ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralSecurity News

វេបសាយរាប់លានប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ: ImageMagick

ImageMagick គឺជាកូនកម្មវិធីតូចមួយ ឥតគិតថ្លៃ (Open Source) ហើយដែលមានវត្តមានច្រើនជាង ២៥ឆ្នាំមកហើយ ហើយប្រហែលជាអ្នកក៏មិនដែលធ្លាប់បានលឺឈ្មោះ ឬស្គាល់នូវនិមិត្តសញ្ញារបស់វាឡើយ (logo) ។

ប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធីនេះ ដោយអ្នកមិនបានដឹងខ្លួន ដែលជាឧទាហរណ៍គឺនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការបញ្ជូនរូបភាព (upload images) ទៅកាន់វេបសាយ ឬក៏នៅក្នុងវេប blog ណាមួយ។ ImageMagick មិនដូចគ្នាទៅនឹងកម្មវិធី GIMP ឬ Adobe Photoshop នោះទេ ដែលអ្នកអាចធ្វើការបើករូបភាព ហើយធ្វើការជាមួយនឹងការងារជាច្រើនចេញពីក្នុង menu នៃកម្មវិធី។ ImageMagick គឺជាបន្តុំនៃ command-line programs ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការនៃរូបភាពជាច្រើន មានលក្ខណៈដដែលៗ។

ជាឧទាហរណ៍ បើសិនជាអ្នកផ្តល់នូវសេវាកម្មអនឡាញ ដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការរក្សាទុកនូវរូបភាពនៃដំណើរកំសាន្តថ្មីៗ ហើយនឹងអាចបើកមើលវា នៅពេលក្រោយនោះ អ្នកអាចប្រើប្រាស់នូវកូនកម្មវិធី ImageMagick ដើម្បីបង្កើតនូវបណ្តុំរូបភាពតូចៗ (thumbnails) ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

អ្នកអាចដំណើរការនូវការងារជាក្រុម (batch job) ដើម្បីធ្វើការតំរឹម (crop) នូវរាល់រូបភាពទាំងអស់ដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់ម៉ាសីុនមេ ក្នុងទ្រង់ទ្រាយ ២០០x២០០ pixels ដូចគ្នាទាំងអស់ ហើយបន្ទាប់មកធ្វើការបំលែងវាទៅជា 256-colour GIF files ជាមួយនឹង standard palette ។

អ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់នូវ ImageMagick ដើម្បីបន្ថែមអក្សរទៅឲ្យរូបភាព (ដាក់រូបឆ្នូតពណ៌ប្រផេះនៅខាងក្រោមរូបភាពជាមួយនឹងពាក្យ copyright), ដាក់ឲ្យមានការកែប្រែពណ៌ដោយស្វ័យប្រវត្តិ, ធ្វើការកំណត់ភាពច្បាស់នៃរូបភាពជាច្រើន, បង្កើតនូវ anmiated GIFs សម្រាប់វេបសាយ និងការងារជាច្រើនផ្សេងៗទៀត ។

ImageMagick ក៏ធ្វើការគាំទ្រនូវ scripting languages ជាច្រើនផងដែរ មានដូចជា MSL (Magick Scripting Language) និង MVG (Magick Vector Graphics), ដែលអាចឲ្យអ្នកធ្វើការបរិយាយអំពីរូបភាព ក្នុងទម្រង់ pixel-based និង vector-based formats, ដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ពាក្យបញ្ជា (text commands) ។

តើវាមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច?

ន័យរបស់វាគឺចង់និយាយថា ជាទូទៅ ImageMagick គឺដំណើរការនៅខាងក្រោយ (background) នៃម៉ាសីុនមេ ហើយអាចដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវរូបភាពមិនត្រឹមត្រូវ (untrusted) ដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយអ្នកប្រើប្រាស់ ។ ចំនុចខ្សោយដែលមាននៅក្នុង ImageMagick ហើយត្រូវបានរាយការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះ (CVE-2016-3714) អាចអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការនូវ commands ពីក្នុងរូបភាព ហើយអាចឈានទៅដល់ ការដំណើរការកូដពីចម្ងាយ (remote code execution – RCE) ។ បើតាមរបាយការណ៍មួយបានសរសេថា ក្រុមឧក្រិដ្ឋបានដឹងអំពីបញ្ហានេះ ឲ្យកំពុងតែធ្វើការវាយប្រហារជាទ្រង់ទ្រាយធំ ។

ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនគឺចូលចិត្តចំនុចខ្សោយដែលមានលក្ខណៈជា RCE ពីព្រោះគាត់អាចធ្វើការគ្រប់គ្រងនូវវេបសាយទាំងមូលតែម្តង ដែលភាគច្រើនគឺដំណើរការនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Linux ហើយប្រើប្រាស់វាសម្រាប់គោលបំណងឧក្រិដ្ឋ មានដូចជា phishing, data theft, និង ransomware distribution

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

  • បើសិនជាអ្នកធ្វើការ Host នូវវេបសាយ ឬប្លុក (blog) សូមធ្វើការសាកសួរទៅដល់ Hosting Provider តើពួកគេមានប្រើប្រាស់នូវ ImageMagick នោះទេ ។
  • សូមធ្វើការជួសជុល ImagMagick ឲ្យបានលឿនតាមតែអាចធ្វើទៅបាន
  • ក្នុងពេលនេះសូមធ្វើតាមការណែនាំដោយកែប្រែនូវ ImageMagick’s file “policy.xml”

ចំនុចខ្សោយលំអិតមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈនោះទេ ដើម្បីកាត់បន្ថយនូវហានិភ័យនៃការវាយប្រហារ។

អ្នកអាចធ្វើការងារជាមួយនឹង ImageMagick ដោយដាក់បន្ថែមនូវកូដខាងក្រោមនេះ ទៅក្នុង  product’s policy configuration:

Screenshot 2016-05-05 19.35.40

ដោយការបន្ថែមនូវកូដខាងលើ វានឹងបិទនូវដំណើរការដែលមានលក្ខណៈស្វ័យប្រវត្តិ ៕

ប្រភព: The Naked Security / ប្រែសម្រួលដោយ:  SecuDemy.com

 

 

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button