ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralKnowledgeSecurity NewsSecurity Tips

ចំនុចសំខាន់ៗដើម្បីសុវត្ថិភាពទូរស័ព្ទ Android របស់អ្នក

សុវត្ថិភាពទូរស័ព្ទ Android គឺជាការព្រួយបារម្ភដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលនេះ ដោយយសារតែការវាយប្រហារតាមអិុនធឺណិតកំពុងវិវឌ្ឍន៍ឥតឈប់ឈរក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នា។ អ្នកពិបាកនឹងរកមនុស្សដែលដៃរបស់ពួកគេមិនចុចជាមួយស្មាតហ្វូនណាស់។

ទិដ្ឋភាពដែលយើងហាក់ដូចជាភ្លេចគឺកង្វះប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពលើទូរស័ព្ទដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ។ អ្នកប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនភាគច្រើនមិនបារម្ភគ្រប់គ្រាន់អំពីសុវត្ថិភាពនៃការរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែវាមានជំហានងាយៗមួយចំនួនដែលអ្នកអាចដើរឆ្ពោះទៅរកសុវត្ថិភាពល្អបំផុត!

WiFi សាធារណៈអាចបង្កហានិភ័យ​ (Public Wi-Fi Can Post A Security Risk)

កន្លែងសាធារណៈភាគច្រើនផ្តល់ WiFi ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកប៉ុន្តែការភ្ជាប់ទៅវាអាចបង្កអន្តរាយច្រើនជាងអ្វីដែលល្អ ហើយធ្វើឱ្យខូចសុវត្ថិភាពទូរស័ព្ទ Android របស់អ្នក។ បណ្តាញមិនត្រូវបានធ្វើកូដនីយកម្មទេ ហើយនោះមានន័យថា ទិន្នន័យរបស់អ្នកបើកសម្រាប់ពួកហេគឃ័រ (Hacker) ។ អ្នកអាចមើលព័ត៌មានជាទូទៅបានតាមបណ្តាញ WiFi នោះប៉ុន្តែមិនត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារ ឬផ្ញើទិន្នន័យសំខាន់ៗដូចជាលេខសំងាត់របស់អ្នកនៅលើបណ្តាញទេ។

មានប្រព័ន្ធ Android VPN ដែលមានសម្រាប់ស្មាតហ្វូន ដែលអ្នកអាចតំឡើងដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះកម្មវិធីដែលប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នក ហើយមិនមានការការពារ។ អ្នកផ្តល់សេវា VPN ដែលអ្នកជ្រើសរើស គួរតែផ្តល់នូវវិធីស្របច្បាប់ដើម្បីការពារទូរស័ព្ទ Android របស់អ្នកពីការគំរាមកំហែងផ្នែកសុវត្ថិភាព។

ប៊្លូធូស (bluetooth) ត្រូវបានប្រើដោយមនុស្សជាច្រើន ប៉ុន្តែតិចតួចណាស់ដែលបិទវានៅពេលមិនប្រើ។ ការទុកប៊្លូធូសរបស់អ្នកបើកចោល នឹងធ្វើឱ្យទូរស័ព្ទរបស់អ្នកងាយរងគ្រោះពីការវាយប្រហារតាមអិនធឺណិត។ លើសពីនេះទៀតវានឹងធ្វើឱ្យថាមពលថ្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មិនបានយូរ។

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកជាដាច់ខាត! (Update Your Operating System, MUST!)

អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនជ្រើសរើសរំលងការធ្វើការអាប់ដេតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេនៅពេលមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីៗ។ ការអាប់ដេតត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ហេតុផលជាច្រើនប៉ុន្តែក្នុងករណីភាគច្រើន វាគឺដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពទូរស័ព្ទ Android និងប្រសិទ្ធិភាពដំណើរការទូរស័ព្ទទាំងមូល។ អ្នកប្រើស្មាតហ្វូនច្រើនតែមានកំហុសក្នុងការមិនអាប់ដេត (បច្ចុប្បន្នភាព) ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ ព្រោះពួកគេខ្លាចបាត់បង់ទិន្នន័យ ឬគាំងទូរស័ព្ទបច្ចុប្បន្នដែលដំណើរការល្អ។

បញ្ហាមួយទៀតដែលអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនបានរកឃើញជាមួយនឹងការអាប់ដេតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android គឺថាពួកគេត្រូវបានជះឥទ្ធិពលម៉ូដែលទូរស័ព្ទដែលកំពុងប្រើប្រាស់។ មិននមានមូ៉ូដែលទាំងអស់ ទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទេ ហើយអ្នកផ្សេងទៀតអាចទទួលបានអាប់ដេត ប៉ុន្តែនៅរយៈពេលជាច្រើនខែក្រោយ។ សូមធ្វើការអាប់ដេតឧបករណ៍ Android ឬ iOS របស់អ្នក! ដែលវាអាចកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះរបស់អ្នកចំពោះការវាយប្រហារព្យាបាទលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពទូរស័ព្ទ Android របស់អ្នក។

បន្ថែមលេខសម្ងាត់ទៅទូរស័ព្ទរបស់អ្នក! (Put Password Protection)

វាគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលមនុស្សជាច្រើនជឿថា វាមិនសំខាន់ទេក្នុងដាក់លេខសម្ងាត់ការពារទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេ។ ការមិនមានលេខសម្ងាត់ការពារទូរស័ព្ទ មានន័យថាវាងាយនឹងមើលឃើញ ហើយ បើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបាត់បង់ នោះវានឹងងាយស្រួលក្នុងការចូលទៅមើលព័ត៌មានក្នុងនោះ។

ការការពារដោយលេខសម្ងាត់នៅតែជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីការពារទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាឈានដល់ការដាក់នូវស្នាមក្រយៃដៃ ឬប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នកដើម្បីការពារ​ទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។

កុំបំបែកប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពទូរស័ព្ទរបស់អ្នក (Don’t Jailbreak Your Smartphone )

អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Apple ជាច្រើនត្រូវបានកំណត់ក្នុងការទាញយកកម្មវិធីពី Apple Store ផ្លូវការ ហើយដោយសារហេតុផលនេះពួកគេជ្រើសយកការបំបែកប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព ​(jailbreak) ហើយស្វែងរកការតំឡើងកម្មវិធី ​(apps)​​ ពីវេបសាយផ្សេងៗ ។ ដូចគ្នាផងដែរចំពោះទូរស័ព្ទ Android ដែលមិនត្រូវធ្វើការទាញយកកម្មវិធី ​(apps)​​ ពីវេបសាយផ្សេងៗ ក្រៅពី ​Google Store។

មិនត្រូវភ្លេចថា កម្មវិធី (apps)​ ដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ អាចលួចយកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដូចជាទិន្ន័ន័យហិរញ្ញវត្ថុធនាគារ។ កម្មវិធីទាំងនោះ ក៏នឹងអាចបញ្ចូលមេរោគផងដែរទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកផងដែរ៕

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button