ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralSecurity News

ទស្សនៈលោកលី វណ្ឌី – សន្តិសុខអិុនធឺណិតនៅកម្ពុជាពីឆ្នាំ២០១៣-២០១៦

បញ្ហាសន្តិសុខអិុនធឺណិតនៅកម្ពុជា បានក្លាយជាទីចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណៈជនក្នុងរង្វង់ឆ្នាំ២០១២ ដោយសារតែក្រុមពីរ ដែល 0១ គឺក្រុមជម្រុញការយល់ដឹងផ្នែកសន្តិសុខអិុនធឺណិត និង ០២ គឺក្រុមសកម្មជនហេគឃ័រ។

នៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ មានក្រុមសកម្មជនហេគឃ័រដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា “អ្នកវាយប្រហារអនាមិកកម្ពុជា – Anonymous Cambodia” បានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅតាមប្រព័ន្ធអិុនធឺណិត។ ក្រុមនេះបានធ្វើការហេគ និងវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់ DDoS ទៅលើវេបសាយរដ្ឋាភិបាលជាច្រើន ដោយរួមមានវេបសាយសាលារាជធានីភ្នំពេញ និងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត។

ឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគេ នាថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ សមាជិកពីរ (02) នាក់នៃក្រុមអ្នកវាយប្រហារអណាមិកកម្ពុជា ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជា។ ក្នុងខែឧសភា ២០១៤ សមាជិកនៃក្រុមដដែលនេះ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ហើយបានចាប់ផ្តើមធ្វើការវាយប្រហារទៅលើេវបសាយរដ្ឋាភិបាលជាច្រើន នឹងមើលទៅហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរជាងពេលមុន ។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ ប្រធានក្រុម នៃអ្នកវាយប្រហារអនាមិកកម្ពុជា ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយនគរបាលកម្ពុជា ហើយបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់។

ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ស្ថានភាពសន្តិសុខអិុនធឺណិតនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទាំងការវាយប្រហារ និងការចែកចាយបច្ចេកទេសនៃការវាយប្រហារ។ ភាគច្រើននៃអ្នកដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកនេះ បានបង្វែរនូវទិសដៅរបស់ខ្លួនពីការហេគ ទៅជាការស្វែងរកលុយតាមអនឡាញដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសផ្សេងៗ។ សន្តិសុខអិុនធឺណិតនៅកម្ពុជា បានផ្លាស់ប្តូរពីការវាយប្រហារ ទៅជាការក្លែងបន្លំអនឡាញ (online scam) ។

នាពេលថ្មីៗនេះ (ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦) ស្ថានភាពសន្តិសុខអិុនធឺណិតនៅកម្ពុជា បានកក្រើកឡើងសារជាថ្មីម្តងទៀត ដោយសារតែមានក្រុមហេគឃ័របានចេញមុខសារជាថ្មីគឺ “Cambodia Cyber Attacker” & “Cyber TeamRox” ។ ក្រុមទាំងពីរនេះ គឺធ្វើការវាយប្រហារទៅលើវេបសាយរបស់រដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជនមួយចំនួន ។ ក្រៅពីទទួលនូវការវាយប្រហារពីសំណាក់ហេគឃ័រក្នុងស្រុក កម្ពុជាក៏ទទួលនូវការវាយប្រហារពី អន្តរជាតិ ដែលអាចមានក្នុងទម្រង់ defacement, Trojan, bootnet, rootkit, APTs, cyber-espionage, ជាដើម។

ផ្នែកលើបទពិសោធន៍កន្លងមកនេះ យើងមិនទាន់ដឹងនូវឡើយទេថា តើនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯកជន មានការដាក់ចេញនូវយន្តការទប់ស្កាត់ និងការពារប្រឆាំងទៅនឹងការវាយប្រហារទាំងនោះឬទេ?

– តើនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញមានបំពាក់យន្តការសន្តិសុខយ៉ាងដូចម្តេច?
– តើពួកគាត់មានគោលនយោបាយសន្តិសុខព័ត៌មានឬទេ?
– តើពួកគាត់មានធ្វើសវនកម្មទៅលើប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនឬទេ?
– តើពួកគេមានធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើសន្តិសុខ និងធ្វើ ​PenTest ជាប្រចាំឬទេ?
– តើពួកគេមានធ្វើការបញ្ច្រាបការយល់ដឹងដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនឬទេ?

ទស្សនៈខាងលើនេះ គឺសរសេរឡើងដោយលោក លី វណ្ឌី ដែលមានតួនាទីជា Senior Consultant (ERS) នៅក្រុមហ៊ុន Deloitte (Cambodia) ។

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button