ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralKnowledgeSecurity NewsTelecom & ICT

ស្វែងយល់អំពី C-RAN in 5G Networks

C-RAN (រឺ Cloud RAN), ត្រូវបានស្គាល់ផងដែរថាជា Centralized RAN (មានន័យថា RAN ដែលមានធនធាននៅផ្តុំមួយកន្លែង រឺដាក់ធនធាននៅក្នុង cloud), វាអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការវិវត្តន៍នៃស្ថាបត្យកម្មមួយនៃប្រព័ន្ធ distributed base station system តាមរយះការទាញយកប្រយោជន៍ពីការជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធឥតខ្សែ, អុបទិកព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន IT (cloud, virtualization) ។

ស្ថាបត្យកម្មនៃ C-RAN

ឧបករណ៍បំពេញមុខងារវិទ្យុ (radio function unit) មួយដែលស្គាល់ថាជា RRH, ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ចេញពី ឧបករណ៍បំពេញមុខងារឌីជីតាល់ (digital function unit) រឺ BBU តាមរយះបណ្តាញមួយហោថា Fronthaul។

-BBU pool, BBU ណាមួយក៏ដោយក៏អាចទាក់ទងជាមួយ BBU មួយដ៏ទៃទៀតបានដែរនៅក្នុង BBU pool ដោយមានល្បឿនទិន្នន័យខ្ពស់ និង latency ទាប ។ BBU pool នេះត្រូវបានដាក់នៅទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌល centralized site មួយ, បំពេញមុខងារជា cloud រឺ data center មួយ។ វាចាត់ចែងធនធានយ៉ាងរស់រវើកទៅអោយបណ្តា RRU ដោយផ្អែកលើសេចក្តីត្រូវការជាក់ស្តែងនៃបណ្តាញ (Real-time virtualization)។ C-RAN BBU pool (virtualizing base band pools) មួយរត់លើបណ្តាម៉ាស៊ីន server farms, ដែលជាជាម៉ាស៊ីន servers ផ្អែកលើ x86/ARM CPU ដោយមាន interface cards ដែលទទួលខុសត្រូវលើការតរភ្ជាប់ខ្សែអុបទិកទៅកាន់ RRHs ព្រមទាំងការតរភ្ជាប់ទៅវិញទៅមកផ្សេងទៀតនៅក្នុង pool។

(ផ្ទុយពី BBU hotelling រឺ base station hotelling ដែលក្នុងនោះបណ្តា BBUs ពីស្ថានីយគោល base stations ខុសៗគ្នាគ្រាន់តែដាក់គរលើគ្នាប៉ុណ្ណោះដោយគ្មានការតរភ្ជាប់ផ្ទាល់រវាងពួកវានោះឡើយ)

-Fronthaul/transport network, ជា link តរភ្ជាប់រវាង RRHs ច្រើនជាមួយនឹង centralized BBU pool មួយតាមរយះការប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ជូនស៊ីញ៉ាល់អុបទិក (CWDM/ DWDM) រឺ Microwave ដែលប្រើបង់ mmWave ជាដើម។ ប្រូតូកូល OBSAI រឺ CPRI គឺជាប្រូតូកូលសំរាប់ការទាក់ទងគ្នារវាង RRU និង BBU។

—-

RRH: Remote Radio Head
BBU: Base Band Unit
CPRI: Common public radio protocol 
OBSAI: Open Base Station Architecture Initiative 
RAN: Radio Access Network

Cloud RAN and MEC 

Edge computing គឺជាវាក្យសព្ទទូទៅមួយសំរាប់មជ្ឈដ្ឋានសេវាកម្ម cloud-based IT service មួយដែលតាំងនៅឯជាយនៃបណ្តាញមួយ។ Multi-access Edge Computing (MEC) គឺជាស្ថាបត្យកម្មស្តង់ដារមួយនៃ edge computing ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមមួយនៃវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារទូរគមនាគមន៍អឺរ៉ុប ETSI MEC group។ ដើមឡើយ MEC ត្រូវបានហៅថា Mobile Edge Computing, តែក្រោយមកគេបានជំនួសពាក្យ mobile ដោយ multi-access វិញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប្រយោជន៍ដែលងើបឡើងនៃបច្ចេកវិទ្យា edge computing ដែលមានវិសាលភាពហួសពីបណ្តាញចល័ត mobile networks ហើយចូលទៅដល់ Wi-Fi ព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យា fixed access ទៀតផង។ 

បំណងនៃ Multi-access Edge Computing (MEC) គឺផ្តល់ដល់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ application និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ content providers ទាំងឡាយនូវលទ្ធភាពនៃ cloud-computing ព្រមទាំងមជ្ឈដ្ឋានសេវាកម្ម IT នៅឯជាយនៃបណ្តាញនេះ។ មជ្ឈដ្ឋាននេះត្រូវបានសំគាល់ចរឹកលក្ខណះដោយ ultra-low latency និង high bandwidth ក៏ដូចជា real-time access ទៅកាន់ពត៌មានបណ្តាញវិទ្យុ radio network information ដែលអាចត្រូវបានទាញយកប្រយោជន៍អតិបរមាដោយបណ្តា applications។

MEC ផ្តល់នូវ ecosystem ថ្មីមួយព្រមទាំង value chain។ បណ្តាប្រតិបត្តិករទាំងឡាយអាចបើកចំហរជាយនៃ Radio Access Network (RAN) ទៅអោយភាគីទីបី (authorized third-parties), អនុញ្ញាត្តិអោយពួកគេដាក់បណ្តា innovative applications ព្រមទាំងសេវាកម្មទាំងឡាយអោយដំនើរការប្រកបដោយភាពបត់បែននិងឆាប់រហ័សទៅកាន់ mobile subscribers, បណ្តាសហគ្រាសព្រមទាំង vertical segments (អាជីវកម្មលើជំនាញជាក់លាក់) ទាំងឡាយ។ 

MEC នឹងបើកទីលានប្រកួតចល័តថ្មីមួយសំរាប់អ្នកចូលរួមប្រកួតប្រជែងសូហ្វ៊ែនិងសេវាកម្មគេហទំព័រព្រមទាំងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ពត៌មាន content ទាំងឡាយដែលស្វះស្វែងដើម្បីចូលអោយកាន់តែកៀកនឹងអ្នកប្រើចល័ត mobile users ។

ករណីប្រើប្រាស់ទាំងឡាយរបស់ MEC រួមមាន:
• video analytics
• location services
• Internet-of-Things (IoT)
• augmented reality
• optimized local content distribution and
• data caching

MEC អាចមានទីតាំងនៅឯ cellular base stations រឺ edge nodes ដ៏ទៃៗទៀត:
• Base Stations, including mobile base stations, cell towers, central office base stations
• RAN for LTE/5G
• Radio network controller for WiFi
• Cable modem termination systems (CMTS) for cable
• PON OLT for fiber or the access points for other networks such as Zigbee, CBRS, LoRA, DSL, MuLTEfire, private LTE
• Hot spots
• Small cells
• Data centers (and micro-data centers)
• Routers
• Switches
• WiFi access points

ចូលរួមទៅក្នុងបន្ទប់ផ្តល់ព័ត៌មាន Telegram channel សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយស្តីពីសន្តិសុខអុិនធឺណិតទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស៖ https://t.me/infosecisac ។ ចង់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សូមទំនាក់ទំនង info@secudemy.com.

​Subscribe to our Telegram channel for the latest updates on the Cybersecurity Breaking News in both locally and internationally: https://t.me/infosecisac. For advertising: info@secudemy.com

ប្រភព៖ ទំព័រហ្វេសប៊ុក Telecommunications and Networking – បច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ និង បណ្តាញ

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button