ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralKnowledgeSecurity NewsSecurity Tips

អ្វីទៅជាការសម្ងាត់ទិន្នន័យ និងឯកជនភាព?

នៅពេលថ្មីៗនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំរុញមន្ត្រីរបស់ខ្លួនចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមដើម្បីអង្កេតបញ្ហា ដែលកំពុងតែកើតមានក្នុងសង្គម ធ្វើការដោះស្រាយតាមជំនាញនិងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន។ ការសម្រេចចិត្តនេះ ជាយន្តការដែលទទួលនូវការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស ដែលកំពុងប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមមួយនេះយ៉ាងគំហក់បំផុត។ យោងតាមតួរលេខរបស់គេហទំព័រ “ស្ថិតិនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណេតពិភពលោក (Internet World Stats)” ឆ្នាំ២០១៥ បានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប ១៥.៧០៨.៧៥៦នាក់ មានប្រជាជនប្រមាណ ៥.០០០.០០០ នាក់កំពុងប្រើប្រាស់បណ្តាញអ៊ីនធើណេត ក្នុងនោះ ៣.៣០០.០០០នាក់ មានគណនី Facebook ។​

បន្ទាប់ពីការដាក់ចុះនូវយន្តការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចកន្លងមក យើងសង្កតឃើញថាប្រសិទ្ធភាព និងល្បឿននៃការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋបានល្អ ទាន់សភាពការណ៍ ជាងការប្រើប្រាស់លិខិតស្នាមតាមបែបរដ្ឋបាលដ៏ស្មុគស្មាញ។ ទន្ទឹមនេះក៏មានការលេចឡើងនូវសញ្ញាណអវិជ្ជមានមួយចំនួនតូច ពីការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម ដោយពុំមានបានដឹងឲ្យបានច្បាស់ស្តីពីការសំងាត់នៃទិន្នន័យ លិខិតស្នាម និងឯកជនភាព។ មានការបង្ហោះយ៉ាងព្រោងព្រាតនូវលិខិតស្នាមនានា ដោយពុំគិតពីប្រភេទលិខិតស្នាម (Document Classification) ថាតើអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាន ឬមិនអាចនោះទេ។

១. ប្រភេទឯកសារ

ជាទូទៅឯកសារត្រូវបានកំណត់ជាបីប្រភេទ៖ ឯកសារទូទៅ (ឯកសារដែលអាចផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ) ឯកសារសំងាត់ (ឯកសារដែលអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាន លុះត្រាមានការអនុញ្ញាតិ និងឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃហានិភ័យ) និងឯកសារសំងាត់បំផុត (ជាប្រភេទឯកសារដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិក្នុងការចម្លង ឬផ្សព្វផ្សាយជាដាច់ខាតព្រោះវាមានហានិភ័យភ័យខ្ពស់បំផុតដល់សន្តិសុខជាតិ)។ ក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីរក្សាបាននូវការសំងាត់នៃទិន្នន័យ គេបានបង្កើតនូវច្បាប់ឬបទបញ្ញាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងការដាក់ទោសទណ្ឌដល់បុគ្គលដែលមិនប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍ទាំងនោះ។

២.​ ឯកជនភាព (ការរក្សាសម្ងាត់នៃព័ត៌មានបុគ្គល)

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គល ត្រូវបានរក្សាទុកដោយបុគ្គលផ្ទាល់ និងបុគ្គលផ្សេងទៀត ដែលអាចជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម ឬមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ច។ ព័ត៌មានទាំងនោះមានដូចជាឈ្មោះ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ទីកន្លែងកំនើត ទីលំអចិន្ទ្រៃយ៍ លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លេខទូរស័ព្ទ កន្លែងធ្វើការ ព័ត៌មានគ្រួសារ ជាដើម។ ព័ត៌មានទាំងនេះជាការសំងាត់ និងជាព័ត៌មានឯកជន ដែលមិនគួរគប្បីក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ ចែកចាយ ឬបង្ហោះជាសាធារណៈ ក្នុងករណីមិនចាំបាច់ និងគ្មានការអនុញ្ញាតិពីបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួន។ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ យើងសង្កេតឃើញថាភាពឯកជននៃព័ត៌មាន មិនត្រូវបានខ្វាយខ្វល់នោះឡើយ ពេលខ្លះបុគ្គលខ្លួនឯងធ្វើការបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយ ពេលខ្លះអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មធ្វើការលក់ព័ត៌មានទៅអ្នកទីបីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិ ដើម្បីបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។ លើសពីនេះ អ្វីដែលជាកង្វល់បំផុត នៅពេលដែលបុគ្គលដែលមានតួនាទីធ្វើលិខិតស្នាម និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ បានធ្វើការបង្ហោះលិខិតស្នាមបុគ្គលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិ៕

Mr-Ly-VandyAbout the Author: Mr. Ly Vandy
គាត់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលស្រលាញ់ចូលចិត្តផ្នែកសន្តិសុខអិុនធឺណិត (Cyber Security) ដោយធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងចែករំលែក ។ នៅក្នុងជំនាញនេះ គាត់បានទទួលវិញ្ញាបនប័ត្រមួយចំនួនមកពីចិន, កូរេ៉, ថៃ, ម៉ាឡេសីុ និងសឹង្ហបុរី ។ បច្ចុប្បន្ននេះ គាត់ក៏ជាទឹប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ (senior consultant) ផ្នែកសន្តិសុខអិុនធឺណិតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកជំនាញការសន្តិសុខ IT ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស៕
Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button