ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralSecurity News

គណនីអ៊ីម៉ែលចំនួន 773 លានត្រូវបានលេចធ្លាយ

Feature Image Credit: Wikimedia Commons

យើងទើបតែឆ្លងកាត់រយៈពេលជាងពីរសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 នេះ ហើយការលេចធ្លាយមួយក្នុងចំណោមការលេចធ្លាយទិន្នន័យដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏បានលេចឡើងហើយ។ នៅថ្ងៃនេះ អ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះ Troy Hunt រាយការណ៍ពីការលេចធ្លាយដ៏ធំមួយដែលមានលេខគណនីសម្គាល់អ៊ីម៉ែលចំនួនដល់ទៅ 773 លាន និងពាក្យសម្ងាត់ពិសេសចំនួន 21 លានទៀតដែលលោកសំដៅទៅលើវាថាជា Collection #1 ។

លោក Hunt បាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនមករកគាត់កាលពីសប្ដាហ៍មុន និងចង្អុលបង្ហាញអំពីទិន្នន័យជាច្រើនរហូតដល់ទៅចំនួន 12,000 Files ដែលមានទំហំសរុបចំនួន 87GB និងមានកំណត់ត្រាជិត 2,7 ពាន់លាន ដែលបានបង្ហោះនៅលើវេបសាយ MEGA ។ លោកបន្ថែមថា ឯកសារទាំងនេះត្រូវគេដកចេញពីវេទិការនៃការបង្ហោះនេះ ប៉ុន្តែពួកវានៅតែបន្តចែកចាយនៅលើវេទិការហេគឃីង​ (hacking forum) ដ៏ពេញនិយមមួយ (ដែលគាត់មិនប្រាប់ឈ្មោះនោះទេ) ។ លោក Hunt និយាយថា ការបង្ហោះនៅលើវេទិកានេះពណ៌នាប្រភពនៃទិន្នន័យថាជា “ការប្រមូលទិន្នន័យរបស់ 2000+ dehashed database និង Combos (ការរួមបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល និងពាក្យសម្ងាត់) ដែលបានរក្សាទុកទៅតាមប្រធានបទច្បាស់លាស់។

   ឯកសារដែលបានដាក់នៅលើវេបសាយ MEGA ឲ្យធ្វើការទាញយក

នេះគឺជាការលេចធ្លាយទិន្នន័យដ៏ធំបំផុតបន្ទាប់ពីមហន្តរាយដ៏ធំនៃការរំលោភបំពានទៅលើទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Yahoo កាលពីឆ្នាំ 2013 ដែលប៉ះពាល់ដល់គណនីជិត 3 ពាន់លាននាក់នោះ។ វាមិនមានព័ត៌មានរសើប – ដូចជាព័ត៌មានលម្អិតកាតឥណទាន – នៅក្នុងឯកសារដែលបានលេចធ្លាយនេះទេ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើអ្នកកំពុងរងការប៉ះពាល់នោះ?

អ្នកអាចពិនិត្យបានយ៉ាងងាយស្រួលថា លេខសម្គាល់អ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកគឺជាផ្នែកមួយនៃCollection #1 នេះគឺដោយសារតែលោក Hunt ដែលបានបញ្ចូលទិន្នន័យ Database នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់គាត់ Have I been Pwned ។ វេបសាយនេះគឺជាមូលដ្ឋានទិន្នន័យដើម្បីស្វែងរកលេខសម្គាល់អ៊ីម៉ែលដែលជាផ្នែកមួយនៃការលេចធ្លាយទិន្នន័យនេះ។

ដើម្បីពិនិត្យមើលរបស់អ្នកគ្រាន់តែទៅកាន់វេបសាយនេះ ហើយបញ្ចូលឈ្មោះគណនីអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រអប់។ ប្រសិនបើឈ្មោះគណនីអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកមិនមាននៅក្នុងការបែកធ្លាយនោះទេ អ្នកនឹងទទួលបានសារដូចបានបង្ហាញខាងក្រោម ហើយអ្នកអាចសម្រាកបានយ៉ាងស្រួល។

រូបភាពនៃវេបសាយ Have I Been Pwned?

ក្នុងករណីដែលអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកត្រូវបានប៉ះពាល់នោះ វាគួរតែត្រូវផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកភ្លាមទៅ។ គេហទំព័រនេះក៏ផ្តល់ការស្វែងរកពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថា តើទិន្នន័យដែលបានបែកធ្លាយនោះមានពាក្យសម្ងាត់ជាក់លាក់ណាមួយដែលអ្នកបានប្រើប្រាស់ឬទេ។

ការស្វែងរកពាក្យសម្ងាត់

វាជាការល្អបើសិនជាអ្នកជ្រើសយកកម្មវិធីគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីបង្កើត និងដាក់ពាក្យសម្ងាត់ដែលមានតែមួយគត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបំផុត៕

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button