malware

 • General

  “Backdoor Regin” – Highly advanced backdoor trojan

  អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខ បានរកឃើញនូវ មេរោគស្មុគស្មាញមួយ ដែលពួកគេជឿជាក់ថាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ រដ្ឋាភិបាលដែលមានទ្រព្យធន ដើម្បីធ្វើ ការស៊ើបការទៅលើគោលដៅអន្តរជាតិជាច្រើន រួមមានវិស័យសុខាភិបាល ថាមពល អាកាសចរណ៍ និងការស្រាវជ្រាវ។ មេរោគ Backdoor ឈ្មោះ Regin ត្រូវបានរកឃើញដោយអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខនៅក្រុមហ៊ុន Symantec ហើយបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅនឹង state-sponsored malware…

  Read More »
 • General

  New Apple malware can infect your iPhone or Macbook via USB

  មេរោគថ្មីអាចឆ្លងទៅកាន់ផលិតផល Apple របស់អ្នកតាមរយៈ USB នាថ្ងៃនេះ ក្រុមហ៊ុន Palo Alto Networks បានបញ្ចេញនូវឯកសារនៃការស្រាវជ្រាវទៅលើមេរោគ WireLurker ដែលជាខ្សែស្រឡាយនៃមេរោគ មានគោលដៅវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធ Mac OS និង iOS ក្នុងរយៈពេល ៦ខែកន្លងទៅនេះ។ យើងជឿជាក់ថា…

  Read More »
 • General

  “BlackEnergy” cyberespionage group targets Linux systems and Cisco routers

  ក្រុមចារកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណេត មានគោលដៅវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធ Linux និង Cisco Router ក្រុមចារកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណេត ដែលបានបង្កើតនូវប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ដោយប្រើប្រាស់នូវមេរោគ (malware) មួយឈ្មោះថា BlackEnergy នោះ បាន ធ្វើការវាយប្រហារទៅលើឧបករណ៍ routers និងប្រព័ន្ធ Linux ដោយផ្អែកទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ARM…

  Read More »
 • General

  Tyupkin – A Malware Targeting ATMs

  មេរោគវាយប្រហារទៅលើម៉ាស៊ីន ATMs មានឈ្មោះថា Tyupkin ក្រុមហ៊ុន Kaspersky Lab បានដំណើរការនូវការស៊ើបអង្កេតមួយ ទៅលើបញ្ហាដែលឧក្រិដ្ឋជនវាយប្រហារទៅលើគោលដៅ ATMs ម៉ាស៊ីនជាច្រើនជុំវិញ ពិភពលោក។ ក្នុងពេលដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះ ក្រុមហ៊ុនបានរកឃើញនូវមេរោគមួយឈ្មោះថា Tyupkin ដែលបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ឆ្លងចូលទៅកាន់ ​ម៉ាស៊ីន ATMs ហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវាយប្រហារធ្វើការលួចយកលុយដោយផ្ទាល់តែម្តង អស់រាប់លានដុល្លា។…

  Read More »
 • Documents

  Presentation – Understanding Malware

  បទបង្ហាញកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់និសិ្សតស្តីពី ការយល់ដឹងពី Malware ខាងក្រោមនេះគឺជាបទបង្ហាញកិច្ចការស្រាវជ្រាវ របស់និសិ្សតនៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយស្តីពី Malware។ នៅក្នុងបទបង្ហាញនេះ ចំនុចមួយចំនួននឹងត្រូវ លើកយកមកបង្ហាញ៖ ១. តើអ្វីទៅជា ​Malware? ២. បញ្ហាដែលបណ្តាលមកពី Malware ៣. ដំណោះស្រាយនៃ Malware ៤. ការសរុបសេចក្តីនៃ…

  Read More »
 • General

  Protect your Android device from malware

  ការពារឧបករណ៍ដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ​Android កុំឲ្យឆ្លងមេរោគ មេរោគដែលឆ្លងទៅលើឧបករណ៍ចល័តគឺកំពុងតែរីករាលដាល ដែលជាហេតុបណ្តាឲ្យឧបករណ៍របស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ។ គន្លឹះខ្លីៗខាងក្រោមនេះ អាចជួយឲ្យអ្នកមានសុវត្ថិភាព និងរក្សាបាននូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមិនឲ្យត្រូវបានលួចដោយឧក្រិដ្ឋជន។ ទាញយកកម្មវិធីតែពីក្នុង ​Store ផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះ (Legitimate App Stores) នៅពេលដែលយើងធ្វើការទាញយកនូវកម្មវិធី (App) ចូរអ្នកប្រាកដថាអ្នកទាញវាតែពីក្នុង store ផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះដូចជា Google…

  Read More »
 • Tools

  IRMA – Incident Response Malware Analysis

  IRMA – Incident Response Malware Analysis IRMA គឺជាកម្មវិធីប្រភពកូដចំហរ (Open Source) ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយដល់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងធ្វើការវិភាគនូវ files ដែលមិនល្អ ​ឬមេរោគ (malicious files)។ នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការការពារគឺមិនមែនសំដៅតែទៅលើការសិក្សាយល់ដល់អំពីមេរោគនោះទេ ប៉ុន្តែគឺត្រូវតែរកឲ្យឃើញនូវបរិបទទូទៅនៃបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែដោះស្រាយនោះ…

  Read More »
 • Tools

  Malware Analysis Tool – Hook Analyser 3.1

  កម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើការវិភាគមេរោគ (malware)  Hook Analyser គឺជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លែមួយ ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងវិភាគនូវមេរោគក្នុងលក្ខណៈ static និង run-time (dynamci) ហើយក៏ធ្វើការចងក្រង ប្រមូលព័ត៌មាន (analyse and co-related) ដែលពាក់ព័ន្ធ ចេញពីក្នុងអ៊ិនធឺណែត។ វាជាកម្មវិធីមួយសំខាន់ ហើយប្រហែលជាកម្មវិធីដែលឥតបង់ប្រាក់មួយប៉ុណ្ណោះ (FREE)…

  Read More »
 • General

  Hack ATM by only SMS

  អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខមកពីក្រុមហ៊ុន Symantec បានអៈអាងថា អ្នកវាយប្រហារតាមអិនធឺណែត (hackers) អាចធ្វើការ វាយប្រហារទៅលើចំនុចខ្សោយនៅក្នុង Windows XP ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងម៉ាសីុន ATM ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេ ធ្វើការ ដកលុយដោយគ្រាន់តែធ្វើការផ្ញើរនូវសារ SMS ទៅកាន់ម៉ាសីុន ATM ដែលរងគ្រោះនោះតែប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថា អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថា…

  Read More »
 • General

  ‘The Moon’ – Linksys Malware, Spreading from Router to Router

  តើ Wireless Router មួយណាដែលអ្នកប្រើប្រាស់នៅផ្ទះ ឬកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក? បើសិនជា ប្រភេទ LinkSys Router នោះអ្នកប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយ ដោយសារតែ មានមេរោគមួយថ្មី ដែលធ្វើការវាយប្រហារ firmware និងធ្វើការចំលងទៅកាន់បណ្តាញ។ អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខឈ្មោះថា Johannes B. Ullrich មកពី…

  Read More »
 • [Presentation] Smarter, shadier, stealthier malware: The latest on today’s threats

  Security experts Maxim Weinstein and John Shier discuss the malware behind some of the biggest security threats of 2013, including…

  Read More »
 • Malware Analysis

  This presentation gives an overview of how malware can be analysed.

  Read More »
 • [Presentation] Malware 101: A how-to guide for IT security beginners

  Sophos security expert Maxim Weinstein (in conjunction with The Center for Internet Security) helps beginners learn how malware works, how…

  Read More »
 • General

  New Android Malware – Most Sophisticated

  មេរោគនៅលើ Android ដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបំផុតមិនដែលធ្លាប់មាន មេរោគថ្មីមួយនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ដែលត្រូវបាន រកឃើញដោយអ្នកស្រាវជ្រាវ សន្តិសុខនៅកន្លែងពិសោធន៍ Kaspersky ត្រូវបានគេស្គាល់ថា Backdoor.AndroidOS.Obad.a គឺជាមេរោគដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបំផុតមិនដែលធ្លាប់ ជួបប្រទៈពីមុនមកទេ។ វាធ្វើការវាយប្រហារទៅលើចំនុចខ្សោយជាច្រើន បង្ខាំងមិនឲ្យមានការ Uninstall ព្យាយាមធ្វើ ការទាញយកការភ្ជាប់ទៅ Root ហើយអាចដំណើការពាក្យបញ្ជាពីចម្ងាយ។…

  Read More »
 • General

  New ‘KeyBoy’ malware targets users in Asia

  មេរោគថ្មីមួយឈ្មោះថា KeyBoy វាយប្រហារមកលើតំបន់អាសីុជាមួយនឹងគោលដៅ ច្បាស់លាស់ អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសវៀតណាម ឥណ្ឌា ចិន តៃវ៉ាន់ និងប្រហែលជាប្រទេសដទៃទៀត ត្រូវបាន ក្លាយជាគោលដៅ ដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការវាយប្រហារ ដែលប្រើប្រាស់នូវឯកសារ Microsoft Word បង្កប់ជាមួយមេរោគ ដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ហើយអាចអនុញ្ញាតឲ្យ attackers លួចយកព័ត៌មានផ្សេងៗ…

  Read More »
Back to top button