ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralSecurity News

Intel x86 Processors ភ្ជាប់មកជាមួយនូវ Backdoor សម្ងាត់

អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខឈ្មោះថា Damien Zammit បានរកឃើញនូវចំនុចខ្វៈខាតដែលមាននៅក្នុង processors លេខ x86 ដែលទើបចេញនាពេលថ្មីៗនេះ ដែលអាចផ្តល់លទ្ធភាពទៅឲ្យអ្នកវាយប្រហារ ដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចប៉ៈពាល់វា ឬបិទនោះបាននោះទេ ។ ខាងក្រោមនេះ គឺនឹងនិយាយលំអិតអំពី backdoor និងវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

មានអ្នកខ្លះ ប្រហែលជាមានការយល់ដឹងអំពី Intel Management Engine (ME) ដែលគឺជា subsystem មួយ (32-bit ARC microprocessor) ហើយស្ថិតនៅខាងក្នុង processor ហើយធ្វើការគ្រប់គ្រង main CPU ។

នៅក្នុងពេលដែល low power ប្រព័ន្ធ ME​ អាចដំណើរការមុខងារដោយឯករាជ្យ ។ នៅក្នុង Chipsets ខ្លះ, ME firmware មាននូវប្រព័ន្ធ មួយហៅថា Active Management Technology (AMT) ដែលផ្តល់នូវយន្តការក្នុងការគ្រប់គ្រង CPU ពីចម្ងាយ។ ប្រព័ន្ធ AMT នេះគឺត្រូវបាន ដំណើរការនៅលើ Intel CPUS ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹង vPro Technology ។

ដើម្បីដំណើរការកិច្ចការមួយនេះ, ME មាននូវលទ្ធភាពក្នុងការអាក់សេសទៅកាន់រាល់អង្គចងចាំទាំងអស់ (memory) ដោយមិនត្រូវការការអនុញ្ញាតពី main CPU ឡើយ ។ ភារកិច្ចមួយនេះ ក៏ត្រូវបានផ្តល់ជាជំនួយដោយ TCP/IP server ដែលមាននូវសមត្ថភាពក្នុងការរំលង (bypass) រាល់ ជញ្ជាំងភ្លើងទាំងអស់ (firewall) នៅក្នុងកុំព្យូទ័របស់អ្នក។ គោលបំណងចំណងធំបំផុតនៃការអនុវត្តការងារនេះ គឺសម្រាប់សហគ្រាសក្នុងការគ្រប់ គ្រងប្រព័ន្ធជាច្រើនពីចម្ងាយ ។

intel-management-engine

លោក Zammit បានធ្វើការបង្ហាញយ៉ាងលំអិតនៅក្នុងអត្ថបទរបស់គាត់ ហើយបាននិយាយថា បច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយរបស់ ​Intel គឺមិនមានសុវត្ថិភាពឡើយ (insecure) ។ ក្រុមហ៊ុន Intel ខ្លួនឯងបានធ្វើការបញ្ចេញតិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពីមុខងារប្រព័ន្ធ និងសន្តិសុខ ដែលបានដំណើរការ នៅជុំវិញ Intel Management Engine (ME) ។

ទោះបីជា ME firmware គឺត្រូវបានការពារដោយ cryptographically ក៏ដោយ ក៏អ្នកស្រាវជ្រាវអាចធ្វើការវាយប្រហារទៅលើចំនុចខ្សោយនៅក្នុង ​firmware ហើយបន្ទាប់មកធ្វើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ ME ។

នៅក្នុងរូបភាពធំទូលាយ Intel ME អាចដំណើរការធ្វើការយន្តការ rootkit មួយដ៏មានថាមពលក្លាំងខ្លា។ វាគឺជាការពិតមួយដែលថា អ្នកវាយប្រហារអាចធ្វើការអាក់សេស (access) ទៅកាន់ប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ rootkit ។

ជាការគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះគឺថា កំហុសឆ្គងនេះមានភាពឯករាជ្យពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ​(operating system) ។ នេះបានន័យថា វាមានផលប៉ៈពាល់ទៅដល់ឧបករណ៍ទាំងអស់ ដោយរួមមាន PCs–Windows, Mac, Linux– ដែលមានទាំង ​IME និង vPro ដំណើរការ។ ក៏ប៉ុន្តែ ក្នុងខណៈពេលនេះ មិនទាន់មាននូវការវាយប្រហារណាមួយដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើយ ។ ព្រមជាមួយគ្នានោះផងដែរ វាជាកិច្ចការលំបាកណាស់ក្នុងការបំបែកនូវ RSA 2048 encryption នៅលើ chip ៕

ប្រភព: Fossbyte ប្រែសម្រួលដោយ: Secudemy.com

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button