ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralSecurity NewsVulnerability

កំហុសនៅក្នុងកម្មវិធី WhatsApp អនុញ្ញាតចូលទៅកាន់ Local File System បាន

ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកទើបតែធ្វើការជួសជុលបញ្ហាសន្តិសុខ ​(patch) ទៅលើចំណុចងាយរងគ្រោះមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅលើកម្មវិធី WhatsApp ដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវាយប្រហារ អាចធ្វើការអានឯកសារពីប្រព័ន្ធឯកសារមូលដ្ឋានក្នុងម៉ាស៊ីន (Local File System) របស់អ្នកប្រើប្រាស់បាន ទាំងនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ MacOS និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការវីនដូ Windows ។

ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកពន្យល់ថា “ភាពងាយរងគ្រោះនៅលើកម្មវិធី WhatsApp Desktop នៅពេលដែលភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធី WhatsApp សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone អនុញ្ញាតឱ្យមានការវាយប្រហារដោយបច្ចេកទេស cross-site scripting និងអានឯកសារមូលដ្ឋានបានថែមទៀត។ ការវាយលុកទៅលើភាពងាយរងគ្រោះនេះ ទាមទារឱ្យជនរងគ្រោះចុច Click នៅលើ Link មួយដែលមើលពីមុនចេញពីសារ Text Message ។”

សម្រាប់គ្រប់កំណែ WhatsApp Desktop versions មុន v0.3.9309 ត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយបញ្ហានេះ នៅពេលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្មវិធី WhatsApp សម្រាប់ iPhone កំណែមុន v2.20.10​ ។

សិទ្ធិក្នុងការអានប្រព័ន្ធឯកសារមូលដ្ឋាន (Local File System Read Permission)

ភាពងាយរងគ្រោះត្រូវគេហៅថា CVE-2019-18426 ទទួលបានពិន្ទុ 8.2 នៅក្នុងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ CVSS 3.x ។ បើទោះបីជាវាអាចត្រូវបានវាយលុកពីចម្ងាយក៏ដោយ វាតម្រូវឱ្យមានអន្តរកម្មពីអ្នកប្រើប្រាស់ (user interaction) ដើម្បីឱ្យការវាយលុកនេះបានជោគជ័យផងដែរ។

កំហុសនេះត្រូវរកឃើញដោយអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុន PerimeterX លោក Gal Weizman នៅពេលគាត់រកឃើញគម្លាតនៃគោលការណ៍សន្តិសុខនៃមាតិកា Content Security Policy (CSP) របស់កម្មវិធី WhatsApp ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានកំហុសឆ្គង cross-site scripting (XSS) នៅលើកម្មវិធីរបស់កុំព្យូទ័រនោះ។

ខណៈពេលដែលការស៊ើបអង្កេតទៅលើការរកឃើញរបស់គាត់នោះ លោក Weizman អាចទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការអាននៅលើប្រព័ន្ធឯកសារមូលដ្ឋាននៅលើកម្មវិធី WhatsApp desktop apps នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ macOS និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows បាន។ អ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថា “គំនិតនៃទ្រឹស្តីនេះគឺថា: ប្រសិនបើអ្នកដំណើរការកម្មវិធីចាស់ដែលងាយរងគ្រោះនោះ មនុស្សណាម្នាក់អាចវាយលុកទៅលើភាពងាយរងគ្រោះនោះ ហើយធ្វើរឿងអាក្រក់ដល់អ្នកបាន” ។

លោក Weizman បន្ថែមទៀតថា “ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបដែលខ្ញុំប្រើ fetch() API ដើម្បីអានឯកសារជាច្រើនចេញពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Local OS ដូចជាមាតិកានៃ C: \ Windows \ System32 \ driver \ etc \ hosts នៅក្នុងក្នុងករណីនេះផងដែរ” ។

មុនពេលដែលកំហុសនេះត្រូវជួសជុលដោយក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកនោះ កំហុសនេះអាចជួយឱ្យអ្នកវាយប្រហារអាចបញ្ចូលលេខកូដគ្រោះថ្នាក់ និងតំណរ Link ក្នុងសារ ហើយផ្ញើទៅអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើន ដែលជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់ពួកគេ។ CTO របស់ក្រុមហ៊ុន PerimeterX លោក Ido Safruti ពន្យល់ថា “សារដែលបានផ្ញើរទៅកាន់ជនរងគ្រោះ គឺមិនអាចដឹងឡើយ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់មិនដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល។ ការវាយប្រហារបែបនេះ គឺអាចធ្វើទៅបាន ដោយគ្រាន់តែធ្វើការកែប្រែកូដ Javascript​ នៅក្នុងសារមុនពេលដែលបញ្ជូនទៅកាន់អ្នកទទួលសារ ឬជនរងគ្រោះ”។

លោក Safruti បានបន្ថែមទៀតថា “ជាព័ត៌មាន កម្មវិធី WhatsApp មានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំខែជាង ១,៥ ពាន់លាននាក់ ដូច្នេះការវាយប្រហារអាចត្រូវបានអនុវត្តក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ” ។ 

អ្នកអាចស្វែងយល់លំអិតអំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសតាមរយៈតំណរភ្ជាប់នេះ

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button