SSL

 • Security News

  DROWN Attack ចំនុចខ្សោយថ្មីមួយទៀតរបស់ OpenSSL

  ចំនុចខ្សោយថ្មីមួយទៀត ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុង OpenSSL ដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ៈពាល់ទៅដល់វេបសាយប្រមាណជា ១១លាន វេបសាយ និងសេវាអ៊ីម៉ែល ដែលត្រូវបានការពារដោយ Secure Sockets Layer (SSLv2) ។ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខ ដែលមានគ្នាចំនួន ១៥ មកពីមហាវិទ្យាល័យផ្សេងៗគ្នា និងសហគមន៍សន្តិសុខ បានធ្វើការព្រមានថា “ចំនុចខ្សោយដែលត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា…

  Read More »
 • General

  Microsoft: Internet Explorer, Windows vulnerable to FREAK attack

  ម៉ៃក្រូសូហ្វ៖ Internet Explorer និង Windows មានចំនុចខ្សោយ FREAK កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះ ព័ត៌មានស្តីពីការវាយប្រហារ FREAK (Factoring RSA Export Keys) រួចមកហើយ។ ក្នុងពេលភ្លាមៗនោះ វាត្រូវបានគេជឿ ជាក់ថា ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows…

  Read More »
 • General

  ‘FREAK’ — New SSL/TLS Vulnerability Explained

  ចំនុចខ្សោយថ្មីមួយនៃ  SSL/TLS ត្រូវបានបង្ហាញ – FREAK ចំនុចខ្សោយថ្មីមួយទៀតដែលកំពុងតែរីករាលដាល ហើយត្រូវបានសំងំលាក់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាង១ទសវត្សហើយនោះ ហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់រាប់លាននាក់ អាចទទួលរងគ្រោះដោយសារតែបច្ចេកទេស Man-in-the-middle attack នៅលើចរាចរទិន្នន័យដែលត្រូវបាន encrypted នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់គិតថាខ្លួនមានសុវត្ថិភាពទៅហើយនោះ។ ស្វែងយល់បន្ថែម >> Man-In-The-Middle Attack (MiTM) ដែលមានឈ្មោះថា…

  Read More »
 • Security News

  A Web encryption vulnerability opens ‘encrypted’ data to hackers

  ចំនុចខ្សោយនៅក្នុង SSL នឹងបណ្តាលឲ្យទិន្នន័យត្រូវបញ្ចេញដោយមិនមានការបំលែង មើលទៅដូចជា Secure Sockets Layer (SSL) encryption ដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែពឹងពាក់លើ សម្រាប់ទំនាក់ទំនងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនោះ គឺមានចំនុចខ្សោយ។ ថ្ងៃនេះ អ្នកស្រាវជ្រាវក្រុមហ៊ុន Google បានចេញសេចក្តីប្រកាសថា ពួកគេបានរកឃើញនូវចំនុចខ្សោយ នៅក្នុង SSL 3.0…

  Read More »
 • WIRELESS LAN SECURITY MEGAPRIMER PART 13 : SSL Man-In-The-Middle Attack

  Description: Welcome to Part 13 of the WLAN Security Megaprimer! Please start this series by watching Part 1http://www.securitytube.net/video/1756, if you have…

  Read More »
 • OpenSSL Heartbeat (Heartbleed) Explained

  ការពន្យល់ពី OpenSSL Heartbleed មាននូវចំនុចខ្សោយមួយដ៏ធំនៅក្នុង OpenSSL ដែលដំណើរការនូវ SSL/TLS Protocol (CVE-2014-0160). ចំនុចខ្សោយនេះគឺកើតឡើងត្រូវបាន គេស្គាល់ថាជា heartbeat extension ចំពោះ protocol នេះ ហើយវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើជំនាន់ 1.0.1 និង beta…

  Read More »
 • Security News

  Heartbleed – Common Web Encryption Tool Is Flawed

  ឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើការបំលែអ ហើយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ភាគច្រើនដោយសហគមន៍អ៊ិនធឺណែតគឺមានចំនុចខ្សោយ (flaw) ដែលអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចេញនូវព័ត៌មាន ជាច្រើន ដែលគួរតែត្រូវបានលាក់ឲ្យជិត។ ចំនុចខ្សោយ ឬក៏កំហុសឆ្គងនោះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា “Heartblled” ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Google និងក្រុមហ៊ុន Codenomicon ដែលអាចជៈ ឥទ្ធិពលទៅដល់ ពីរភាគបី នៃវិបសាយដែលកំពុងដំណើរការសព្វថ្ងៃ នៅពេលដែលវាត្រូវបានគេបញ្ចេញឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះ។ នាថ្ងៃអង្គារ៍ម្សិលមិញនេះ វិបសាយដែលកំពុងប្រតិបត្តិការមានដូចជា…

  Read More »
 • Computer Security Basics

  In this video, you will learn about “Computer Security Basics” which provided in English language.

  Read More »
 • what is HTTPS?

  វិដេអូនេះនឹងពន្យល់អ្នកអំពីអ្វីទៅជា SSL និង HTTPS ហើយតើ browser ប្រើប្រាស់វាយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីបញ្ជូន ទិន្នន័យ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

  Read More »
 • What is SSL Certificate?

  សុវត្ថិភាពគេហទំព័ររបស់អ្នក គឺជាបញ្ហាចំបងទី១ បើសិនជាអ្នកមានការទទួលបង់ប្រាក់ តាម online ឬក៏ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាទុក ព័ត៌មានសំខាន់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់អ្នក។ ជាមួយនឹង SSL Certificate អ្នកអាចប្រាកដថា ព័ត៌មានរបស់អតិថិជនអ្នក គឺត្រូវបានបញ្ជូនដោយមានសុវត្ថិភាព ហើយមិនបានធ្លាក់ទៅក្នុង ដៃជនទីបីឡើយ។  

  Read More »
Back to top button