ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralSecurity News

ច្បាប់ CyberSecurity របស់ចិនត្រូវបានអនុម័ត

សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន គឺត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាប្រទេសមួយដែលមានគោលនបាយរឹតត្បិតទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិត ហើយដែលជាកត្តាលីករមួយ ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសមានការពិបាកក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានប្រជាជនច្រើនជាង 1.35 Billion ។

ក្នុងពេលនេះ រដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើការអនុម័តនូវគតិយុត្តថ្មីមួយ “Cybersecurity” ដែលនឹងពង្រឹងយន្តការ censorship មួយនេះ និងធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពលំបាកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេស។

ដោយត្រូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះ គតិយុត្តមួយនេះបានទទួលការអនុម័តពីសភាចិន ហើយត្រូវចូលជាធរមាននៅក្នុងខែមិថុនា ២០១៧ ដែលមានគោលបំនងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃការគំរាមគំហែង មានដូចជាការហេគ និងភេរវកម្ម ហើយរួមផ្សំជាមួយនឹង data localization, real-name requirements, និង surveillance ។

នៅក្នុងច្បាប់ “CyberSecurity” បានទាមទារឲ្យអ្នកផ្តល់សេវា instant messaginig និងប្រតិបត្តិការអ៊ិនធឺណិតធ្វើការបង្ខំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចុះឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់ខ្លួន រួមផ្សំជាមួយព័ត៌មានមួយចំនួនទៀត។ នៅក្នុងច្បាប់នោះផងដែរ រួមមាននូវការទាមទារឲ្យមាននូវ “data localization” ដែលនឹងបង្ខំឲ្យប្រតិបតិ្តករហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានសំខាន់ៗ (critical information infrastructure) ធ្វើការរក្សាទុកនូវទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេស – ដូចគ្នាទៅនឹងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្សីដាក់ទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបរទេសផងដែរ។

Chinese Human Rights Watch (HRW) បានធ្វើការប្រឆាំងទៅនឹងគតិយុត្តមួយនេះ ដោយបាននិយាយថាច្បាប់ថ្មីនេះមិនមានបញ្ចូលនិយមន័យនៃ infrastructure operators ហើយនឹងការការពង្រីកដែននៃការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើអ្វីដែលកំពុងតែរឹតត្បិតស្រាប់ទៅហើយនោះ។

លោក Sophie Richardon ដែលជានាយកនៃ HRW បានមានប្រសាសន៍ថា “ច្បាប់មួយនេះនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋអំណាចមានការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងទៅលើ Internet companies និង Internet users រាប់រយលាននាក់” ។

បន្ថែមជាមួយគ្នានេះផងដែរ ច្បាប់មួយនេះនឹងធ្វើការទាមទារតម្រូវការថ្មីសម្រាប់សន្តិសុខ ដោយរួមមានការចាប់បង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុននានាធ្វើការផ្តល់នូវ “technical support” ដល់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខជាតិ និងឧក្រិដ្ឋកម្មព្រមទាំងការបិទបាំងខ្លឹមសារដែលត្រូវបានហាមឃាត់ផងដែរ។

ទោះបីជា technical support គឺមិនត្រូវបានធ្វើការកំណត់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងច្បាប់នេះក៏ដោយ ក៏អ្នកជំនាញការជឿជាក់ថា អាជ្ញាធរអាចស្នើដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយឲ្យផ្តល់នូវ encryption backdoors ឬយន្តការឃ្លាំមើលផ្សេងៗទៀតក្នុងន័យជា technical support ផងដែរ។

រាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យ “មានការផ្តួលរំលំរបបសង្គមនិយ (overthrowing the socialist system)”, “ការប្រឌិត ឬរីករាលដាលនូវព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលធ្វើឲ្យប៉ៈពាល់ដល់សណ្តាប់ធ្នាប់សេដ្ឋកិច្ច (fabricating or spreading false information to disturb economic order),” និងការ “ញុះញង់ឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិ (inciting “separatism or damage national unity)” ត្រូវបានចាត់ទុកជាសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋនៅក្រោមច្បាប់នេះ។

ប្រភព៖

https://thehackernews.com/2016/11/china-cybersecurity-law.html

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button