ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralSecurity News

កាំមេរ៉ាសុវត្ថិភាពត្រូវបានហេគរួចប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយប្រហារ

ការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំដែលបានបណ្តាលឲ្យមានការគាំងបណ្តាញនាពេលថ្មីៗនេះ ហើយធ្វើឲ្យវេបសាយធំៗជាច្រើនមិនដំណើរការផងដែរនោះ គឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារតែឧបករណ៍ដែលអាចភ្ជាប់ជាមួយអ៊ិនធឺណិតបាន (Internet of Things – IoT) ដែលក្នុងនោះមានដូចជា CCTV Video Cameras និង Digital Video Recorders ។

នាពេលថ្មីៗនេះ ឧក្រិដ្ឋជនបានចាប់ផ្តើមធ្វើតេស្តសាកល្បងការវាយប្រហាររបស់ពួកគេទៅលើក្រុម Dyn (គឺជាក្រុមហ៊ុនហេដ្ឋារចនាសម្ពន័អ៊ិនធឺណិតមួយផ្តល់នូវ សេវាកម្មគន្លឹះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធំល្បីៗមួយចំនួន)។ ការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិត មិនអាចចូលទៅកាន់វេបសាយមួយចំនួន ដូចជា ​Twitter, Amazon, Tumblr, Reddit, Spotify និង Netflix ។

ពីដំបូង មិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់ទេថាតើនរណាជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះ។ ប៉ុន្តែក្រោយមករយៈពេលជាច្រើនម៉ោង យ៉ាងហោចណាស់មានក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខព័ត៌មានមួយបានចេញមុខមកនិយាយថា ការវាយប្រហារនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរោគមួយឈ្មោះថា Mirai ដែលគឺជាមេរោគមួយប្រភេទដែល បានវាយប្រហារទៅលើវេបសាយអ្នកសារព័ត៌មានមួយកាលពីខែមុន ដែលមានទំហំរហូតទៅដល់ 620Gpbs។ នៅចុងខែកញ្ញា ២០១៦ កន្លងទៅនេះ ហេគឃ័រដែលជាអ្នកបង្កើតមេរោគ Mirai បានបញ្ចេញនូវ source code ដែលអាចឲ្យសាធារណៈជនអាចបង្កើតកងទ័ពវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់ Mirai។

Mirai បានធ្វើដំណើរនៅលើអ៊ិនធឺណិតដើម្បីរុករកនូវ IoT devices ដែលការពារដោយ usernames និង passwords ភ្ជាប់មកពីរោងចក្រ ហើយបន្ទាប់មកបញ្ជាឧបករណ៍ IoT ទាំងនោះដើម្បីវាយប្រហារ។

យោងទៅតាមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីក្រុមហ៊ុន FlashPoint បាននិយាយថា ការវាយប្រហារនោះយ៉ាងហោចណាស់មួយផ្នែកគឺប្រើប្រាស់ Mirai-based botnet។ យោងតាមលោក Allison Nixon ដែលជានាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវមកពី FlashPoint បាននិយាយថា មេរោគ ​botnet ដែលប្រើប្រាស់ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការហេគចូលទៅក្នុង IoT devices ដែលភាគច្រើនបំផុតនោះគឺ digital video recorders (DVRs) និង IP cameras ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះថា XiongMai Technologies។

screenshot-2016-10-25-19-34-13

ជាធម្មតា IoT devices ទាំងអស់នោះអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ដោយប្រើប្រាស់ web-based admin panel ក៏ដោយ ក៏ឧបករណ៍ទាំងនោះអាចត្រូវបានចូលទៅដល់តាមរយៈ communications services ហៅថា “Telnet” និង “SSH”។

បើតាមលោក Zach Wikholm បានឲ្យដឹងថា បញ្ហាខាងលើនេះគឺបណ្តាលមកពីឧបករណ៍ទាំងនោះមិនអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់បាន។ ពាក្យសម្ងាត់ត្រូវបានដាក់ចូល (hardcoded) ទៅក្នុងកូដដោយផ្ទាល់ (firmware) ហើយកម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើការ disable វាគឺមិនមានឡើយ។ អ្នកស្រាវមកពី FlashPoint បានឲ្យដឹងទៀតថា ពួកគេបានធ្វើការស្កេនអ៊ិនធឺណិតកាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ដើម្បីរកប្រព័ន្ធណាដែលមានសញ្ញានៃការដំណើរការ hardware ដែលមានចំនុចខ្សោយ ហើយបានរកឃើញច្រើនជាង 515,000 គ្រឿងមានបញ្ហា៕

ប្រភព៖ Krebs On Security

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button