down

  • General

    Facebook, Instagram briefly go down

    Facebook និង Instagram គាំងមួយរយៈ តាមប្រភពព័ត៌មាន CNN បានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា ១ម៉ោងមុននេះ មនុស្សទាំងអស់គ្នានៅពាសពេញពិភពលោកនេះ ត្រូវបានបង្ខំចិត្តធ្វើការទំនាក់ ទំនងគ្នាដោយផ្ទាល់ជាលក្ខណៈបុគ្គល។ នៅបន្ទាប់ពីម៉ោង 12:10 a.m. ET, Facebook និង Instagram ត្រូវបានគាំងមិនដំណើរការ…

    Read More »
Back to top button