Vulnerability

 • Avira Customers Accounts Hijacked

  Cross Site Scripting ជាចំនុចខ្សោយដែលត្រូវបានគេគិតថាមិនសំខាន់ ប៉ុន្តែវាត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យ attackers ធ្វើការបញ្ចូលនូវ code មានលក្ខណៈ client-side script ទៅក្នុងវិបភេជ (web page) ។ លោក Ebrahim Hegazy (Zigoo) ដែលជាទីបឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មានជនជាតិអេហ្ស៊ីប…

  Read More »
 • Malware infection forces government vulnerability catalog offline

  កាលពីសប្តាហ៍មុននេះ វិបសាយសម្រាប់រក្សាទុកទិន្នន័យចំនុចខ្សោយទាំងអស់ (repository of vulnerability) ដែលជាទូទៅស្គាល់ថា National Vulnerability Database (NVD) ត្រូវបាន hacked ដោយ hacker ដែលមិនស្គាល់។ វិបសាយ NVD (http://nvd.nist.gov/index.html) ត្រូវបានបិទជាបណ្តោះអាសន្នកាលតាំងពីថ្ងៃសុក្រ សប្តាហ៍មុន ដោយសារតែមានការឆ្លងនូវមេរោគ ទៅលើ…

  Read More »
 • Hacking Google’s Drive

  Google Drive គឺជាសេវាកម្មមួយថ្មីសម្រាប់ Google Docs ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យ អ្នកប្រើប្រាស់ ធ្វើការភ្ជាប់ទៅកាន់ ឯកសារ ដែលបានរក្សាទុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ នៅក្នុងការបង្ហាញ ក្នុង ពេលថ្មីៗនេះ Hacker បានធ្វើការ វាយប្រហារទៅលើ Google Docs ប្រកបដោយជោគជ័យ ដោយធ្វើធ្នាក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់…

  Read More »
 • Hack Lock Screen Sumsung Galaxy Note II

  ចំនុចខ្សោយត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុង ⁣Galaxy Note II ជាមួយនឹងកំណែ Android 4.1.2 ដោយ Terence Eden ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យ យើងធ្វើការរំលងនូវ lock screen ដោយមិនចាំបាច់ដាក់ password។ ដោយការចុចទៅលើ Emergency Call បន្ទាប់មកចុចលើ…

  Read More »
 • Another Java zero-day vulnerability

  កាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ Java គឺទទួលរងគ្រោះ ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារដែលមាន ចំនុចខ្សោយជាច្រើន ត្រូវបានរកឃើញ និងត្រូវបាន ប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារ ទៅកាន់ ប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗ មានដូចជា Facebook, Twitter, Apple និង Microsoft ជាដើម។ តើអ្នកនៅមាន Java បញ្ចូលក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមែនទេ?…

  Read More »
 • Beware of 2 new java vulnerabilities

  ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ Polish មួយឈ្មោះថា “Security Explorations” បានចេញរបាយ-ការណ៍ មួយ ដែលរកឃើញ នូវចំនុចខ្សោយពីរថ្មីទៀតរបស់ Java ដែលដាក់ថា “issue 54” និង “issue 55” ជាមួយនឹងភស្តុតាង ជាក់ស្តែង (proof of…

  Read More »
 • New iOS 6.1.2 Hack Screen Lock

  បន្ទាប់ពីមានបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខមក វាមើលទៅហាក់ដូចជាថា Apple មិនទាន់បានជួសជុស កំហុសឆ្គងទាំងអស់ដែលមាន នៅក្នុង iOS នៅឡើយ។ កាលពីសប្តាហ៍មុន Apple បានបញ្ចេញនូវ  iOS 6.1.2 សម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មទៅលើ iPhone, iPad និង iPod touch ទាំងអស់…

  Read More »
 • Zero Day Vulnerability in Adobe Reader

  អ្នកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន FireEye កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានរកឃើញនូវចំនុចខ្សោយ (zero-day) នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Reader ដែលកំពុងតែរីករាលដាលយ៉ាងសកម្មក្នុង ពេលនេះ។ ចំនុចខ្សោយនោះ មាននៅក្នុង Adobe PDF Reader 9.5.5, 10.1.5, 11.0.1 និងជំនាន់មុននេះ។ យោងទៅតាមអ្នកស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថា…

  Read More »
 • 250,000 accounts compromised – Twitter

  ថ្ងៃនេះ Twitter បានចេញសេចក្តីប្រកាសថា ខ្លួនបានត្រួតពិនិត្យឃើញថា មានការភ្ជាប់ចូល ទៅកាន់ប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួន ដែលត្រូវបានកំណត់ថា ជាការព្យាយាមភ្ជាប់ដោយ មិនមានសិទ្ធិ ទៅកាន់ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ Twitter។ មាន  Hackers មិនស្គាល់ប្រភពបានបំពាន ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ Twitter ក្នុងសប្តាហ៍នេះ ហើយប្រហែលជាបាន ចូលទៅកាន់ passwords…

  Read More »
 • Risk for 50 millions device – UPnP security flaws

  បញ្ហាចំនុចខ្សោយ (security flaw) ដែលមានក្នុង Universal Plug & Play (UPnP) បានធ្វើឲ្យឧបករណ៍ ច្រើនជាង ៥០លានគ្រឿង មានដូចជា computer, printers និង storage drives អាចទទួលរងការ វាយប្រហារពីចម្ងាយដោយ…

  Read More »
 • Vulnerability in Cisco Linksys – Remote Root Access

  ចំនុចខ្សោយត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុង Cisco Linksys routers ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យ hackers ធ្វើការចូលកាន់ root ពីចម្ងាយបាន។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកសន្តិសុខ DecenseCode បានរកឃើញនូវបញ្ហានេះ ហើយធ្វើការ រាយការណ៍វាទៅកាន់ Cisco កាលពីខែមុន ហើយការជួសជុលគឺកំពុងតែដំណើរការ។ យោងទៅតាម Cisco បានឲ្យដឹងថា…

  Read More »
 • Java 0-day vulnerability – Deactivate it Now

  ចំនុចខ្សោយថ្មីមួយទៀតរបស់ Java ត្រូវបានរកឃើញ ហើយនឹងកំពុងបានត្រូវ ប្រើប្រាស់ដោយ hacker ដែលអាចឲ្យ hacker ធ្វើការគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីន របស់អ្នកបាន។ Java 7 Update 10 និងមុនជំនាន់នេះ មាននូវចំនុចខ្សោយមិនច្បាស់លាស់មួយ ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យ attacker អាចភ្ជាប់មកពីចម្ងាយ ដំណើរកូដ…

  Read More »
 • Vulnerability in Facebook Password Recovery

  Hacker បានរកឃើញនូវមធ្យោបាយដែលអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកបាន។ ថ្មីៗនេះ Facebook បានធ្វើការជួសជុល នូវចំនុចខ្សោយដ៏សំខាន់មួយ ដែលទទួលបានរបាយការណ៍ ពីអ្នកស្រាវជ្រាវចំនុចខ្សោយ ឯករាជ្យម្នាក់ឈ្មោះថា Sow Ching Shiong។ ចំនុចខ្សោយនេះ អាចអនុញ្ញាតឲ្យនណាក៏ដោយ ធ្វើការ reset នូវពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក ដោយមិនចាំបាច់ដឹងនូវ ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកចុងក្រោយឡើយ។…

  Read More »
 • Password Reset Vulnerability In Facebook Employees Secure Files Transfer Service

  យើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនបានដឹងទេថា Facebook មាននូវសេវាកម្មមួយ សម្រាប់បុគ្គលិករបស់គេ គឺ Secure File Transfer (https://flies.fb.com) ហើយ hacker បានរាយការណ៍ថា គឺចំនុចខ្សោយ នៅពេលដែលធ្វើការ reset password។ ⁣Hacker បានរាយការណ៍បញ្ហានេះទៅកាន់ Facebook ហើយក្រុមហ៊ុន…

  Read More »
 • ចំនុចខ្សោយមាននៅក្នុង Symantec PGP Whole Disk Encryption

  ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ⁣Symantec  ឈ្មោះថា PGP Whole Disk Encryption ដែលត្រូវបាន ប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការ encrypt រាល់ទិន្នន័យទាំងអស់នៅលើ disk មាននូវ ចំនុចខ្សោយ (Zero-Day Vulnerability) នេះបើយោងតាមកំណត់ត្រារបស់ pastebin។ កំណត់ត្រាដែលបានបង្ហាញនៅថ្ងៃទី ២៥…

  Read More »
Back to top button