ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralKnowledgeSecurity NewsTelecom & ICT

តើអ្វីទៅជា Augmented Reality និង Virtual Reality?

Augmented reality និង virtual reality គឺជាមធ្យោបាយពីរដែលបច្ចេកវិទ្យាអាចផ្លាស់ប្តូរនូវរបៀបដែលអ្នកមើលឃើញពិភពលោក។ ជួនកាលមនុស្សមួយចំនួនគិតថាពាក្យ AR និង VR ដូចគ្នា, តែវាមិនដូចគ្នាទេ។

Augmented Reality (ពិភពពិតដែលបន្ថែមដោយពត៌មានឌីជីតាល់)

Augmented reality ត្រូវបានកំនត់សេចក្តីថាជាទំរង់មួយដែលធ្វើអោយប្រសើរឡើងនៃពិភពពិតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយះការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដាក់បន្ថែមពត៌មានឌីជីតាល់នៅលើរូបភាពរឺអ្វីមួយ, មានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់មើលនិងទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងពិភពពិតខណះដែលពត៌មានឌីជីតាល់ត្រូវបានបន្ថែមទៅលើវា។

AR ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកប្រើប្រាស់ (apps) សំរាប់ smartphones និង tablets។ AR apps ប្រើប្រាស់ប្រដាប់ថត camera នៃទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្រើដើម្បីបង្ហាញអោយឃើញនូវពិភពពិតមួយនៅពីមុខអ្នកប្រើ, បន្ទាប់មកដាក់ស្រទាប់មួយនៃពត៌មាន, រួមមានអត្ថបទនិង /រឺ រូបភាព, នៅពីលើគំហើញនោះ។

Apps ទាំងឡាយអាចប្រើ AR បានសំរាប់ការកំសាន្ត ដូចជាហ្គេម Pokémon GO រឺសំរាប់ពត៌មាន ដូចជា app Layar។

Layar app អាចបង្ហាញអោយយើងឃើញពត៌មានដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍អំពីបណ្តាទីកន្លែងដែលអ្នកប្រើចង់ទៅទស្សនា, តាមរយះការប្រើប្រាស់ augmented reality។ បើកកម្មវិធី app នេះនៅពេលអ្នកប្រើកំពុងធ្វើការទស្សនាកន្លែងមួយនិងអានពត៌មានដែលលេចឡើងនៅក្នុងស្រទាប់មួយលើគំហើញរបស់អ្នកប្រើ។

Layar អាចរកបានដោយសេរីសំរាប់ Android on Google Play ព្រមទាំង iPhone និង iPad នៅលើ iTunes App Store។

Virtual Reality (ពិភពពិតដែលនិមិ្មតកម្មដោយសុសវែរ)

Virtual Reality ត្រូវបានកំនត់ន័យថាជាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រដើម្បីបង្កើតមជ្ឈដ្ឋានមួយដែលធ្វើអោយដូចជាក់ស្តែងតាមរយះសូហ្វ៊ែ (simulated environment) ។

បច្ចេកវិទ្យានេះនឹងនាំអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងឡាយអោយមុជជ្រៅទៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននិម្មិតមួយទាំងស្រុងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកុំព្យូទ័រ, មានន័យថានៅពេលដែលអ្នកមើល VR, អ្នកកំពុងមើលឃើញពិភពពិតមួយដែលខុសគ្នាទាំងស្រុងពីអ្វីដែលនៅចំពីមុខអ្នកប្រើ។

Virtual reality អាចជាសិប្បនិម្មិត, ដូចជាទស្សនីយភាពជីវចល មួយ, រឺជាទីកន្លែងជាក់ស្តែងមួយដែលបានថតហើយដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធី virtual reality app មួយ។

ជាមួយនឹង virtual reality, អ្នកប្រើអាចរំកិលជុំវិញនិងរកមើលសព្វទិស លើ, ក្រោម, ចំហៀងនិងខាងក្រោយអ្នកប្រើប្រាស់និងលឺសំលេងដោយសេរីក្នុងមជ្ឈដ្ឋានឌីជីតាល់។

ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ virtual reality អ្នកប្រើចាំបាច់ត្រូវពាក់ប្រដាប់នឹង VR headset (viewer) ពិសេសមួយ។ ប្រដាប់ VR headsets ត្រូវបានតរភ្ជាប់ទៅនឹងកុំព្យូទ័រមួយដូចជា Oculus Rift រឺជាប្រដាប់លេងហ្គេមមួយដូចជា PlayStation VR, ក៏ប៉ុន្តែមានគ្រឿងឧបករណ៍ដែលធ្វើការដាច់ដោយឡែកផងដែរដូចជា Google Cardboard រឺ Daydream View ដែលជាប្រដាប់ពាក់ VR headsets ធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹង smartphones ព្រមទាំងបណ្តាកម្មវិធី VR apps៕

ចូលរួមទៅក្នុងបន្ទប់ផ្តល់ព័ត៌មាន Telegram channel សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយស្តីពីសន្តិសុខអុិនធឺណិតទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស៖ https://t.me/infosecisac ។ ចង់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សូមទំនាក់ទំនង info@secudemy.com.

​Subscribe to our Telegram channel for the latest updates on the Cybersecurity Breaking News in both locally and internationally: https://t.me/infosecisac. For advertising: info@secudemy.com

ប្រភព៖ ទំព័រហ្វេសប៊ុក Telecommunications and Networking – បច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ និង បណ្តាញ

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button