ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralSecurity News

ក្រុមអ្នកវាយប្រហាររបស់ ⁣NSA ត្រូវបានហេគ: កម្មវិធីវាយប្រហារ និងឯកសារជាច្រើនត្រូវបានលួច

មើលទៅហាក់ដូចជា NSA ត្រូវបានទទួលរងការវាយប្រហារ (ហេគ)!

អ្នកវាយប្រហារមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ ឬក៏ក្រុមនៃអ្នកវាយប្រហារ បានធ្វើការអៈអាងថាខ្លួនបានធ្វើការហេគចូលទៅកាន់ក្រុម “Equation Group” (ដែលជាក្រុមអ្នកវាយប្រហារត្រូវបានគេចោទថាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គភាពចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (NSA)) ហើយធ្វើការទាញយកកម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើន (malware, private exploites និង hacking tools) ។

ខ្ញុំជឿជាក់ថា អ្នកប្រាកដជាមានការលំបាកក្នុងការជឿជាក់អំពីបញ្ហានេះណាស់ ប៉ុន្តែមានអ្នកជំនាញការផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបានធ្វើការវិភាគទៅលើទិន្នន័យដែលបានជ្រាបចេញនោះ គឺជឿជាក់ថាវាពិតប្រាកដមែន។

អ្នកវាយប្រហារត្រូវការទឹកប្រាក់ $568 លានដុល្លាជា ⁣BitCoin ដើម្បីបញ្ចេញនូវរាល់កម្មវិធីនិងទិន្នន័យទាំងអស់

អ្នកវាយប្រហារដែលហៅខ្លួនឯងថា “The Shadow Brokers” បានធ្វើការទាមទារនូវទឹកប្រាក់ប្រមាណជា ១លានBitCoins (ដែលមានតម្លៃប្រហែលនឹង $568លានដុល្លា) នៅក្នុងការដេញថ្លៃរបស់ខ្លួន ដើម្បីធ្វើការបញ្ចេញនូវ អាវុធ Cyber ដែលល្អបំផុត រួមផ្សំជាមួយឯកសារជាច្រើនទៀត។

ក្រុមអ្នកវាយប្រហារ Equation Group ដែលត្រូវបានគេជឿជាក់យ៉ាងទូលំទូលាយថាជាផ្នែកមួយនៃ NSA នោះ គឺជាក្រុមមួយដែលអាចធ្វើការជ្រៀត ចូលទៅកាន់អ្វីៗទាំងអស់ក្នុងន័យ complexity និង sophistication ហើយមានសកម្មភាពអស់រយៈពេលជាងពីរទស្សវត្សមកហើយ – នេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុន Kaspersky ក្នុងឆ្នាំ២០១៥

Equation Group ក៏មានពាក់ព័ន្ធផងដែរជាមួយនឹង Regin និង Stuxnet ដែលត្រូវបានគេចោទទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយ។

ពីរថ្ងៃមុននេះ ក្រុម Shadow Brokers បានធ្វើការបញ្ចេញនូវឯកសារមួយចំនួន ដែលត្រូវបានគេអៈអាងថាលួចចេញពីក្រុម Equation Group ត្រូវបានគេបង្ហោះនៅក្នុង GitHub (ត្រូវបានលប់ចេញហើយ) និង Tumblr

ឯកសារទាំងនោះភាគច្រើនគឺជា installation scripts, configurations for command-and-control (C&C) servers, និងកម្មវិធីវាយប្រហារ (exploits) ដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីវាយប្រហារទៅលើ routers និង firewalls មកពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិក ដែលមានដូចជា Cisco, Juniper, and Fortinet ។ ដោយផ្អែកទៅលើឯកសារដែលលេចធ្លាយចេញនោះ ក្រុមហ៊ុនចិន “TopSec” ក៏ជាគោលដៅរបស់ Equation Group ផងដែរ។

ក្នុងនោះមានការរៀបរាប់អំពីកម្មវិធីសម្រាប់ហេគមួយចំនួន ដែលស៊ីគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលបញ្ចេញដោយលោក Edward Snowden មានដូចជា “BANANAGLEE” និង “EPICBANANA.” ។

ក្រុម Shadow Broker បាននិយាយថា “យើងធ្វើការតាមដាននូវចរាចរណ៍ទិន្នន័យរបស់ក្រុម Equation Group” ហើយបានរកឃើញប្រភពរបស់វា។ បន្ទាប់មកយើងហេគ ហើយរកឃើញនូវកម្មវិធី (cyber weapons) ។ យើងផ្តល់នូវឯកសារមួយចំនួនដោយ FREE!៉

បើតាមលោក Matt Suiche – ស្ថាបិកនៃក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ Comae Technologies បានឲ្យដឹងថា ៉ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើការតេស្តទៅលើការកម្មវិធីវាយប្រហារ (exploits) នោះនៅឡើយទេ! ប៉ុន្តែវាមលើទៅគឺជាកម្មវិធីពិតប្រាកដរបស់ NSA

លោក Grugq បានប្រាប់ដល់ Motherboard ថា “ភស្តុតាងគឺវាហាក់ដូចជាត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដ ហើយវាគឺជាកម្មវិធីវាយប្រហារ ដែលអ្នករំពឹងថាក្រុមនៃអ្នកវាយប្រហារទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានប្រើប្រាស់វា” ៕

ប្រភព៖ The Hacker News ប្រែសម្រួលដោយ៖ SecuDemy.com

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button