ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralKnowledgeSecurity NewsSecurity Tips

ទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារតាមអុិនធឺណិតចំពោះអង្គភាពរបស់អ្នក តាមរយៈការបង្កើន​ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន

អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

ក្រុមហ៊ុន INFOSEC IQ គឺជាក្រុមហ៊ុនឯកទេសលើផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យាបានបង្កើតកម្មវិធីដ៏ល្អមួយសម្រាប់បង្កើនការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យា ។ កម្មវិធីនេះមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់មានចំណុចសំខាន់ៗចំនួនបួន៖ (១)​ អ្នកសិក្សាអាចជ្រើសរើសមេរៀនតាមចិត្តចង់ (២) មេរៀននីមួយៗគឺបង្កើតឡើងតាមរយៈបទពិសោធន៏ជាក់ស្តែងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្ទាល់ដែលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាជាយន្តការសម្រួលអាជីវកម្ម (៣) មេរៀនមានលក្ខណៈដែលអាចទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកជាមួយអ្នកសិក្សា (Interactive Mode) និង​ (៤) មេរៀននីមួយៗត្រូវបានបង្កើតជាមេរៀនខ្លី ហើយខ្លឹម និងងាយយល់ ។ ចំណុចពិសេសទាំងបួននេះបានធ្វើ អោយកម្មវិធីការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនINFOSEC IQ មានភាពល្បីល្បាញលើវិស័យសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យា ។ 

កម្មវិធីការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុន INFOSEC IQ នេះបានបង្កើតវេទិកាសិប្បនិមិ្មត (Simulation Platform) មួយដែលអនុញ្ញាតិអ្នកកាន់កម្មវិធីបង្កើនការយល់ដឹងអាចប្រាស្រ័យទាក់ទង និងអនុវត្តផ្ទាល់ជាមួយអ្នកសិក្សាតាមរយៈការវាយប្រហារសាកល្បង ថាតើអ្នកសិក្សាអាចធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់ហេគឃ័រដែលឬអត់ ។ តាមរយៈការវាយប្រហារសាកល្បងនេះអ្នកកាន់កម្មវិធីសិក្សាដឹងអំពីសមត្ថភាពយល់ដឹងលើវិស័យសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យាកម្រិតណា ហើយគួរតែពង្រឹងបន្ថែមចំណុចណាទៀត ។ 

ក្រុមហ៊ុន INFOSEC IQ នេះបានបង្កើតវិធីសាស្រ្តបីដែលយោងទៅលើស្តង់ដាររបស់វិទ្យាស្ថានជាតិស្តង់ដារ និងបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលវិធីសាស្រ្តទាំងបីផ្តល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់អ្នកសិក្សាអោយឆាប់ចេះ និងឆាប់យល់តាមរយៈអនុវត្តន៍ និងទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយការវាយប្រហារជាក់ស្តែង ។ វិធីសាស្រ្តទាំងបីនោះរួមមាន (១) ការរៀបចំមេរៀនសិក្សាដោយស្វ័យប្រវត្តិ (២) ការសិក្សាដោយបង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយ និង (៣) ការអប់រំបញ្ហាសន្តិសុខដែលមានលក្ខណៈជាច្រើនដំណាក់កាល ។ 

វិស័យសំខាន់ៗដែលកម្មវិធីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យារួមមានវិស័យបច្ចេកវិទ្យា វិស័យសុខាភិបាល វិស័យអប់រំ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ វិស័យសាធារណៈរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល និងវិស័យថាមពល ដែលសុទ្ធតែជាវិស័យសំខាន់ៗរបស់ប្រទេស ហើយវិស័យទាំងនេះសុទ្ធតែបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីគាំទ្រការងារ ។ 

ដោយមើលឃើញនូវសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធីបង្កើនការយល់ដឹងសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យានេះ ក្រុមហ៊ុន Trendsec Solution Co., Ltd. បានចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន INFOSEC IQ ដើម្បីណែនាំកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់នេះមកទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងចូលរួមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងលើវិស័យសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យា ដែលមិនថាប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោក ក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលជួបប្រទះបញ្ហាអសន្តិសុខតាមបែបបច្ចេកវិទ្យានេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដែលទាមទារអោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ក៏មន្រ្តីរាជការក្នុងការស្វែងយល់អំពីសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យា ។ 

ចំពោះរាល់ការចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងស្វែងយល់លម្អិត សូមទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុន Trendsec Solution Co., Ltd. ដែលមានអាស័យដ្ឋានវិបសាយ https://www.trendsec.com.kh និងអ៊ីម៉ែល vongsokha@trendsec.com.kh ឬលេខទំនាក់ទំង(+855) 98 883 008 ។

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button