GeneralSecurity News

ហ្វេសប៊ុករាំងខ្ទប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅអូស្ត្រាលី និងអ្នកសារព័ត៌មានមិនឱ្យមើល ឬចែករំលែកព័ត៌មាន

ISAC Cambodia (InfoSec)

ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកបានធ្វើតាមការគំរាមរបស់ខ្លួនក្នុងការរាំងខ្ទប់ (ban) ប្រជាជនអូស្ត្រាលីមិនឱ្យមើលឃើញ និងបង្ហោះខ្លឹមសារព័ត៌មាន ​(news content) នៅលើប្រព័ន្ធហ្វេសប៊ុក ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ញតិថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ។

លោក Will Easton ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងហ្វេសប៊ុកប្រចាំនៅ Australia និង New Zealand បាននិយាយថា ការរាំងខ្ទប់មួយនេះគឺនឹងប៉ៈពាល់ដល់អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយជនជាតិអូស្ត្រាលី (Australian publishers) មិនឱ្យធ្វើការបង្ហោះព័ត៌មាន ហើយប្រជាជនអូស្ត្រាលីក៏មិនអាចធ្វើការចែករំលែក ឬមើលឃេីញខ្លឹមសារព័ត៌មានពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននានាផងដែរ ​។

លោកបានបញ្ជក់បន្ថែមថា សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបានស្នើនេះ គឺមានការយល់ច្រលំនូវទំនាក់ទំនងជាមូលដ្ឋានរវាងថ្នាលបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួន និងអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយដែលប្រើប្រាស់ថ្នាលនេះដើម្បីធ្វើការចែករំលែកព័ត៌មាន។ វាបានធ្វើឱ្យយើងប្រឈមមុខនឹងជម្រើស គឺការព្យាយាមអនុវត្តតាមច្បាប់ ឬក៏បញ្ឈប់ការអនុញ្ញាតឱ្យមានមាតិកាព័ត៌មាននៅលើថ្នាលរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។

https://twitter.com/james_findlay/status/1362129644560912386

នាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ អ្នកប្រើប្រាស់បានរាយការណ៍ថា បានឃើញផ្ទាំងមួយចេញនៅពេលពួកគេប៉ុនប៉ងបង្ហោះតំណភ្ជាប់របស់ព័ត៌មាន ​(link of news) ដោយការបង្ហាញពាក្យពេចន៍ថាព័ត៌មានទាំងនេះមិនអាចត្រូវបានបង្ហោះបានទេ ជាការឆ្លើយតបនឹងបញ្ញត្តិថ្មីក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន។

លោក Josh Frydenberg ដែលជាហេរញ្ញិករបស់អូស្រ្តាលីបានសរសេរថា គាត់បានធ្វើការពិភាក្សាយ៉ាងសកម្ម ជាមួយនាយកប្រតិបត្តិហ្វេសប៊ុកគឺលោក Mark Zuckerberg កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។លោកបានលើកឡើងនូវបញ្ហាដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនជាមួយនឹងបញ្ញត្តិថ្មីនេះរបស់រដ្ឋាភិបាល ហើយយើងបានយល់ព្រមបន្តការសន្ទនាគ្នាដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកមាគ៌ាឆ្ពោះទៅមុខ។

ការផ្លាស់ប្តូររបស់ហ្វេសប៊ុកគឺផ្ទុយពីវិធីសាស្រ្តដែលក្រុមហ៊ុន ​Google ធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ញត្តិថ្មីនេះ។

ទោះបីជា Google បានគំរាមដកសេវាស្វែងរក ​(Google Search) របស់ខ្លួនចេញពីអូស្រ្តាលី ប្រសិនបើបញ្ញត្តិនោះដំណើរការក៏ដោយ នៅក្នុងសប្តាហ៍មុន Google បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយធំ ៗ មួយចំនួនរបស់អូស្រ្តាលីរួមមាន News Corp, Nine Entertainment និង Seven West Media សម្រាប់ការបង់ប្រាក់សម្រាប់ News Showcase របស់ខ្លួន។ កិច្ចព្រមព្រៀង Nine ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានតម្លៃ ៣០ លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ៕

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button