ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralSecurity News

European Banks hit by “Luuuk” Trojan as Cyber Theft

ធនាគារនៅអ៊ឺរ៉ុបទទួលរងផលប៉ៈពាល់ដោយសារការវាយប្រហារលួចលុយពីមេរោគ  Luuuk

ទឹកប្រាក់ប្រមាណកន្លះលានអ៊ឺរ៉ូត្រូវបានលួយនៅក្នុងរយៈពេលមួយ (01) សប្តាហ៍ពីអតិថិជន ១១៩នាក់ ពីក្នុងគណនីរបស់ធនាគារធំៗនៅអ៊ឺរ៉ុប ដែលបណ្តាលមកពីមេរោគមួយថ្មី ឈ្មោះថា “Luuuk”។

ក្រុមហ៊ុន Kaspersky Lab បានធ្វើការប្រកាសឲ្យដឹងថា ឆ្លងកាត់តាមការស៊ើុបអង្កេតអស់ មេរោគនោះត្រូវបានគេកំណត់អត្តសណ្ញាណថា បានចាប់ផ្តើមវាយប្រហារតាំងខែមករា ២០១៤ មកម្លេះ។ ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវក៏បានរកឃើញនូវ command & control server គឺកំពុងតែដំណើរការធម្មតា (online) ហើយកំណត់បាននូវកំណត់ត្រានៃចរន្តចេញពីក្នុងម៉ាស៊ីនមេនេះផងដែរ ក្នុងនោះមានចរន្តមួយមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ ២២០០០០អ៊ឺរ៉ូ និងមួយទៀតប្រមាណ ៣៤០០០០អ៊ឺរ៉ូ។ ជនរងគ្រោះភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី និងទួគី ដែលទឹកប្រាក់ត្រូវបានដកស្ថិតក្នុងចន្លោះពី ១៧០០ ទៅ ៣៩០០ អ៊ីរ៉ូ។

វិធីសាស្ត្រនេះគឺវាទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើនណាស់ ហើយមានហានិភ័យទាប ហើយភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ច គឺកំពុងតែប្រឹងប្រែងដើម្បីតាមឲ្យទាន់ និងចាប់ជនល្មើស នេះបើតាមអ្នកជំនាញសន្តិសុខ មកពីក្រុមហ៊ុន Kasperky។ ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា គឺមានលក្ខណៈទំនើបខ្លាំងណាស់ ហើយពួកគេគឺមិនអាចធ្វើវាបានដោយសារគ្មាននូវការគាំទ្រពីសំណាក់ឧក្រិដ្ឋកម្មធម្មតា (real-life crime) នោះទេ នោះគឺសំដៅទៅដល់ មនុស្សពិតប្រាកដដែលនឹងធ្វើការបើកគណនីពិត និងទទួលយកលុយបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារបានជោគជ័យ។

ទោះបីជាធនាគារតែងតែធ្វើការពង្រឹងនូវយន្តការសន្តិសុខរបស់ខ្លួនក៏ដោយ បណ្តាញឧក្រិដ្ឋជនបានប្រើប្រាស់នូវផលចំណេញដ៏ច្រើនរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើការបង្កើតថ្មី (innovate) ហើយវិនិយោគ លុយដែលពួកគេរកបាន ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វិធីសាស្ត្រថ្មីៗ ដើម្បីធ្វើការរំលង (bypass) នូវយន្តការប្រព័ន្ធសន្តិសុខរបស់ធនាគារ។ ការធ្វើការស្រាវជ្រាវ (tracing) រកនូវជនល្មើសដែលប្រើប្រាស់ នូវគណនីធនាគារសម្រាប់ធ្វើការដាក់លុយដែលលួចបាននោះ គឺវាជួយបានតិចតួចបំផុត ពីព្រោះបុគ្គលទាំងនោះគឺជាក្រុមមនុស្សដែលស្ថិតនៅបាតពីរ៉ាមីត ដែលតែងតែមិនដឹងខ្លួនថាគឺជាជនរងគ្រោះ នៃផ្នែកមួយនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម ហើយឧក្រិដ្ឋជនតែងតែជ្រើសយកនូវបុគ្គលដែលអស់សង្ឃឹម ហើយផ្តល់លុយ ១០០ដុល្លាឲ្យពួកគាត់បើកគណនីធនាគារថ្មីមួយ។

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button