ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralKnowledgeSecurity NewsSecurity Tips

ស្វែងយល់អំពីប្រភេទនៃអ្នកវាយប្រហារ ​(Threat Actors)

នៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាម ការដឹងច្បាស់ពីខ្លួនឯង និងយល់ច្បាស់ពីដៃគូសត្រូវ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដើម្បីយកឈ្នះនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធ នេះគឺជាអ្វីដែលមាននៅក្នុងក្បួនសឹកស៊ុន អ៊ូ។ បើយើងក្រលេកមកមើល ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងហេគឃ័រនៅក្នុងយុគ្គសម័យឌីជីថលវិញ ថាតើយើងដឹងដែរឬទេថា តើគូសត្រូវ ​(ហេគឃ័រ) របស់យើងជានរណា ហើយសមត្ថភាពរបស់ពួកគេយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ? ប្រើប្រាស់កម្មវិធីអីដើម្បីហេគ? មានគ្នាប៉ុន្មានអ្នក? ហើយនៅទីតាំងណា? នេះគឺសុទ្ធតែជាសំណួរ ដែលប្រហែលមិនមានចម្លើយជាក់លាក់ឡើយ។ 

នៅក្នុងយុគ្គសម័យឌីជីថលនេះ សត្រូវនៅលើអុិនធឺណិត ​(ហេគឃ័រ) អាចត្រូវបានចែកជា ៤ ប្រភេទដូចខាងក្រោម៖

១/បុគ្គលដែលទើបចេះថ្មីៗ​ (script kiddies) គឺជាប្រភេទហេគឃ័រដែលទើបរៀនចេះថ្មីៗ ដោយប្រើប្រាស់នូវសូហ្វវ៉ែរ ឬ tools ដែលមានស្រាប់ៗ ក្នុងការហេគចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ។ គោលដៅរបស់ពួកគាត់ គឺទៅលើប្រព័ន្ធធម្មតា ​(ឧ.​​ វេបសាយធម្មតា) ដែលមិនមានភាពស្មុគស្មាញ

២/សកម្មជនហេគឃ័រ ​(Hacktivist) គឺសំដៅទៅដល់ឃេគ័រទាំងឡាញណាដែលចូលចិត្តធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មភាព ឬគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល ដែលខ្លួនមិនពេញចិត្ត ដោយវាយប្រហារទៅកាន់វេបសាយរដ្ឋាភិបាល (ដូចជាហេគ ឬ DDoS) ជាដើម

៣/ឧក្រិដ្ឋជនហេគឃ័រ ​(Cyber Criminal) គឺសំដៅទៅដល់ហេគឃ័រ ឬក្រុមហេគឃ័រដែលមានគោលដៅលួចយកទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន ​(ទិន្នន័យអតិថិជន ហិរញ្ញវត្ថុ ឯកសារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា, …) ព័ត៌មានកាតធនាគារ ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណ …ល។ ព័ត៌មានទាំងអស់នោះ នឹងត្រូវបានយកទៅលក់នៅក្នុងទីផ្សារងងឹត ​(black market) ដែលមានតម្លៃខ្ពស់។ ប្រភេទឧក្រិដ្ឋជននេះ គឺជាអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងទាំងអស់គ្នា ដោយសារតែកំរិតនៃសមត្ថភាពរបស់ពួគគេ និងការមាននូវប្រភេទជាច្រើននៃសេវាហេគឃីង។ ឧទាហរណ៍ ដើម្បីវាយប្រហារ ​#DDoS​ យើងអាចជួលសេវានេះបាន ដោយមិនចាំបាច់បង្កើតខ្លួនឯងនោះទេ។ មួយទៀត បើសិនជាយើងចង់វាយប្រហារ ដោយមេរោគចាប់ជំរិត (#ransomware) យើងអាចជួលនូវសេវានេះបាន ដោយមិនចាំបាច់បង្កើតមេរោគនេះដោយខ្លួនឯងនោះដែរ

៤/ហេគឃ័រដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋ (State-Sponsored Hackers) គឺសំដៅទៅដល់ក្រុមហេឃ័រដែលរដ្ឋជាអ្នកឧបត្ថម្ភ ហើយមានគោលដៅទៅលួចយកព័ត៌មានសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសផ្សេងទឿត ដែលមិនមែនបង្ហាញជាសាធារណៈ ដូចជាចំនួនកងទ័ព អាវុធ កិច្ចសន្យាសំងាត់រវាងប្រទេសនិងប្រទេស ទំនាក់ទំនងការបរទេស …ល។ កំរិតសមត្ថភាពរបស់ក្រុមនេះ ក៏មិនមែនធម្មតានោះដែរ ហើយក៏ជាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រទេសជារដ្ឋទូទៅផងដែរ។ 

ជាសរុបមក ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងហេគឃ័រនៅក្នុងយុគ្គសម័យឌីជីថលយើងនេះ គឺមិនមានភាពងាយស្រួលនោះទេ ដោយសារតែគូសត្រូវរបស់យើងនៅទីងងឹត ហើយមិនដឹងថាជានរណា នៅទីណា និងសមត្ថភាពកំរិតណានោះទេ។ វាប្រៀបបានទៅនឹងយើងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងភាពមិនដឹង ​(fight against unknown)។ យើងមិនអាចធ្វើឱ្យមានសន្តិសុខ ១០០ភាគរយនោះទេ ពីព្រោះក្នុងនាមជាអ្នកការពារ យើងត្រូវតែការពារគ្រប់ចំនុចប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព ឬឯអ្នកវាយប្រហារត្រូវការតែមួយចំនុចប៉ុណ្ណោះ នោះអ្វីៗរបស់យើងនឹងត្រូវបញ្ចប់។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ គឺត្រូវពង្រឹងយន្តការត្រួតពិនិត្យ ​(detection) និងឆ្លើយតប ​(response)៕

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button