Tools

 • MySQL Database Vulnerability Checking

  កម្មវិធី  Simple SQLi Dumper (SSDp) គឺជាកម្មវិធីតូចមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ធ្វើការរុករកនូវ កំហុស (bugs) ឬនៅចំនុចខ្សោយនៅក្នុង MySQL database។ វាមានមុខងារដូចខាងក្រោម៖ SQL Injection Operation System Function Dump Database Extract…

  Read More »
 • Malware Analysis Tool – Hook Analyser 3.1

  កម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើការវិភាគមេរោគ (malware)  Hook Analyser គឺជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លែមួយ ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងវិភាគនូវមេរោគក្នុងលក្ខណៈ static និង run-time (dynamci) ហើយក៏ធ្វើការចងក្រង ប្រមូលព័ត៌មាន (analyse and co-related) ដែលពាក់ព័ន្ធ ចេញពីក្នុងអ៊ិនធឺណែត។ វាជាកម្មវិធីមួយសំខាន់ ហើយប្រហែលជាកម្មវិធីដែលឥតបង់ប្រាក់មួយប៉ុណ្ណោះ (FREE)…

  Read More »
 • Microsoft’s Process Explorer added VirusTotal Scanner support

  Process Explorer  គឺជាកម្មវិធីតូចមួយនៃ Microsoft’s Sysinternals suite ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ជំនួសឲ្យកម្មវិធី  task manager របស់វិនដូរ។ ក្រុមហ៊ុនម៉ៃក្រូសូហ្វបានធ្វើការ បញ្ចេញនូវជំនាន់ថ្មីចុងក្រោយរបស់ខ្លួនគឺ Process Explorer V16.0 ដែលមានមុខងារដ៏សំខាន់មួយ ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការស្កេន រាល់កម្មវិធីដែលកំពុងដំណើរការទាំងអស់ ជាមួយ នឹងវិបសាយ…

  Read More »
 • Encrypt Your Files Before Uploading to Cloud Storage

  អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម Free Cloud Storages ជាច្រើនមានដូចជា ⁣Google Drive, Dropbox, Box, Rapidshare, Amazon Cloud Drive, Microsoft SkyDrive ហើយនឹងជាច្រើនទៀត។ សេវាកម្មទាំងនេះ គឺមានការកំណត់ដោយមិនមានការបំលែងទិន្នន័យឲ្យអ្នកឡើយ (unencrypted)។ ដូច្នេះ…

  Read More »
 • KALI Linux 1.0.6 released

  ក្រុម Offensive Security បានធ្វើការប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះ នូវកំណែថ្មីចុងក្រោយរបស់ ⁣Kali Linux នោះគឺ Kali Linux 1.0.6 ជាមួយនឹង ⁣Kernel V.3.12  ហើយក៏រួមបញ្ចូលនូវ មុខងារ Self Destruct ព្រមទាំងកម្មវិធីថ្មីៗជាច្រើនទៀត។ ជំនាន់ថ្មីនេះ…

  Read More »
 • CyberSecurity Tools List 2014

  ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ យើងនឹងជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន ហើយជាការប្រសើរដែលអ្នកត្រូវការពារខ្លួនអ្នក ជាមួយនឹងកម្មវិធីសន្តិសុខ ដែលអាចធ្វើការទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ ឬក៍អ្នកអាចទិញ។ បើសិនជាអ្នកត្រូវការ កម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើការ scan ports, assessement tools និងកម្មវិធីដទៃផ្សេងៗទៀតនោះ អត្ថបទនេះ គឺសម្រាប់អ្នក។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការប្រមូលផ្តុំនូវកម្មវិធីជាច្រើន ដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យា ឬក៍ hackers  ហើយដែលអាចស្វែងរកបានតាមអុិនធឺណែត។…

  Read More »
 • New Release – WiFi Hacking software AirCrack-NG

  កម្មវិធីដែលមានភាពល្បីល្បាញក្នុងការ hack ចូល WiFi មានឈ្មោះថា AirCrack-NG បានធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីរបស់ខ្លួន មកកំណែ 1.2 Beta 1 បន្ទាប់ពីរយៈពេលបីឆ្នាំ។ AirCrack-NG គឺជា បណ្តុំនៃកម្មវិធីជាច្រើន ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើសវនកម្មទៅលើបណ្តាញអត់ខ្សែ (wireless networks) ។…

  Read More »
 • Free Malware Connection Detection Software: Bot Revolt

  កម្មវិធីសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យការភ្ជាប់របស់មេរោគទៅកាន់ម៉ាស៊ីនរបស់ ⁣Hackers Bot Revolt Free គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យរកការភ្ជាប់របស់មេរោគទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមេ ឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិនដូរ។ ដោយជំនួសមិនចាំបាច់ធ្វើការស្កេនរកនូវរោគសញ្ញានៃការឆ្លង Bot Revolt ធ្វើការឃ្លាំមើលនូវការភ្ជាប់ (connection) ទាំងឡាយដែលអាចមាន។ វាធ្វើការបង្ហាញនូវរាល់ ដំណើរការទាំងអស់ (processes) ដែលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកភ្ជាប់ទៅកាន់ IP មួយណា…

  Read More »
 • Digital investigation Tool – OSForensics

  OSForensics បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ខ្លួនដល់ជំនាន់ទី 2.0 ហើយ។ កម្មវិធី OSFoensics អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើការកំណត់នូវឯកសារណាដែលសង្ស័យ និងរាល់សកម្មភាព⁣ជាមួយនឹង hash matching, drive signature comparisons, e-mail, memory និង binary data។ វាអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើការ ទាញយកនូវភស្តុតាងកោសល្យវិច្ឆ័យ…

  Read More »
 • Internet Explorer Password Recovery

  IE Password Decryptor គឺជាកម្មវិធីឥតបង់ប្រាក់មួយ (free) សម្រាប់ធ្វើការទាញ យកមកវិញ (recovery) បានយ៉ាងលឿន និងងាយស្រួលរាល់ ពាក្យសម្ងាត់ ដែលបានរក្សាទុកក្នុង Internet Explorer ទាំងអស់។ វាអាចធ្វើការទាញយក ពាក្យសម្ងាត់មកវិញបានទាំង Autocomplete និង HTTP…

  Read More »
 • PHP Vulnerability Hunter 1.3.87.0 Released

  ជំនាន់ចុងក្រោយបង្អស់នៃកម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើការស្វែងរកនូវចំនុចខ្សោយ ដែលមាននៅក្នុង PHP Code ត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ។ PHP Vulnerability Hunter គឺជាកម្មវិធីស្វ័យប្រវត្តិ សម្រាប់ធ្វើតេស្ត។ ជំនាន់ចុងក្រោយបង្អស់គឺ 1.3.87.0 រួមមានការអភិវឌ្ឍន៍មុខងារ ជាច្រើនដូចជា ការត្រួតពិនិត្យលើ SQL injection, static analysis based…

  Read More »
 • Network Files Share Monitoring Tool

  Net Share Monitor គឺជាកម្មវិធីឥតបង់ប្រាក់ (free software) សម្រាប់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យ ទៅលើរាល់ឯកសារដែលបានចែករំលែក (share files) មកពីរាល់ អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៅក្នុងបណ្តាញ។ នៅរាល់ពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការភ្ជាប់មកកាន់ ឯកសារដែលអ្នកបានចែករំលែក NetShareMonitor នឹងបញ្ចេញដំណឹងដល់អ្នក ដោយរូបសញ្ញាលោតផ្លឹបផ្លែតៗនៅក្នង System tray ឬក៏បញ្ជេញជាសំលេង។…

  Read More »
Back to top button