cybersecurity

 • Cybersecurity hour – R.I.P. Internet

  ម៉ោងនៃ CyberSecurity – R.I.P Internet លោក Mikko Hypponen បានចែករំលែកនូវការយល់ដឹងរបស់គាត់អំពីបញ្ហាដែលអាចកើតមាននៅថ្ងៃអនាគត ។ លោក Mkko Hypponen គឺជាប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន F-Secure នៅ Finland។ គាត់បានដឹកនាំក្រុមរបស់គាត់ ដោយឆ្លងកាត់នូវការរីករាលដាលនៃមេរោគកុំព្យូទ័រនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។ គាត់បានឲ្យឈ្មោះទៅកាន់មេរោគមួយ…

  Read More »
 • General

  Learn Information Security Fundamental (FREE COURSE)

  សិក្សាអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិសុខព័ត៌មានដោយឥតគិតថ្លៃ SANS Cyber Aces Online បានដាក់ឲ្យដំណើរការនូវការសិក្សាពីចម្ងាយ (online) ដោយឥតគិតថ្លៃទៅលើមុខវិជ្ជាមួយចំនួន។ SANS គឺជាអ្នកជួរមុខ នៃការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកសន្តិសុខអ៊ិនធឺណេត (CyberSecurity) ជុំវិញពិភពលោក។ គោលដៅរបស់ SANS គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមុខវិជ្ជាទាំងអស់នោះ ក្លាយ ទៅជា Open Courseware…

  Read More »
 • Knowledge

  What is identity theft?

  តើអ្វីទៅជាជាការលួចយកអត្តសញ្ញាណ? ការលួចយកអត្តសញ្ញាណ គឺកើតមានឡើងនៅពេលដែល អ្នកលួច (ចោរ) ធ្វើការប្រមូលនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអ្នក ដូចជាលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ, លេខសម្ងាត់, អាស័យដ្ឋាន, លេខគណនី ឬ PIN, ហើយប្រើប្រាស់នូវព័ត៌មានទាំងនេះ ដើម្បីបន្លំ ឬតាំងខ្លួនជាអ្នក។ ការលួចយកអត្តសញ្ញាណ ប្រើប្រាស់នូវទម្រង់ជា Phishing ឬកម្មវិធីមិនល្អ (malicious…

  Read More »
 • Knowledge

  Poster – The Cybersecurity Lives of Millennials Infographic

  ផ្ទាំងយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន – CyberSecurity ខាងក្រោមនេះគឺជាផ្ទាំងយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន ដែលត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ National Information Security Awareness Month នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

  Read More »
 • Awareness

  NCSAM 2014 Launch

  សូមទស្សនានូវវិដេអូឃ្លីប ដែលត្រូវបានថតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ National Cyber Security Awareness Month 2014 នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា ដើម្បីបានជាចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នា!

  Read More »
 • Knowledge

  Poster – About CyberSecurity

  ផ្ទាំងយល់ដឹងស្តីពីសន្តិសុខព័ត៌មាន – អ្វីខ្លះដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីសន្តិសុខអិុនធឺណេត សូមអរគុណទៅដល់និស្សិតនៃសាលកវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ដែលមានរាយឈ្មោះដូចខាងក្រោម ក្នុងការចូលរួមចំណែករចនាផ្ទាំងរូបភាព នៃការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន ក្រោមប្រធានបទ “អ្វីខ្លះដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីសន្តិសុខអិុនធឺណេត” ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យការយល់ដឹងអំពីវិស័យសន្តិសុខព័ត៌មាននៅកម្ពុជា កាន់តែប្រសើរឡើង។ – Tin Kirivuth – Chi Kimneak – Sin Chanmony…

  Read More »
 • General

  2020 – CyberSecurity by Trend Micro

  ២០២០ គឺជារឿងរាវមួយនាថ្ងៃអនាគតឆាប់ៗខាងមុខនេះ ដោយផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍ ICSPA Project 2020។ ខ្សែវិដេអូខាងក្រោមនេះ គឺស្ថិតនៅក្នុង ទម្រង់មួយដែលបង្ហាញអំពីវិវឌ្ឍន៍នៃសង្គមនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងសម័យកាលពិភពលោក ដែលបានរៀបរាប់ដោយគម្រោងខាងលើនេះ (ICSPA)។ អ្នកនឹងបាន ឃើញនូវវិធីសាស្ត្រដែលភាពជឿនលឿននៃឧបករណ៍ចល័ត និងបច្ចេកវិទ្យា Cloud មានឥទ្ធិពលទៅលើអ្វីដែលយើងមានសកម្មភាពជាមួយអ្នកផងផ្សេងទៀត និងពិភពលោក តើយើងធ្វើការយ៉ាងដូចម្តេចឯ ខាងក្រោមនេះគឺជាវិដេអូឃ្លីបចំនួន ៩វគ្គហើយដែលមានវគ្គនិមួយមានប្រមាណជា…

  Read More »
 • Wireless LAN Security Mega-Primer Part 9: Hotspot Attacks

  In this video, we will look at hotspot based attacks. Most of us use public hotspots such as a Coffee…

  Read More »
 • Wireless LAN Security Mega-Primer Part 8: Hacking WLAN Authentication

  In this video, we will learn how to hack through various WLAN Authentication schemas – Open and Shared Authentication. As…

  Read More »
 • How Do You Start Your Career in Cybersecurity?

  The third of a three-part series titled “How to Get Hired in Cyber: Making the Cut at ManTech.’ Defense contractor…

  Read More »
 • Little Bets: How Breakthrough Ideas Emerge from Small Discoveries

  Published on Mar 1, 2014 Sims demonstrates that the linear problem-solving we were conditioned to embrace, actively thwarts creativity. Rather, through…

  Read More »
 • Hugh Thompson and Guests

  Published on Mar 1, 2014 Security guru and bestselling author Dr. Herbert “Hugh” Thompson has seen it all—hacked voting machines, exposed…

  Read More »
 • RSA 2014 Keynote – Scott Harrison, Charity : water

  Published on Feb 28, 2014 Seven years ago Scott Harrison started charity: water with a mission to bring clean drinking water…

  Read More »
 • State of the Hack: One Year after the APT1 Report

  Published on Feb 25, 2014 Nawaf Bitar Senior Vice President and General Manager, Security Business Unit, Juniper Networks, Inc. We are…

  Read More »
 • RSA 2014 Keynote – Philippe Courtot, Qualys

  Published on Feb 28, 2014 Security professionals in general distrust the cloud—losing control, fly-by-night third party solutions, privacy and surveillance. However,…

  Read More »
Back to top button