ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralSecurity News

ALERT! ហ្វេសប៊ុកភេជមួយបន្លំធ្វើជាក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក ហើយបញ្ជោតយកលេខសម្ងាត់

នាពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមការងារវេបសាយ SecuDemy បានទទួលព័ត៌មានមួយពីអ្នកប្រើប្រាស់អំពី Facebook Page មួយដែលបន្លំតាំងខ្លួនជាតំណាងក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក ហើយធ្វើការព្រមានឲ្យអ្នកបញ្ចូលព័ត៌មានរបស់អ្នកសារជាថ្មី បើមិនអញ្ជឹងទេអ្នកនឹងប្រឈមមុខនឹងការប្លុក ពីក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុក។

នេះគឺជាបច្ចេកទេសថ្មីមួយទៀតរបស់ឧក្រិដ្ឋជន ដែលមានបំណងលួចយកព័ត៌មានអំពីគណនីហ្វេសប៊ុក (អីុម៉ែល និងពាក្យសម្ងាត់) ក្នុងគោលបំណងបម្រើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនណាមួយ ហើយគួរឲ្យកត់សំគាល់ផងដែរនោះ គឺភាគច្រើនសុទ្ធតែជាទំព័រហេ្វសប៊ុកនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ មានអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនបានធ្លាក់ទៅនឹងអន្ទាក់របស់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជននេះរួចទៅហើយ ហើយប្រហែលជាមានអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតអាចនឹងរងគ្រោះនាពេលខាងមុខដែរ។

>> ស្វែងយល់បន្ថែមពី ​Phishing Attack <<

ទំព័រដែលបន្លំខ្លួននោះមានអស័យដ្ឋាន https://www.facebook.com/Security-Page-923225081155120/ ហើយដែលមានរូបភាពដូចខាងក្រោម៖

screenshot-2016-09-24-16-05-34

ភេជហ្វេសប៊ុកមួយនេះនឹងធ្វើការ share នូវទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក (ជាពិេសសគឺទំព័រណាដែលផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយហ្វេសប៊ុក) ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

screenshot-2016-09-23-10-16-57

ដូចដែលអ្នកឃើញនៅក្នុងសារខាងលើ គឺភ្ជាប់មកជាមួយនូវបញ្ជប់ (link) – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=923226201155008&id=923225081155120 – មួយសម្រាប់ឲ្យម្ចាស់ភេជហ្វេសប៊ុកធ្វើការចុច ហើយធ្វើតាមការណែនាំដើម្បីជៀសវាងការប្លុកពីហ្វេសប៊ុក។

ពេលដែលអ្នកចុចទៅលើបញ្ជប់នោះ អ្នកនឹងឃើញនូវទំព័រខាងក្រោម៖

screenshot-2016-09-24-16-13-32

នៅក្នុងរូបភាពខាងលើនេះ គឺហាក់ដូចជាបង្ហាញការព្រមានកាន់តែខ្លាំង ដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ភេជកាន់តែមានអន្ទះសារ និងព្រួយបារម្ភអំពីគណនីហ្វេសប៊ុកភេជរបស់ខ្លួន (ដែលបានចំណាយលុយរាប់ពាន់ដុល្លា ហើយត្រូវបិទនាពេលខាងមុខ)។ នៅក្នុងនោះមានភ្ជាប់មកនូវបញ្ជប់ (link) – http://tinyurl.com/z9khvnl – ដែលចុចទៅនឹងទៅដល់ភេជដូចខាងក្រោម៖

screenshot-2016-09-24-16-23-23

មកដល់ដំណាក់កាលខាងលើនេះ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានការព្រួយបារម្ភនោះ នឹងប្រាកដជាវាយបញ្ចូលអីុមែ៉ល និងពាក្យសម្ងាត់ (ហ្វេសប៊ុក) របស់ខ្លួន ហើយដែលត្រូវបានលួចបានដោយឧក្រិដ្ឋជនមិនខាន។

ផលវិបាកនៃការបញ្ហានេះ

– អ្នកប្រើប្រាស់នឹងអាចបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងហ្វេសប៊ុកភេជរបស់ខ្លួនទាំងស្រុង
– ឧក្រិដ្ឋជនអាចបន្លំចូលទៅក្នុងទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក ហើយប្រើប្រាស់គណនីធនាគាររបស់អ្នក (credit or debit card) ឬនិយាយសាមញ្ញនោះ គឺប្រើប្រាស់លុយរបស់អ្នក ដើម្បីធ្វើ Ads របស់គេ

សូមអ្នកទាំងអស់គ្នា មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយកុំធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់ឲ្យសោះ។ រហូតមកដល់ម៉ោង ១៦:៣០នាទីល្ងាច ថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ ហ្វេសប៊ុកភេជបោកប្រាស់មួយនេះនៅដំណើរការនៅឡើយទេ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាភេជមួយចំនួនដែលត្រូវបាន share ដោយភេជខាងលើ៖

screenshot-2016-09-24-16-29-31

screenshot-2016-09-24-16-29-40

screenshot-2016-09-24-16-29-54

screenshot-2016-09-24-16-30-18

screenshot-2016-09-24-16-30-37

screenshot-2016-09-24-16-30-49

screenshot-2016-09-24-16-30-57

screenshot-2016-09-24-16-31-46

screenshot-2016-09-24-16-32-44

សូមបន្តចែករំលែក ៕

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button