understanding

 • General

  What is the role of the Chief Information Security Officer?

  តើផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាននៅក្នុងអង្គភាពរបស់អ្នកត្រូវបានដឹកនាំដោយអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ផ្នែកនេះ (cheift Information Security Officer) ឬក៏ដោយអ្នកចំណេះដឹងតិចតួច ឬមិនមានសោះពាក់ព័ន្ធការងារសន្តិសុខព័ត៌មាន។ វាមានភាពខុសគ្នារវាងបុគ្គលិកពីរប្រភេទ ហើយការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះអាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងច្រើនក្នុងការបាត់បង់ថវិការរាប់ពាន់ ឬលានដុល្លាទៅឲ្យឧក្រិដ្ឋជនអ៊ិនធឺណិត។ តាមរយៈការសិក្សាថ្មីៗរបស់ IBM Security ទៅលើអង្គភាពប្រមាណជា ៣៨៣ នៅក្នុងឧស្សាហកម្មចំនួន ១៦ និង ១២ ប្រទេស…

  Read More »
 • General

  ស្វែងយល់អំពី CREST

  Pen Testing បានក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃផែនការសន្តិសុខព័ត៌មានរបស់អាជីវកម្មនៅគ្រប់រាល់ឧស្សាហកម្មទាំងអស់។ អ្នកដែលមានជំនាញខាង PenTest ឬហៅថា PenTesters អាចជួយដល់អង្គភាពក្នុងការកំណត់ ស្វែងរក និងកាត់បន្ថយ (mitigate) ហានិភ័យនានាដែលមានគោលដៅទៅលើ ហេដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធ (infrastructure) កម្មវិធី (applications) ហើយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ (users) ។ ទោះបីជាអ្នកប្រើប្រាស់ក្រុមផ្ទៃក្នុង…

  Read More »
 • General

  តើអ្វីទៅជា VPN (Virtual Private Network)?

  តើអ្វីទៅជា VPN? វាមិនមាននិយមន័យពិតប្រាកដនៃពាក្យ VPN នេះទេ ទោះបីជានៅក្នុងសៀវភៅណែនាំក៏ដោយ។ យើងអាចនិយាយយ៉ាងសាមញ្ញថា៖ VPN មកពីពាក្យថា Virutal Private Network ហើយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់រួចទៅហើយនៅពាក្យថា ណេតវើក (network) ។ ចំណែកពាក្យថា “Private” គឺសំដៅទៅដល់ មិនមែនជាសាធារណៈ…

  Read More »
 • General

  Understanding Rootkit

  យល់ដឹងអំពីកម្មវិធីប្រភេទ RootKit ការយល់ដឹងទូទៅ RootKit គឺជាប្រភេទនៃកម្មវិធីលួចទិន្នន៍យ ដែលជាទូទៅគឺមានបំណងមិនល្អ ហើយត្រូវបានគេសរសេរឡើងដើម្បីលាក់នូវដំណើរការ ឬកម្មវិធីណាមួយ មិនឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យរកឃើញ ហើយដែលអាចធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះមានលទ្ធភាពក្នុងការបន្តសិទ្ធិចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រណាមួយ។ ពាក្យ “RootKit” នេះមានន័យអវិជ្ជមាន ដែលជាទូទៅត្រូវបានគេភ្ជាប់ទៅនឹង មេរោគ (malware)។ ស្វែងយល់បន្ថែម >> តើអ្វីទៅជាការលួចយកអត្តសញ្ញាណ (Identity…

  Read More »
 • Information Security… What you need to know

  សន្តិសុខព័ត៌មាន – អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង សន្តិសុខព័ត៌មានគឺកាន់តែមានសារៈសំខាន់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ ឧក្រិដ្ឋជនបានលួចយកនូវព័ត៌មាន និងប្រើប្រាស់វាសម្រាប់បានជាប្រយោជន៍។ យើងត្រូវតែមាន ការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះអ្វីដែលយើងមាន ហើយតើមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាវាធ្លាក់ទៅក្នុងដៃជនទីបី ហើយតើយើងត្រូវធ្វើអី្វដើម្បីការពារវាឲ្យបាន។ នៅក្នុង វិដេអូនេះ នឹងជួយអ្នកគិតអំពីព័ត៌មានដែលមានអ្នក និងវិធីសាស្ត្រក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខ។

  Read More »
 • Security Concerns Surrounding Web Browsers

  បញ្ហាសន្តិសុខនៅជុំវិញការប្រើប្រាស់ ​Web Browsers វិដេអូខាងក្រោមនេះ នឹងធ្វើការផ្តល់នូវការសិក្សាលំអិតទៅលើ Web Browsers អំពីវិធីសាស្ត្រដែល Browsers ត្រូវបានប្រើប្រាស់ ហើយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខ ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់វា។ នៅចុងបញ្ចប់នៃវិដេអូនេះ អ្នកនឹងយល់ដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះ នៃដំណើរការនៃ Browsers។

  Read More »
 • Knowledge

  Poster – About CyberSecurity

  ផ្ទាំងយល់ដឹងស្តីពីសន្តិសុខព័ត៌មាន – អ្វីខ្លះដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីសន្តិសុខអិុនធឺណេត សូមអរគុណទៅដល់និស្សិតនៃសាលកវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ដែលមានរាយឈ្មោះដូចខាងក្រោម ក្នុងការចូលរួមចំណែករចនាផ្ទាំងរូបភាព នៃការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន ក្រោមប្រធានបទ “អ្វីខ្លះដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីសន្តិសុខអិុនធឺណេត” ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យការយល់ដឹងអំពីវិស័យសន្តិសុខព័ត៌មាននៅកម្ពុជា កាន់តែប្រសើរឡើង។ – Tin Kirivuth – Chi Kimneak – Sin Chanmony…

  Read More »
 • Documents

  Presentation – Understanding Keylogger

  បទបង្ហាញស្តីអំពី ការយល់ដឹងអំពី Keylogger ខាងក្រោមនេះគឺជាឯកសារស្តីអំពីការយល់ដឹងពី KeyLogger។ អ្នកនឹងយល់ដឹងពីអ្វីទៅជា Keylogger ហើយតើនរណាខ្លះប្រើប្រាស់នូវ keylogger ទាំងនោះ រហូតដល់ចុងបញ្ចប់ អ្នកនឹងយល់ពីវិធីសាស្ត្រក្នងការទប់ស្កាត់វា។

  Read More »
 • Documents

  Presentation – How to know you was hacked

  បទបង្ហាញស្តីពីការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិត “តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងថាអ្នកត្រូវបានគេជ្រៀតចូល” ខាងក្រោមនេះគឺជាកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយស្តីពី “ធ្វើដូចម្តេចទើបអ្នកដឹងថាត្រូវបានគេ ​hacked?”។ សូមអានទាំងអស់គ្នា

  Read More »
 • Knowledge

  Understanding Keylogger

  តើអ្វីទៅដែលហៅថា ​Keylogger? បរិបទទូទៅ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ កម្មវិធីមេរោគ (malware) តែងតែរួមមានសមាសភាគផ្សេងទៀតជាច្រើន ហើយមានមុខងារផ្សេងៗគ្នា។ សមាសភាគមួយដែលជាញឹកញាប់មានវត្តមាននៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនេះគឺជា Keylogger ដែលជាមុខងារមួយត្រូវបានរៀបចំ ឡើងដើម្បីធ្វើការកត់ត្រាការចុចទៅលើ Keyboardនៅលើម៉ាស៊ីន ដែលផ្តល់សមត្ថភាព ដល់អ្នកវាយប្រហារដើម្បីលួចពត៌មាន សំខាន់ៗជាច្រើនយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់។ ប្រភេទនៃ Keylogger Hardware Keyloggers៖…

  Read More »
 • What is Hacking?

  A short video on Hacking. This is to show that Hacking or Being a hacker is not always a bad…

  Read More »
 • Network security threats explained: WiFi

  James Lyne explains how hackers can take advantage of the mistakes that are commonly made when setting up wireless networks.

  Read More »
Back to top button