Knowledge

 • [INFOGRAPHIC] Countdown to System Infection

  រូបភាពព័ត៌មាន – ការរាប់ថយក្រោយទៅលើការឆ្លងចូលប្រព័ន្ធ តើឧក្រិដ្ឋជនអាចបង្កើតនូវ Social Engineering បានលឿនកម្រិតណា? សូមអាននូវផ្ទាំងរូបភាពខាងក្រោម៖

  Read More »
 • Presentation – How to know you was hacked

  បទបង្ហាញស្តីពីការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិត “តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងថាអ្នកត្រូវបានគេជ្រៀតចូល” ខាងក្រោមនេះគឺជាកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយស្តីពី “ធ្វើដូចម្តេចទើបអ្នកដឹងថាត្រូវបានគេ ​hacked?”។ សូមអានទាំងអស់គ្នា

  Read More »
 • Presentation – General Understanding about Virus

  បទបង្ហាញការយល់ដឹងទូទៅពីមេរោគ ខាងក្រោមនេះគឺជាកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយស្តីអំពី “មេរោគកុំព្យូទ័រ”។ តើមេរោគកុំព្យូទ័រចែកចេញជាប៉ុន្មានប្រភេទ ហើយវាដំណើរការដូចម្តេច? តើអ្នកត្រូវការពារខ្លួនយ៉ាងណាខ្លះ? សូមអានទាំងអស់គ្នា!

  Read More »
 • Presentation – Phishing

  កិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយស្តីពី Phishing ខាងក្រោមនេះគឺជាកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យប្រៀលប្រាយ (BBU) ស្តីអំពី Phishing។ អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់ដឹងថាតើអ្វីទៅជា Phishing? ហើយវាចែកចេញជាប៉ុន្មានប្រភេទ? មានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីការពារវា? អត្ថបទផ្សេងទៀត – យល់ដឹងបន្ថែមពី Phishing សូមអានទាំងអស់គ្នា!

  Read More »
 • Presentation – What is HeartBleed?

  បទបង្ហាញកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតស្តីពី HeartBleed ខាងក្រោមនេះគឺជាកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិត BBU ទាក់ទងទៅនឹង HeartBleed។ តើអ្វីទៅជាដែលហៅថា HeartBleed? ហើយតើប្រព័ន្ធណាខ្លះ ដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារវា? តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះ? សូមអានទាំងអស់គ្នា!

  Read More »
 • Presentation – Understanding Malware

  បទបង្ហាញកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់និសិ្សតស្តីពី ការយល់ដឹងពី Malware ខាងក្រោមនេះគឺជាបទបង្ហាញកិច្ចការស្រាវជ្រាវ របស់និសិ្សតនៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយស្តីពី Malware។ នៅក្នុងបទបង្ហាញនេះ ចំនុចមួយចំនួននឹងត្រូវ លើកយកមកបង្ហាញ៖ ១. តើអ្វីទៅជា ​Malware? ២. បញ្ហាដែលបណ្តាលមកពី Malware ៣. ដំណោះស្រាយនៃ Malware ៤. ការសរុបសេចក្តីនៃ…

  Read More »
 • Choose longer passwords to reduce hacking risk

  ចូរជ្រើសរើសយកនូវពាក្យសម្ងាត់វែងដើម្បីកាត់បន្ថយនូវហានិភ័យនៃការវាយប្រហារ ការបន្ថែមនូវតួអក្សរធំ ​(UpperCase) ឬក៍តួអក្សរពិេសស ទៅក្នុងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក មិនបានធ្វើឲ្យមានភាពលំបាកក្នុងការបំបែកនោះទេ នេះបើតាមការ ស្រាវជ្រាវថ្មីៗនេះ ដែលព្យាយាមបំបែកពាក្យសម្ងាត់ចំនួន 600,000។ នៅក្នុង ​2014 Business Password Analysis បានធ្វើតេស្តទៅលើពាក្យសម្ងាត់ចំនួន 626,718 ដោយមានលទ្ធភាពក្នុងការបំបែក បានច្រើនជាង ពាក់កណ្តាលក្នុងរយៈពេល…

  Read More »
 • Presentation on Facebook Security

  បទបង្ហាញស្តីពីសន្តិសុខហ្វេសប៊ុក ខាងក្រោមនេះគឺជាបទបង្ហាញមួយដែលត្រូវបានរៀបចំដោយលោក Sorn Chanratha មន្ត្រីសារព័ត៌មាននៅបណ្តាញយុវជនកម្ពុជា (Media Officer at Cambodian Youth Network)។ នៅក្នុងបទបង្ហាញនេះគឺអ្នកនឹងយល់ដឹងពី៖ – ការការពារគណនីហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក – ការជៀសវាងពី Scammer – បោកអ្នកគោលដៅរបស់ហ្វេសប៊ុក –…

  Read More »
 • Privileged Accounts Are Exploited by the top 8 ways

  ចំនុចចំបងធំៗប្រាំបីយ៉ាងដែលគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានជ្រៀតជ្រែក (exploited) អង្គភាពធំៗតែងតែមាននូវគណនីជាច្រើនរាប់ពាន់ ដែលជាទូទៅគ្រប់គ្រងមិនបានល្អឡើយ។ អ្នកមិនល្អនៅខាងក្នុង អតីតបុគ្គលិក ឧក្រិដ្ឋជនវាយប្រហារ ហើយនឹង អ្នកវាយប្រហារដែលមានការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាល (state-sponsored) អាចវាយប្រហារទៅលើគណនីដែលគ្រប់គ្រងមិនបានល្អជាច្រើនទាំងនេះ ដើមី្បជ្រៀត ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់អង្គភាព ដោយប្រើប្រាស់នូវវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖ – Share Accounts: អភិបាលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតែងតែប្រើប្រាស់សារចុះសារឡើងនូវពាក្យសម្ងាត់ (re-use password)…

  Read More »
 • HTTP Status Code

  លេខកូដដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុង ​HTTP Protocol ខាងក្រោមនេះគឺជាលេខកូដទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុង HTTP Protocol ដែលវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ សម្រាប់ពេលដោះស្រាយបញ្ហា ដែលកើតមាន ឡើងចំពោះវិបសាយ។

  Read More »
 • Relationship between Linux Brands

  ទំនាក់ទំនងរវាងផលិតផលទាំងអស់ក្នុងស្រលាយ ​Linux ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងខ្សែស្រលាយ Linux ទាំងអស់ ដែលមានប្រើប្រាស់ក្នុងពិភព ​IT។ សូមអានវាដើម្បីបានជាចំណេះដឹង!

  Read More »
 • The Internet’s Undersea World

  រូបភាពនៃខែ្សកាបអិនធឺណែតក្រោមបាតសមុទ្រជុំវិញពិភពលោក ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញពីខ្សែកាប (Optical Fiber) ក្រោមបាតសមុទ្រ ដែលតភ្ជាប់បណ្តាញអិនធឺែណេតជុំវិញពិភពលោក។

  Read More »
 • Network Protocol Lists

  បញ្ជីនៃ ​Network Protocols ខាងក្រោមនេះគឺជាការសង្ខេបនៃ Network Protocols ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យា។ សូមទាញយកទៅប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នា!

  Read More »
 • [Report] – Economic impact of cybercrime II

  របាយការណ៍ស្តីពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃ Cybercrime II បើតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុន Intel Security (អតីត McAfee) បានឲ្យដឹងថា៖ Cybercrime គឺជាឧស្សាហកម្មមួយដែលមានការរីកដុះដាល។ ការទទួលផលតបស្នងវិញគឺមហាសាល រីឯហានិភ័យគឺមានកម្រិតទាប។ យើងបានធ្វើការប៉ាន់ស្មានថា ទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណច្រើនជាង $445 billion បានបាត់បង់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបណ្តាលមកពី Cybercrime ដោយរួមមានទាំង…

  Read More »
 • Hacking E-Book Collections

  ការបម្រូលផ្តុំនូវសៀវភៅស្តីពី Hack ជាច្រើន ខាងក្រោមគឺជាសៀវភៅអេឡិចត្រូនិចស្តីពីការ ​Hack ដែលត្រូវបានចងក្រងប្រមូលផ្តុំ។ សូមធ្វើការទាញយកដើមី្បអានធ្វើជាចំណេះដឹង៖ Syngress – Aggressive Network Self-Defense.pdf 82.85 MB Syngress – Best Damn Windows Server…

  Read More »
Back to top button