GeneralKnowledgeSecurity NewsSecurity Tips

លេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកឈប់ប្រើ អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីហេគចូលគណនីអនឡាញរបស់អ្នក

ISAC Cambodia (InfoSec)

តាមព័ត៌មានពីទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានឱ្យដឹងថា គ្រាន់តែលេខទូរស័ព្ទឈប់ប្រើ ហេតុអ្វីគណនីអុីនធឺណិត (ឧទាហរណ៍៖ Facebook, Telegram, Gmail Domain Hosting ។ល។) អាចជនអនាមិកលួចចូលប្រើប្រាស់បាន?

កន្លងមកពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនធំ បានសាកសួរមកក្រុមការងារបច្ចេកទេស នូវសំនួរមួយចំនួនថា៖
– ហេតុអ្វីគណនីរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានជនអនាមិកជ្រៀតចូលបាន?
– ហេតុអ្វីព័ត៌មាន ឬសារសម្ងាត់របស់ពួកគាត់លេចធ្លាយ?

ថ្ងៃនេះក្រុមការងារសូមលើកយកបច្ចេកទេសមួយ ដែលជនខិលខូចបានប្រើដើម្បីធ្វើការលួចយក ឬកាន់កាប់គណនីពុកម៉ែបងប្អូន ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដូចខាងក្រោម៖
– ពុកម៉ែបងប្អូនពុំបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានគណនី ពិសេសលេខទូរស័ព្ទឈប់ប្រើ ដែលលេខទូរស័ព្ទនោះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនកាត់ប្រព័ន្ធ និងធ្វើការដាក់លក់ឡើងវិញ

– ជនខិលខូចបានទិញលេខទូរស័ព្ទខាងលើ ហើយធ្វើការបង្កើត ឬស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់គណនីអ៊ីនធឺណេត (ឧទាហរណ៍៖ Facebook, Telegram, Gmail, Domain Hosting ។ល។) និងធ្វើការគ្រប់គ្រងគណនីទាំងនោះតែម្តង

– បន្ទាប់ពីទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រង ជនខិលខូចទាំងនោះនឹងស្វែងរកព័ត៌មានសម្ងាត់ផ្សេងៗ រួចធ្វើការចែកចាយ ឬគម្រាមទារប្រាក់ពីជនរងគ្រោះជាដើម។

ដើម្បីការពារពីបញ្ហាខាងលើ សូមពុកម៉ែបងប្អូន អនុវត្តវិធីសាស្ត្រដូចខាងក្រោម៖

– ធ្វើការកំណត់លេខសម្ងាត់ 2FA បន្ថែមលើការផ្ទៀងផ្ទាត់លើលេខទូរស័ព្ទតែម្យ៉ាង តួរយ៉ាងក្នុងកម្មវិធី Telegram -> Setting -> Privacy and Security -> Two-Step Verification។ ចំនែកកម្មវិធី Facebook -> Settings & Privacy -> Settings -> Security and Login -> Two-Factor Authentication -> Authentication App (អាចលុប 2FA តាមលេខទូរស័ព្ទ) ។

– ចំពោះគណនីអុីម៉ែល តួរយ៉ាង Gmail លោកអ្នកអាចធ្វើការកំណត់ការប្តូរលេខសម្ងាត់តាមរយ:មធ្យោបាយផ្សេង ក្រៅពីប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទ ជំនួសដោយការប្រើប្រាស់គណនីអ៊ីម៉ែលផ្សេងមួយទៀតជំនួស។ល។

– សូមធ្វើការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ស៊ីមកាត ដោយប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណត្រឹមត្រូវ ដើម្បីងាយស្រួលរាយការណ៍ករណីបាត់ ឬស្នើសុំសិទ្ធិប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ

– ក្នុងករណីលោកអ្នកចង់ប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទក្នុងការកំណត់សុវត្ថិភាពផ្សេងៗ សូមធ្វើការផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗនៅពេលដែលលេខទូរស័ព្ទទាំងនោះឈប់ប្រើប្រាស់

– ធ្វើការរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចក្នុងករណីទទួលបានសារគម្រាម ស្តីពីព័ត៌មាន ឬសារសម្ងាត់នៃគណនីអ៊ីនធឺណេតរបស់លោកអ្នក៕

សម្រាប់អ្នកដែលចង់តាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងស្មាតហ្វូន អាចធ្វើការទាញយក App នៅក្នុង ​AppStore & PlayStore

ចូលរួមទៅក្នុងបន្ទប់ផ្តល់ព័ត៌មាន Telegram channel សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយស្តីពីសន្តិសុខអុិនធឺណិតទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស៖ https://t.me/infosecisac ចង់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សូមទំនាក់ទំនង info@secudemy.com

Subscribe to our Telegram channel for the latest updates on the Cybersecurity Breaking News in both locally and internationally: https://t.me/infosecisac.

For advertising: info@secudemy.com or Phone: +855 69 690 280

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button