Tools

 • SPARTA – Network Infrastructure Penetration Testing Tool

  SPARTA – កម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើការស្វែងរកចំនុចខ្សោយនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញ SPARTA គឺជាកម្មវិធី សរសេរដោយ Python ដោយមានលទ្ធភាពក្នុងការស្វែងរកកង្វៈខាត ​(penetration testing) នៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញ។ វាអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើេតស្ត ចំណេញពេលវេលា ដោយការប្រើប្រាស់នូវ GUI និងផ្តោតចំបងទៅលើការវិភាគលទ្ធផល។ មុខងារសំខាន់ៗរួមមានដូចខាងក្រោម៖ – Run nmap…

  Read More »
 • Nipper – Toolkit Web Scan for Android

  NIPPER: កម្មវិធីដំណើរការនៅក្នុង Android សម្រាប់ធ្វើការស្កេនវិបសាយ NIPPER គឺកម្មវិធីដំបូងគេបំផុតសម្រាប់ធ្វើការស្កេនរកចំណុចខ្សោយរបស់វិបសាយ ដំណើរការនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android (iOS កំពុងត្រូវបានអភិវឌ្ឍ)។ កម្មវិធីនេះ គឺផ្តោតចំបងដំបូងទៅលើ វិបសាយដែលប្រើប្រាស់ប្រភេទ CMS (WordPress, Drupal, Joomla)។ នៅក្នុងជំនាន់ទី ១ នៃកម្មវិធីនេះ…

  Read More »
 • WiFiPhisher — Automated Phishing Attacks Against Wi-Fi Networks

  កម្មវិធី ​WiFiPhisher មានសមត្ថភាពអាចវាយប្រហារប្រឆាំងទៅនឹង WiFi Networks អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខម្នាក់មានឈ្មោះថា George Chatzisofroniou, បានអភិវឌ្ឍនូវកម្មវិធីតូចមួយ ​WiFi Social Engineering ដែលត្រូវ បានគេរៀបចំឡើង ដើម្បីលួចយកនូវទិន្នន័យ ​(Username & Password) ពីអ្នកប្រើប្រាស់។ កម្មវិធីនោះមានឈ្មោះថា…

  Read More »
 • iDict – A Tool Could Threaten Everyone’s iCloud Account

  iDict គឺជាកម្មវិធីតូចមួយដែលជាការគំរាមគំហែងរាល់គណនី iCloud របស់អ្នកប្រើប្រាស់ អ្នកវាយប្រហារបានបញ្ចេញនូវកូនកម្មវិធីតូចមួយ ដែលគាត់បាននិយាយថា អាចធ្វើការបំបែក រួចចូលទៅគ្រប់គ្រងគណនី iCloud បាន។ កូនកម្មវិធីនោះមានឈ្មោះថា iDict ហើយវាបានប្រើប្រាស់នូវចំនុចខ្សោយមាននៅក្នុង Apple’s security ដើម្បីធ្វើការរំលងនូវយន្តការសុវត្ថិភាព។ មិនទាន់មានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការដែរថា iDict គឺពិតជាអាចធ្វើការហេគបានពិតមែននោះនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់លើ…

  Read More »
 • Parrot Security OS – PenTesting, Forensic and Cryptography

  ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Parrot Security សម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខធ្វើការតេស្ត ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Parrot Security គឺជាប្រភេទ cloud operating system ដែលត្រូវបានកសាងឡើងសម្រាប់ ​Pentesting, Computer Forensic, Reverse Engineering, Hacking, Cloud Pentesting,…

  Read More »
 • WhoisCL – Get WHOIS records from command-line

  WhoisCL គឺជាកម្មវិធីដែលអាចដឹងអំពីទិន្នន័យ ​WHOIS តាមរយៈពាក្យបញ្ជា WhoisCL គឺជាពាក្យបញ្ជា (command-line) យា៉ងសាមញ្ញមួយ ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើការ ទទួលបាននូវព័ត៌មានអំពី Domain ណាមួយ។ វាធ្វើការ ភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមេ ​WHOIS ដោយយោងទៅតាម top-level domain name…

  Read More »
 • GlassWire – Protect your computer by monitoring your network

  កម្មវិធី GlassWire ការពារកុំព្យូទ័រអ្នកដោយឃ្លាំមើលបណ្តាញអ្នក កម្មវិធី ​GlassWire បង្ហាញនូវសកម្មភាពបណ្តាញរបស់អ្នក ជាលក្ខណៈងាយស្រួលយល់ក្នុងទម្រង់ជា graph នៅពេលដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវរកនូវ សកម្មភាពមិនសមស្របនៅតាមអុីនធឺណែត ដែលអាចបង្ហាញថាមានមេរោគ ឬក៏ខុសទៅនឹងសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលសកម្មភាពមិនសមស្រប ត្រូវបានរកឃើញ ផ្ទាំងសញ្ញាព័ត៌មាននឹងបង្ហាញឡើង ជាមួយនឹងព័ត៌មានលំអិត ដែលអ្នកអាចធ្វើការការពារកុំព្យូទ័រអ្នក ឯកជនភាពអ្នក និងទិន្នន័យរបស់អ្នក។ ក្នុងពេលនេះ…

  Read More »
 • WiFi software Acrylic WiFi Free v2.0 – Real-time WLAN information and network analysis

  កម្មវិធី WiFi: Acrylic WiFi V2.0 សម្រាប់តាមដានព័ត៌មានផ្ទាល់ពី WLAN កម្មវិធី Acrylic WiFi គឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការវិភាគនូវចរាចរបណ្តាញ បានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូជាច្រើន ចាប់តាំងពីជំនាន់ដំបូងរបស់ខ្លួនមកម្លេះ ហើយក្នុង ពេលនេះបានចេញដល់ជំនាន់ទី ២ ហើយ ជាមួយនឹងមុខងារច្រើនជាងមុន ហើយដំណើរការជាមួយនឹង ​Wireless…

  Read More »
 • RIPS – A static source code analyser for vulnerabilities in PHP scripts

  RIPS គឺជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់ធ្វើការវិភាគទៅលើ source code សម្រាប់រកនូវចន្លោះប្រហោង ឬចំនុចខ្សោយនៅក្នុង PHP Scripts RIPS គឺជាកូនកម្មវិធីតូចមួយសរសេរដោយកូដ PHP សម្រាប់រកនូវចំនុចខ្សោយ ឬចន្លោះប្រហោងទៅក្នុង PHP Applications ដោយប្រើប្រាស់លក្ខណៈ static code analysis។ ដោយធ្វើការអាននូវ…

  Read More »
 • OWASP NINJA PingU – Not Just A Ping Utility

  កម្មវិធី OWASP NINJA PingU NINJA-PingU មិនគ្រាន់តែជាកម្មវិធីសម្រាប់ Ping មួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ វាគឺជាកម្មវិធីប្រភពកូដចំហរ សម្រាប់ធ្វើការស្កេនទៅលើបណ្តាញធំៗ (high performance network) សម្រាប់ធ្វើការវិភាគក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ។ វាត្រូវបានគេអភិវឌ្ឍន៍ឡើង ដោយគិតពីប្រសិទ្ធិភាព (performance) ធ្វើជាគោល ហើយដែលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះ (framework)…

  Read More »
 • ODAT (Oracle Database Attacking Tool) – Test Oracle Database Security

  កម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើតេស្តវាយប្រហារទៅលើ Oracle Database ODAT (Oracle Database Attacking Tool) គឺជាកម្មវិធីប្រភពកូដចំហរ ​(open source) សម្រាប់ធ្វើតេស្តវាយប្រហារ (penetration testing) ទៅលើដាតាបេសរបស់ oracle ដើម្បីរកនូវចំណុចខ្សោយ។ អាចអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើតេស្តក្នុងករណីខាងក្រោម៖ – ស្វែងរកនូវ…

  Read More »
 • Daphne – Tool Look as Task Manager

  ​កម្មវិធី ​​Daphne អាចជំនួសនូវកម្មវិធី ​Task Manager របស់អ្នកបាន Daphne គឺជាកម្មវិធីតូចមួយសម្រាប់ធ្វើការ បញ្ឈប់ (killing) ត្រួតពិនិត្យ (controlling) និងកែសម្រួល (debugging) រាល់ដំណើរការ (processes) នៅក្នុង Windows។ វាមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹង Task…

  Read More »
 • Smart Pentester Tools

  Smart Pentester – An SSH based Penetration Testing Framework Smart Pentester គឺជា SSH Penetration Testing Framework មួយមាននូវ interface GUI សម្រាប់កម្មវិធីល្បីៗមួយចំនួនដូចជា…

  Read More »
 • DROZER – Security and Attack Framework for Android

  DROZER- SECURITY AND ATTACK FRAMEWORK FOR ANDROID ​ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ​Android  បានក្លាយទៅជាប្រព័ន្ធមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ ហើយយើងមើលឃើញនូវការកើនឡើងនៃកម្មវិធីជាច្រើនដែលដំណើរការនៅលើ mobile devices  ដែល ប្រើប្រាស់ android។ បច្ចេកវិទ្យាមានការការផ្លាស់ប្តូរ ហើយកម្មវិធីសន្តិសុខសម្រាប់ធ្វើតេស្ត ក័មានការកើនឡើងដែរ។ ​Drozer…

  Read More »
 • IRMA – Incident Response Malware Analysis

  IRMA – Incident Response Malware Analysis IRMA គឺជាកម្មវិធីប្រភពកូដចំហរ (Open Source) ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយដល់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងធ្វើការវិភាគនូវ files ដែលមិនល្អ ​ឬមេរោគ (malicious files)។ នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការការពារគឺមិនមែនសំដៅតែទៅលើការសិក្សាយល់ដល់អំពីមេរោគនោះទេ ប៉ុន្តែគឺត្រូវតែរកឲ្យឃើញនូវបរិបទទូទៅនៃបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែដោះស្រាយនោះ…

  Read More »
Back to top button