ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralSecurity News

Here is all the data Google and Facebook have on you

ក្នុងខណៈពេលដែលមានការកើនឡើងនូវការប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិតយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការដាក់ចូលទៅក្នុងបណ្តាញអ៊ិនធឺណិតជាពិសេសក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមដូចជាហ្វេសប៊ុកជាដើម។

ខាងក្រោមនេះគឺជាការបង្ហាញថាតើព័ត៌មានរបស់អ្នកអ្វីខ្លះដែលក្រុមហ៊ុន Google និង Facebook បានធ្វើការរក្សាទុកដោយអ្នកមិនបានដឹងខ្លួននោះ។

Google ដឹងថាតើអ្នកបានទៅកន្លែងណាខ្លះ

Google ធ្វើការរក្សាទុកទីតាំង (បើសិនជាអ្នកមានបើកទីតាំង tracking location) នៅរាល់ពេលដែលអ្នកបើកទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ អ្នកអាចចូលទៅមើលតារាងពេលេវេលាដែលអ្នកបានទៅចាប់ពីថ្ងៃដំបូងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Google នៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។​

សូមចុចទីនេះដើម្បីមើលទិន្នន័យទាំងនោះ https://www.google.com/maps/timeline?pb

Google ដឹងពីអ្វីដែលអ្នកបានដែលអ្នកបាន search និង delete

Goole ធ្វើការរក្សាទុកនូវ​ search history នៅរាល់ឧបករណ៍របស់អ្នកទាំងអស់។ នេះមានន័យថា ទោះបីជាអ្នកធ្វើការលប់ចោល search history និង ​phone history  នៅក្នុងឧបករណ៍មួយ វាអាចប្រហែលជានៅមានរក្សាទុកនៅលើឧបករណ៍ផ្សេងទៀត។

អ្នកអាចចូលទៅលើមើលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក: myactivity.google.com/myactivity

Google មានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីអ្នក​ (ad profile of you)

Google បង្កើតនូវ​ advertisement profile ដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានអំពីអ្នក ដោយរួមមាន​ទីតាំង (location), ភេទ (gender), អាយុ ( age), ទំលាប់ (hobbies), ការងារ (career), ចំណាប់អារម្មណ៍ (interests), ទំនាក់ទំនង​ (relationship) ។ល។

អ្នកអាចចូលទៅមើលព័ត៌មានបាន៖  google.com/settings/ads/

Google ដឹងរាល់ Apps ទាំងអស់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់

​Google រក្សាទុកនូវព័ត៌មានរាល់ apps និង extension ដែលអ្នកប្រើប្រាស់។ Google ដឹងថាអ្នកប្រើប្រាស់ app ទាំងនោះញឹកញាប់កម្រិតណា នៅកន្លែងណាដែលអ្នកប្រើប្រាស់វា ។ល។

អ្នកអាចចូលទៅកាន់៖  security.google.com/settings/secur…

Google មាននូវរាល់ YouTube hisotry ទាំងអស់

Google ធ្វើការរក្សាទុកនូវអ្វីដែលអ្នកបានស្វែងរក (search) នៅក្នុង YouTube ទាំងអស់ ។​ តើអ្នកចូលចិត្តមើលអ្វី ស្វែងរកអ្វី ….

អ្នកអាចចូលទៅកាន់៖  youtube.com/feed/history/s…

Google មានទិន្នន័យអំពីអ្នករាប់រយលានឯកសារ

Google  ផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវជម្រើសម្រាប់ធ្វើការទាញយកនូវទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់។ អ្នកអាចធ្វើការទាញយកមកទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដែលមានទំហំប្រមាណជា 5.5GB  ស្មើនឹងប្រមាណជា ៣លានឯកសារ។

នៅក្នុងនោះរួមមាន វេបសាយដែលអ្នកកត់ត្រាទុក (bookmarks), សារអ៊ីម៉ែល (emails), មនុស្សទំនាក់ទំនង (contacts), ឯកសារនៅក្នុង Google Drive, ទិន្នន័យដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ, វិដេអូនៅក្នុង YouTube របស់អ្នក, រូបថតដែលអ្នកបានថតនៅក្នុងទូរស័ព្ទ … ។ ក្នុងនោះក៏មានដូចជាប្រតិទិន Google (calendar), ប្រវត្តិទីតាំងរបស់អ្នក (location history),  ចំរៀងដែលអ្នកស្តាប់ (the music you listen to), សៀវភៅដែលអ្នកទិញពី Google ( Google books you’ve purchased), ក្រុមនៅក្នុង​ Google ដែលអ្នកស្ថិតនៅ (Google groups you’re in), ទូរស័ព្ទដែលអ្នកបានប្រើប្រាស់ (phones you’ve owned), អ្នកដើរប៉ុន្មានជំហានក្នុងមួយថ្ងៃ (how many steps you walk in a day) …

អ្នកអាចទាញយកទិន្នន័យនោះបាន៖ google.com/takeout

Facebook ក៏មានទិន្នន័យយ៉ាងច្រើនពីអ្នកផងដែរ

Facebook ក៏មានមុខងារឲ្យអ្នកធ្វើការទាញយកព័ត៌មានរបស់អ្នកទាំងអស់ផងដែរ។ ក្នុងនោះរួមមាននូវរាល់សារ ទាំងអស់ដែលអ្នកបានផ្ញើរ ឯកសារដែលអ្នកបានផ្ញើរ រាល់លេខទំនាក់ទំនងនៅក្នុងទូរស័ព្ទទាំងអស់ និងរាល់សារសំលេងដែលអ្នកបានផ្ញើរ។

អ្នកអាចចុចនៅទីនេះដើម្បីមើលទិន្នន័យរបស់អ្នក៖ https://www.facebook.com/help/131112897028467

A snapshot of the data Facebook has saved on me.

Facebook រក្សាទុកនូវអ្វីៗទាំងអស់រាប់ចាប់ពី stickers រហូតដល់ login location

ហ្វេសប៊ុកធ្វើការរក្សាទុកនូវអ្វីៗទាំងអស់ដែលវាគិតថាមានប្រយោជន៍ ដោយរួមមានព័ត៌មានអំពីការ Log in ចូលទៅកាន់ហ្វេសប៊ុក ទីតាំង ពេលវេលា និងពីឧបករណ៍អ្វី។ ហើយក៏រក្សាទុកនូវកម្មវិធីអ្វីខ្លះដែលអ្នកភ្ជាប់ទៅកាន់គណនីហ្វេសប៊ុក ដែលអាចឲ្យគេធ្វើការទាយដឹងអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់អ្នក តើអ្នកចូលចិត្តអ្វីខ្លះ (ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារនយោបាយ ឬក៏រចនាក្រាហ្វិច) ទិញទូរស័ព្ទ HTC ថ្មីនៅខែកញ្ញា ជាដើម។

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពមួយចំនួនដែលបានមកពី Google នៅពេលដែលយើងធ្វើការទាញយកទិន្នន័យរបស់យើងមករក្សាទុកនៅក្នុងម៉ាស៊ីនផ្ទាល់ខ្លួន៖

My Google Takeout document.

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពនៃ search history

data

Here’s my Google Calendar broken down, showing all the events I’ve ever added, whether I actually attended them, and what time I attended them at (this part is when I went for an interview for a marketing job, and what time I arrived).

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពនៃប្រតិទិនរបស់អ្នក

data

ខាងក្រោមនេះគឺជា Google Drive

data

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពដែលបានថតនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ ចែកជាឆ្នាំ ហើយរួមមាននូវ​  metadata ផងដែរ

data

ប្រភពៈ

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/28/all-the-data-facebook-google-has-on-you-privacy

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button