡើងដើម្បីធ្វើការកត់ត្រាការចុចទៅលើ Keyboardនៅលើម៉ាស៊ីន ដែលផ្តល់សមត្ថភាព ដល់អ្នកវាយប្រហារដើម្បីលួចពត៌មាន សំខាន់ៗជាច្រើនយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់។ ប្រភេទនៃ Keylogger Hardware Keyloggers៖…

  Read More »
 • Common Type of Exploits

  ការវាយប្រហារដោយការជ្រៀតចូលប្រព័ន្ធដែលនិយមប្រើប្រាស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ការជ្រៀតចូល (exploits) ដែលពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់ពីសំណាក់អ្នកវាយប្រហារ  (hacker) គឺចែកចេញជាបីជំពូកធំៗ៖ 1. Service-side exploits គឺជាការវាយប្រហារទៅលើសេវាដែលដំណើរការនៅលើបណ្តាញ (network)។ សេវាមួយនេះគឺប្រមូលយកនូវកញ្ចប់ទិន្នន័យ (packets) ហើយធ្វើការរងចាំអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើម៉ាស៊ីនកូន (client) ដើម្បីចាប់ផ្តើមនូវការភ្ជាប់។ ដើម្បីធ្វើការជ្រៀតចូលទៅកាន់សេវាមួយនេះ អ្នកវាយប្រហារធ្វើការ ជ្រៀតចូលទៅកាន់កញ្ចប់ទិន្នន័យ ដែលត្រូវបានបញ្ជូនសម្រាប់សេវាជាក់លាក់មួយ។…

  Read More »
 • Encrypt Your Files Before Uploading to Cloud Storage

  អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម Free Cloud Storages ជាច្រើនមានដូចជា ⁣Google Drive, Dropbox, Box, Rapidshare, Amazon Cloud Drive, Microsoft SkyDrive ហើយនឹងជាច្រើនទៀត។ សេវាកម្មទាំងនេះ គឺមានការកំណត់ដោយមិនមានការបំលែងទិន្នន័យឲ្យអ្នកឡើយ (unencrypted)។ ដូច្នេះ…

  Read More »
 • Are you a Hacker?

  បើសិនជាអ្នកតាំងខ្លួនជា hacker អ្នកត្រូវតែអាននូវអត្ថបទខាងក្រោម ហើយពិនិត្យខ្លួនឯងថា តើអាចសាកសមនឹងប្រើប្រាស់ពាក្យ ⁣Hacker នេះហើយឬនៅ? ១. មិនត្រូវទុកចិត្តទៅលើវិបសាយណា ដែលសុំលុយពីអ្នកសម្រាប់ជាវនូវកម្មវិធីសម្រាប់ ⁣hack (Hacking Softwares) ឬក៏នរណាម្នាក់ដែលអៈអាងថា អាចធ្វើការ hack ចូលទៅកាន់គណនីអ៊ីម៉ែល របស់នរណាម្នាក់ ហើយឲ្យអ្នកបង់ប្រាក់ឲ្យ ។…

  Read More »
 • Understanding Spyware

  តើអ្វីទៅជា Spyware? លក្ខណៈទូទៅ Spyware គឺជាកម្មវិធីមួយដែលមានជំនួយក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានអំពីមនុស្សម្នាក់ឬអង្គការដោយមិនឲ្យពួកគេមានការដឹង ខ្លួនហើយ វាអាចផ្ញើព័ត៌មានទាំងនោះទៅអ្នកផ្សេង ទៀតដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នក, ឬត្រួតពិនិត្យលើកុំព្យួទ័រអ្នក ដោយមិនឲ្យអ្នកដឹងឡើយ។ Spyware គឺត្រូវបានគេចែកចេញជាបួនប្រភេទ: System Monitors, Trojans , Adware និង Tracking Cookies។ Spyware…

  Read More »
 • Understanding DDoS Attack

  ដូចម្តេចដែលហៅថាការវាយប្រហារបែប DDoS? ការវាយប្រហារបែប Denial of Service (DoS) គឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាយាមរំខានទៅដល់ ប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ឬក៏បណ្តាញ ដែលភ្ជាប់ទៅកាន់អិនធឺណែត។ ទម្រង់មួយនៃការវាយប្រហារដែលពេញនិយមគឺការធ្វើឲ្យ bandwidth របស់បណ្តាញជនរងគ្រោះ មានទំហំធំ ឬលើសពីការទ្រាំទ្របាន។ ការវាយប្រហារបែប DoS គឺជាទូទៅមានការព្រួយបារម្ភច្រើន ពីព្រោះជានិច្ចជាកាលវាមាន…

  Read More »
 • What is BotNET?

  តើអ្វីទៅជា BotNET? BotNET គឺជាបណ្តាញកុំព្យូទ័រជាច្រើនដែលត្រូវបានឆ្លងមេរោគ (មេរោគកុំព្យូទ័រ, key loggers, និងកម្មវិធីមិនល្អដទៃទៀត) ហើយត្រូវបានគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយដោយឧក្រិដ្ឋជន ដែល⁣ ទូទៅដើម្បីផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬក៏ដំណើរការវាយប្រហារទៅលើវិបសាយ ឬក៏បណ្តាញ។ បើសិនជាកុំព្យូទ័របស់អ្នកត្រូវបានឆ្លងដោយ botnet malware នោះវាធ្វើការទំនាក់ទំនង និងទទួលនូវពាក្យបញ្ជា អំពីអ្វីដែលវាត្រូវធ្វើពី ម៉ាស៊ីនមេ…

  Read More »
 • Connecting with Care

  ភ្ជាប់ដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្ន នៅពេលដែលអ្នកភ្ជាប់ទៅកាន់អិនធឺណែត ចូរអ្នកមានប្រុងប្រយ៏ត្ននូវកត្តា ៣ចំនុចដូចខាងក្រោម៖ បើមិនច្បាស់លាស់ ចូរកុំប៉ៈពាល់ ឬចុចទៅលើវា៖ តំណរភ្ជាប់នៅក្នុងអ៊ីម៉ែល នៅក្នុង tweets នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាស និងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអនឡាញ ជារឿយៗគឺជា មធ្យោបាយមួយដែលឧក្រិដ្ឋជនប្រើប្រាស់ ដើម្បីធ្វិការវាយប្រហារដើម្បីគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័របស់អ្នក។ បើសិនជាតំណរភ្ជាប់ទាំងនោះ មើលទៅគួរឲ្យសង្ស័យ ទោះបីជាយើង ដឹងពីប្រភពនៃការផ្ញើរមកក៏ដោយ សូមលប់វាចោល…

  Read More »
 • Laptop Security While Traveling

  សន្តិសុខកំុព្យូទ័រយួរដៃនៅពេលធ្វើដំណើរ បើសិនជាកុំព្យួរទ័រយួរដៃរបស់អ្នកបាត់នោះ រាល់ព័ត៌មានដែលមានតម្លៃរក្សាទុកនៅក្នុងកំុព្យួទ័រនោះ វាអាចក្លាយជាគោលដៅនៃការប្រើប្រាស់បន្លំអត្តសញ្ញាណ។ ចូរធ្វើតាមគន្លឹះល្អៗដូចខាងក្រោម នៅ ពេលដែលអ្នកធ្វើដំណើរ។ ចូរធ្វើកត្តាមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖ ចូរចាត់ទុកកុំព្យូទ័រយួរដៃអ្នកដូចជាសាច់ប្រាក់របស់អ្នក ចាក់សោរកុំព្យូទ័រយួរដៃអ្នកជាមួយនឹងខ្សែសុវត្ថិភាព (Security Cable) ចូរថែរក្សាការពារវានៅក្នុងព្រលានយន្តហោះ និងសណ្ឋាគារ ចូរពិចារណាដាក់សញ្ញាប្រកាស (alarm) សម្រាប់កុំព្យូទ័រយួរដៃអ្នក ចូរកុំធ្វើកត្តាមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖ ទុកកុំព្យូទ័រយួរដៃអ្នកឆ្ងាយពីការគ្រប់គ្រង ទោះបីក្នុងពេលដ៏ខ្លីក៏ដោយ…

  Read More »
 • Myth vs Fact: 7 Cybersecurity Truths You Should Know

  អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានការចាប់អារម្មណ៍អំពីសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអិនធឺណែត ពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជាជនរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារ។ ក្រុមហ៊ុន Symantec បានធ្វើការ រចនានូរផ្ទាំងពន្យល់ (infographic) ដែលនិយាយអំពីចំនុចយល់ខុស ៧យ៉ាងរបស់សន្តិសុខកុំព្យូទ័រ ដែលអ្នកទាំងអស់គួរតែយកចិត្តទុកដាក់។ ការយល់ខុសប្រាំពីរយ៉ាងស្តីពីសន្តិសុខកុំព្យូទ័រ ការយល់ខុសទី១៖ មេរោគ និងកម្មវិធីមិនល្អដទៃទៀត (malicious software) គឺឆ្លងតែទៅលើ កុំព្យូទ័រលើតុ និងកុំព្យូទ័រ យួដៃប៉ុណ្ណោះ។…

  Read More »
 • Basic Understand of Malware

  តើអ្វីទៅជា Malware? Malware មកពីពាក្យកាត់ថា “malicious software”។ វាមានរួមបញ្ចូលនូវមេរោគ និង spyware ដែលបានដំឡើងនៅលើកុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកឬឧបករណ៍ចល័តដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នក។ កម្មវិធីទាំងនេះអាចបង្កឱ្យឧបករណ៍របស់អ្នកទៅគាំង និងអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីតាមដាន និងត្រួត ពិនិត្យសកម្មភាពអនឡាញ (online) របស់អ្នក។ ឧក្រិដ្ឋជនប្រើ malware  នោះដើម្បី…

  Read More »
 • Keep Your Own Machine Clean

  ចូររក្សាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកឲ្យបានស្អាត (មិនមានមេរោគ ឬក៏ចំនុចខ្សោយ)៖ ធ្វើបច្ចប្បន្នភាពកម្មវិធីសន្តិសុខរបស់អ្នក (Keep security software current)៖ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីបំផុតនៃកម្មវិធីកំចាត់និងទប់ស្កាត់មេរោគ កម្មវិធីបើកមើលវិបសាយ (web browsers) និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (operating system) គឺជារបងការពារយ៉ាងប្រសើរ ប្រឆាំងទៅនឹង មេរោគ (virus, malware)…

  Read More »
 • Protect Your Personal Information

  ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្រ្តមួយចំនួនដែលត្រូវយល់ដឹងក្នុងការ ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ សុវត្ថិភាពគណនីរបស់អ្នក (Secure your account)៖ សូមសួររកការការការពារក្រៅពីពាក្យសម្ងាត់។ អ្នកផ្តល់សេវាគណនីឥឡូវ នេះផ្តល់ជូននូវវិធីជាច្រើនបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នក ធ្វើការបញ្ជាក់ជាមុនថាអ្នកជាអ្នកណា មុនពេល ដែលធ្វើអាជីវកម្មនៅលើវិបសាយនោះ។ ធ្វើឱ្យពាក្យសម្ងាត់វែងនិងខ្លាំង (Make password long and strong)៖ ធ្វើការផ្សំអក្សរធំនិងអក្សរតូច លេខនិងជាមួយនិមិត្តសញ្ញា…

  Read More »
 • Secure Your PC

  ឧក្រិដ្ឋជនតាមប្រព័ន្ធអិុនធឺណែត ​ស្វែង​រក​វិធី​ថ្មី​ដើម្បី​វាយប្រហារ​កុំព្យូទ័រ​និង​ប​ណ្តា​ញ​របស់​អ្នក​។ ដោយគ្មានភាពសង្ស័យ កម្មវិធី​បញ្ជូន​សារ  (messengers) ​បន្ទប់​ជជែក​កំសាន្ត (chat rooms) ​និង​វិបសាយ​ប​ណ្តា​ញ​សង្គម​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ភារកិច្ច​របស់​ពួក​គេ​កាន់តែមានភាពងាយស្រួល​។ យ៉ាងណាក៌ដោយ អ្នក​អាច​ការពារ​ស​ន្ដិ​សុខ​របស់​អ្នក​និង​ការពារ​ប​ណ្តា​ញ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​ដោយ​ធានា​ថា​អ្នក​មាន​: វាយ​តម្លៃ​ការ​កំណត់​សុវត្ថិភាព​នៅ​ក្នុង​ browsers ​ឬ​កម្មវិធី​របស់​អ្នក មិន​បាន​អនុញ្ញាត​ការ​ទាញ​យក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ចៀសវាងពី​ការ​បង្ហាញ​ព​ត៌​មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​លើ​ នៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ជូន​សារ​ នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​ជជែក​កំសាន្ត​ឬ​ខណៈ​ពេល​ដែល​កំពុង​បំពេញ​ទម្រង់​បែបបទនៅក្នុងអិុនធឺណែត ​និង​ជៀសវាង​ការដាក់រូបថតផ្ទាល់ខ្លួននៅ​លើ​កំណត់​ហេតុ​បណ្ដាញ​ (personal…

  Read More »
 • Understanding Anti-Virus Software

  តើកម្មវិធីទប់ស្កាត់និងកំចាត់មេរោគធ្វើអ្វីខ្លះ? ទោះបីជាមុខងារលំអិតអាចខុសគ្នាពីមួយទៅមួយ កម្មវិធីទប់ស្កាត់និងកំចាត់មេរោគ (antivirus software) ធ្វើការវិភាគ (scan) ឯកសារ ឬក៏អង្គចងចាំនៅក្នុងកុំព្យូទ័រអ្នក ដើម្បីរក នូវទម្រង់គម្រូ (patterns) ដែលចង្អុល បង្ហាញថាមានការឆ្លងមេរោគ។ ទម្រង់គម្រូដែលត្រូវបានស្វែងរកនេះ គឺជា signature ឬ definition នៃមេរោគ…

  Read More »
Back to top button