ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralKnowledgeSecurity NewsSecurity Tips

សន្តិសុខព័ត៌មានគឺចាប់ផ្តើមពីថ្នាក់ដឹកនាំ C-SUITE

ការរក្សាទុកទិន្នន័យ និងដំណើរការទាំងអស់ឲ្យមានសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខល្អគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាព័ត៌មានវិទ្យាប៉ុណ្ណោះទេ (IT) ប៉ុន្តែវាគឺជាបញ្ហារបស់អាជីវកម្មទាំងមូល ⁣(business) ដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនទាំងមូលតែម្តង។

ការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការធ្វើទំនើបកម្មឌីជីថល គឺមានន័យថាហានិភ័យនៃការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក៏ស្ថិតនៅជាមួយគ្នាផងដែរ។ ដោយមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើល តាមរយៈការស្ទាបស្ទង់មតិផ្នែកអាជីវកម្មបានឲ្យដឹងថា ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា (cybercrime) ហើយនឹងផលប៉ៈពាល់នៅលើពាណិជ្ជសញ្ញា (brand) និងកេរ្ត៍ឈ្មោះ (reputation) គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមការព្រួយបារម្ភចំបងធំៗនាយកប្រតិបត្តិ។

ក្រុមហ៊ុនអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវដំណើរការអាជីវកម្ម, ពង្រឹងផលិតផលនិងសេវាកម្ម និងស្វែងយល់អំពីតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ ល្បឿននៃការវាយប្រហារពីខាងក្រៅ រួមផ្សំជាមួយនឹងហានិភ័យនៃការវាយប្រហារពីក្នុង អាចបណ្តាលឲ្យក្រុមហ៊ុនជួបបញ្ហា ហើយអ្នកគួរតែគិតឡើងវិញ ថាតើក្រុមហ៊ុនគួរឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចបើសិនជាមានហេតុការណ៍កើតឡើង?

បើតាមលោក Mike Burgess នាយកផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាន និងលោកស្រី Kate Hughes នាយកផ្នែកហានិភ័យនៃក្រុមហ៊ុន Telstra បានឲ្យដឹងថា “គន្លឹះនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធឆ្លើយតបទៅនឹងហានិភ័យ Cyber គឺចាប់ផ្តើមដោយការទទួលស្គាល់ថា cyber security គឺមិនត្រឹមតែជាហានិភ័យផ្នែក IT ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែគឺជាហានិភ័យរបស់អាជីវកម្ម” ។

លោក Hughes បាននិយាយទៀតថា “ហានិភ័យផ្នែក cyber គឺមិនមែនយល់ថាជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវចាត់ចែងគ្រប់គ្រងដាច់ដោយឡែកនោះទេ។ យើងត្រូវតែធ្វើការអភិវឌ្ឍនូវក្របខណ្ឌរួមមួយដែលទទួលស្គាល់ថា cyber risk កើតមានឡើងស្របគ្នាទៅនឹង business risk” ។

អង្គុយនៅតុជាមួយគ្នារួមមួយ

នៅពេលអ្នកដែលមានគំនិតជួបជុំគ្នានៅតុប្រជុំដើម្បីជជែកពិភាក្សាជាមួយគ្នាអំពីបញ្ហាកើនឡើងនៃ cyber risk និង data security តុនោះគឺមិនត្រូវមានទីតាំងនៅក្នុងនាយកដ្ឋាន IT ឡើយ តែត្រូវនៅទីតាំង C-Suite (អ្នកគ្រប់គ្រងតាមផ្នែកមានដូចជា Chief Executive Officer, Chief Informaiton Officer, Chief Finanical Officer, …) ។

មនុស្សទាំងឡាយនឹងនិយាយថា “នេះគឺជាបញ្ហាកុំព្យូទ័រ អញ្ចឹងទុកឲ្យនាយកដ្ឋាន IT ដោះស្រាយចុះ វាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំនោះទេ។ នេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតដែលក្រុមហ៊ុននិមួយៗជួបប្រទៈ នៅពេលដែលនិយាយទៅដល់បញ្ហាសន្តិសុខអ៊ិនធឺណិត”។

វិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើនេះ គឺយើងត្រូវទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ។ បញ្ហាសន្តិសុខអ៊ិនធឺណិតគឺជាហានិភ័យអាជីវកម្មដែលមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់ណាស់ត្រូវការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ ។ ការចូលរួមនេះគឺជាកូនសោរគន្លឹះមួយទៅកាន់ការដាក់ចេញផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។

លោកស្រី Hughes បាននិយាយថា “នាយកផ្នែកហានិភ័យមិនត្រូវចាត់ទុក cyber risk គឺជាអ្វីមួយពិសេស ហើយខុសប្លែកពីគេនោះទេ។ ហានិភ័យ គឺជាហានិភ័យ ដោយមិនគិតថាវាគឺជា digital ឬ real-world នោះឡើយ” ៕

ប្រភព៖ Telstra

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button