ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralKnowledgeSecurity NewsSecurity Tips

អ្នកគឺជាចំនុចចាប់ផ្តើមនៃការវាយប្រហារពីហេគឃ័រ

ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើន បាននឹងកំពុងធ្វើការវិនិយោគទៅលើបណ្តាញ/ឧបករណ៍បណ្តាញរបស់ខ្លួន ឬអាចជាកម្មវិធីសន្តិសុខដោយបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ ផ្នែកសន្តិសុខនិងការគ្រប់គ្រងការជួសជុលបញ្ហា (Patch) ។ ចាប់ផ្តើមចេញពីការងារទាំងនេះ ពួកគាត់បានធ្វើការព្យាយាមរួចទៅហើយដើម្បីកាត់បន្ថយនូវហានិភ័យនានាដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះអង្គភាព។ ក៏ប៉ុន្តែ វាមិនមែនមានន័យថា ពួកគាត់មានសុវត្ថិភាពគេចផុតពីការវាយប្រហារនោះឡើយ។ ពួកគាត់គ្រាន់តែពន្យាពេលល្បែងនេះឲ្យងកាន់តែយូរប៉ុណ្ណោះ ហើយប្រហែលជាពួកគាត់នឹងនៅតែចាញ់ល្បែងនេះ។

មាននូវបច្ចេកទេសវាយប្រហារជាច្រើនទៀត ដែលភាគច្រើននៃអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មានមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់សោះឡើយ។ ក្រៅពីចំនុចខ្សោយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ, ខ្សែរសង្វាក់ដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនោះគឺមនុស្ស ដែលវាមានការលំបាកបំផុតក្នុងការជួសជុល (patch) ឬដាក់យន្តការគ្រប់គ្រង (control)។ មនុស្សគឺមិនមែនជាម៉ាសីុនឡើយដែលធ្វើការតាមតែអ្វីដែលអ្នកកំណត់ទុកជាមុននោះទេ។ មនុស្សគឺមានខួរក្បាល និងការគិតរបស់ខ្លួន។

ឧបមាថាប្រព័ន្ធរបស់អ្នកបានបំពាក់នូវយន្តការសន្តិសុខហើយរួមទាំងបានធ្វើការជួសជុលនូវចំនុចខ្សោយដែលស្គាល់ទាំងអស់ ។ សូមគិតដល់ចំនុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

– តើនរណាជាអភិបាលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ (System Administrator)?
– តើពួកគេធ្វើការគ្រប់គ្រង និងភ្ជាប់ចូលពីចម្ងាយទៅកាន់ប្រព័ន្ធយ៉ាងដូចម្តេច?
– តើពួកគេធ្វើការគ្រប់គ្រង និងរក្សាទុកនូវពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធយ៉ាងដូចម្តេច?

រាល់យន្តការសន្តិសុខដែលអ្នកបានដាក់ចេញ គឺផ្តោតតែទៅលើ physical data storage តែប៉ុណ្ណោះ មិនមែន logical storage (ខួរក្បាល) នៃអភិបាលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនោះទេ។ ខាងក្រោមនេះគឺលទ្ធភាពនៃវិធីសាស្ត្រដែលអាចបំបែកនូវចំនុចខ្សោយរបស់បុគ្គលណាមួយ ហើយជ្រៀតចូលទៅគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ៖

១. ការរក្សាទុកពាក្យសម្ងាត់មិនបានត្រឹមត្រូវ (មិនមានសុវត្ថិភាព)
ជាធម្មតានៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយ វាតែងតែធ្វើកូដនីយកម្មពាក្យសម្ងាត់ (encrypted password) ហើយរក្សាវាទុកនៅក្នុងទីតាំងមានសុវត្ថិភាព។ មានបុគ្គលខ្លះ បានសរសេរពាក្យសម្ងាត់ទុកនៅលើក្រដាស ហើយបិទជាប់នៅលើតុ។ បន្ថែមជាមួយគ្នានេះផងដែរ មានអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លះប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៍ចល័តរបស់ខ្លួន ដើម្បីរក្សាទុកនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗ ដោយមិនមានការធ្វើកូដនីយកម្ម ឬប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់ការពារឡើយ។

២. ការលួចមើលពីក្រោយ
អ្នកជិតខាងអ្នក គឺអាចលួចមលើអ្នកវាយពាក្យសម្ងាត់នៅលើ keyboard នៅពេលដែលអ្នកចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ ដែលពួកគេអាចឈរនៅជិតឬខាងក្រោយអ្នក។

៣. ការធ្វើវិស្វកម្មសង្គម ​(social engineering)
នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រគ្រោះថ្នាក់ និងបានជោគជ័យបំផុតដើម្បីទាញយកនូវការទុកចិត្តពីបុគ្គលណាមួយ ហើយយកនូវអ្វីៗទាំងអស់ដែលត្រូវការ។ ជាដំបូងអ្នកវាយប្រហារ ធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានដូចជា លេខទូរស័ព្ទ អីុមែ៉ល មិត្តភ័ក្ររួមការងារ ។ល។ និង ។ល។ បន្ទាប់មកទៀត អ្នកវាយប្រហារនឹងចាប់ផ្តើម៖

– Email Phishing: ដោយការប្រើប្រាស់នូវការទុកចិត្តពីជនរងគ្រោះ អ្នកវាយប្រហារអាចបោកប្រាស់ជនរងគ្រោះក្នុងការទាញយកនូវព័ត៌មានសម្ងាត់ទាក់ទង នឹងប្រព័ន្ធ ឧទាហរណ៍មានដូចជា គណនីអីុមែ៉ល របាយការណ៍ប្រាក់ខែ …ល។

– Click-Jacking: លួចយកនូវ user cookies ឬ session ដែលអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីរំលងនូវការផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធ (authentication) ។

– Malware: អ្នកវាយប្រហារ អាចបោកជនរងគ្រោះឲ្យចូលទៅកាន់វេបសាយណាមួយ ដែលបង្កប់នូវមេរោគ ឬឯកសារមានមេរោគ ដើម្បីចំលងចូលទៅកាន់ កុំព្យូទ័រជនរងគ្រោះ។ មេរោគនោះអាចដំណើរការមុខងារជាច្រើនដូចជា ចាប់យកអក្សរដែលវាយនៅលើ Keyboard, BOTNET, RootKit, Credit Card, … ។ល។

តើចំនុចអ្វីខ្លះដែលត្រូវធ្វើដើម្បីពង្រឹងនូវចំនុចខ្សោយទាំងនេះ?

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យា គួរតែធ្វើការដាក់ចេញនូវយន្តការសន្តិសុខដោយការបង្កើតនូវ:

– គោលនយោបាយសន្តិសុខ និងនីតិវិធី (គោលនយោបាយអីុម៉ែល, គោលនយោបាយពាក្យសម្ងាត់, …etc)
– ធ្វើការត្រួតពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវរបស់បុគ្គលិក (ប្រាកដថាបុគ្គលិកបានអាន និងធ្វើតាមគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកសន្តិសុខ)
– បង្កើតនូវកម្មវិធីបង្កើនការយល់ដឹងជាប្រចាំ (អាចប្រើប្រាស់ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹង)

អត្ថបទដើមជាភាសាអង់គ្លេស:

https://www.linkedin.com/pulse/weak-chain-system-security-ly-vandy

បកប្រែក្រៅផ្លូវការដោយក្រុមការងារវេបសាយ SECUDEMY.com ។

ទស្សនៈខាងលើនេះ គឺសរសេរឡើងដោយលោក លី វណ្ឌី ដែលមានតួនាទីជា Senior Consultant (ERS) នៅក្រុមហ៊ុន Deloitte (Cambodia) ។

—————————————————-
តាមដានព័ត៌មានស្តីអំពីសន្តិសុខព័ត៌មានជាមួយយើងខ្ញុំ៖
– វេបសាយ: www.secudemy.com
– ហ្វេសប៊ុក: https://www.facebook.com/OuPhannarith/
– Twitter: https://twitter.com/phannarith
– Telegram: https://telegram.me/khisac
—————————————————-

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button