scribd

  • General

    Scribd hacked! Change Your Password Now

    បណ្ណាល័យឌីជីតាល់ដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោក ដែលយើងស្គាល់ថា Scribd [www.scribd.com] ត្រូវទទួលរងការវាយប្រហារនាពេលថ្មីៗ ហើយ hacker មាន លទ្ធភាពក្នុងការទាញយកនូវ ព័ត៌មានទូទៅរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ មានដូចជា usernames, emails, និង encrypted passwrods នៃផ្នែកខ្លះនៃដាតាបេស។ Scribd បានផ្ញើរ email…

    Read More »
Back to top button