ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralKnowledgeSecurity NewsTelecom & ICT

ស្វែងយល់អំពី TCP និង ​UDP Protocol

១. តួនាទីនៃប្រូតូកូលគ្រប់គ្រងការបញ្ជូនទិន្នន័យ (TCP)

នៅពេលដែល TCP បង្កើតឡើងនូវសម័យកាលនៃសកម្មភាព (session) មួយ,នោះវាអាចនឹងក្តាប់បានជាប្រចាំនូវពត៌មានស្តីពីការទាក់ទងគ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃ session នោះ។ ដោយសារសមត្ថភាពនៃ TCP ដើម្បីតាមដានមើលបណ្តាការទាក់ទងគ្នាជាក់ស្តែង, វាត្រូវបានចាត់ទុកថាជា stateful protocol មួយ។ Stateful protocol មួយគឺជាប្រូតូកូលមួយដែលតែងក្តាប់បាននូវសភាព (state) នៃសម័យកាលសំរាប់ការទាក់ទងគ្នា (communication session)។ ឧទាហរណ៍, នៅពេលដែលទិន្នន័យត្រូវបានបញ្ជូនដោយប្រើ TCP, អ្នកបញ្ជូនរំពឹងថាគោលដៅនឹងទទួលស្គាល់ថាវាបានទទួលទិន្នន័យរួចហើយ។ TCP នឹងតាមដានមើល ថាតើពត៌មានមួយណាដែលវាបានបញ្ជូនហើយពត៌មាន
មួយណាដែលត្រូវបានផ្តល់ដំណឹងតបទៅវិញថាបានទទួលរួចរាល់ហើយ (acknowledged)។ ប្រសិនបើទិន្នន័យមិនត្រូវបានផ្តល់ដំណឹងតបទៅវិញថាបានទទួលហើយនោះទេ, អ្នកផ្ញើនឹងសន្មត់ថាទិន្នន័យនោះនឹងមិនបានទៅដល់គោលដៅទេ ហើយវានឹងធ្វើការបញ្ជូនទិន្នន័យឡើងវិញ។ Stateful session ធ្វើការចាប់ផ្តើម (begin) ជាមួយនឹងការបង្កើតឡើង session នេះនិងដល់ទីបញ្ចប់ (end) ទៅវិញនៅពេលដែល session នេះត្រូវបានបិតបញ្ចប់ជាមួយនឹង session termination។

សំគាល់: 

  • ការរក្សាព៌តមានស្តីការទាក់ទងគ្នានេះអោយបានស្ថិតស្ថេរ ទាមទារអោយមានបណ្តាធនធានដែលនឹងមិនចាំបាច់សំរាប់ប្រូតូកូល stateless protocol មួយ, ដូចជា UDP ជាដើម។
  • TCP ផ្តល់នូវ overhead បន្ថែមដើម្បីទទួលបានមុខងារទាំងនេះ។ ចម្រៀក TCP និមួយៗមាន 20 bytes នៃពត៌មាន overhead នៅក្នុងពត៌មាន header ដែលវេចខ្ចប់ទិន្នន័យនៃស្រទាប់ដឹកជញ្ជូន។ នេះជាទំហំច្រើនជាងចម្រៀក UDP មួយគួរអោយកត់សំគាល់, ដែលមានតែ 8 bytes នៃពត៌មាន overhead ប៉ុណ្ណោះ។

២. តួនាទីនៃប្រូតូកូលឯកតាទិន្នន័យមូលដ្ឋានសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ (User Datagram Protocol, UDP)

ថ្វីត្បិតតែ UDP មិនរួមបញ្ចូលនូវកំរិតដែលអាចជឿជាក់បាន (reliability) និងយន្តការសំរាប់គ្រប់គ្រងលំហូរទិន្នន័យដូច TCP ក្តី, ការនាំយកទិន្នន័យ overhead ដែលមានទំហំតូច (low data delivery) របស់ UDP ធ្វើអោយវាក្លាយទៅជាប្រូតូកូលដឹកជញ្ជូនដ៏ល្អប្រពៃមួយ សំរាប់ applications ទាំងឡាយណាដែលអាចទទួលយកដោយការអនុគ្រោះ (tolerate) នូវការបាត់បង់ទិន្នន័យមួយចំនួន។ ចំណែកនិមួយៗនៃការទាក់ទងគ្នានៅក្នុង UDP ត្រូវបានហៅថាឯកតាពត៌មានបញ្ជូនមូលដ្ឋាន (datagrams)។ Datagrams ទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនដោយគ្មានការធានា (best effort) តាមរយះប្រូតូកូលស្រទាប់ដឹកជញ្ជូន។ Applications ខ្លះដែលប្រើ UDP រួមមាន Domain Name System (DNS), video streaming, និង Voice over IP (VoIP)។

តម្រូវការដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងចំនោមតម្រូវការសំខាន់ៗបំផុតជាច្រើនសំរាប់ការនាំយកវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ (delivering live video) ព្រមទាំងសំលេងឆ្លងកាត់បណ្តាញ (voice over the network) គឺទិន្នន័យនឹងត្រូវបន្តរធ្វើលំហូរយ៉ាងលឿន។បណ្តា applications ដែលជាវីដេអូនិងសំលេង (video and voice) អាចទទួលយកដោយអនុគ្រោះនូវការបាត់បង់ទិន្នន័យមួយចំនួនដោយមានផលដែលងាយមើលឃើញ (noticeable effect) ដ៏តិចតួចបំផុត រឺ គ្មានតែម្តង, ហើយវាសមស្របឥតខ្ចោះសំរាប់ UDP។ 

UDP គឺជា stateless protocol មួយ, មានន័យថា client, ក៏ដូចជា server ដែរនឹងមិនតម្រូវអោយក្តាប់បានជាប្រចាំនូវពត៌មានអំពីសភាពនៃសម័យកាលទាក់ទងគ្នា (communication session) នោះទេ។ UDP មិនខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងកំរិតដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន រឺ ការគ្រប់គ្រងលំហូរទិន្នន័យ (flow control) នោះទេ។ ទិន្នន័យអាចនឹងបាត់បង់ រឺ ទទួលបានមិនតាមលំដាប់លំដោយដោយមិនមានយន្តការ UDP ណាមួយដើម្បីទទួលបាន រឺ រៀបទិន្នន័យតាមលំដាប់ឡើងវិញនោះទេ។ ប្រសិនបើកំរិតដែលអាចជឿទុកចិត្តបានតម្រូវអោយមាននៅពេលដែលប្រើ UDP ជាប្រូតូកូលដឹកជញ្ជូននោះ, វានឹងត្រូវែបានទទួលខុសត្រូវដោយ application នោះ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាវិដេអូប្រៀបធៀបរវាង ​TCP និង ​UDP

ចូលរួមទៅក្នុងបន្ទប់ផ្តល់ព័ត៌មាន Telegram channel សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយស្តីពីសន្តិសុខអុិនធឺណិតទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស៖ https://t.me/infosecisac ។ ចង់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សូមទំនាក់ទំនង info@secudemy.com.

​Subscribe to our Telegram channel for the latest updates on the Cybersecurity Breaking News in both locally and internationally: https://t.me/infosecisac. For advertising: info@secudemy.com

ប្រភព៖ ទំព័រហ្វេសប៊ុក Telecommunications and Networking – បច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ និង បណ្តាញ

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button