ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralKnowledgeSecurity NewsSecurity Tips

ភាពខុសគ្នា ​Vulnerability Assessment, Penetration Testing និង RedTeaming

យើងដឹងហើយថា មានពាក្យពេជច៍ជាច្រើនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការធ្វើតេស្តសន្តិសុខសាយប័រ ដែលក្នុងនោះមានពាក្យចំនួនបី ដែលអ្នកតែងតែឃើញគេនិយមប្រើប្រាស់គឺ ​Vulnerability Assessment, Penetration Testing និង ​Redteaming ហើយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយមានការភាន់ច្រលំ។

យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការស្វែងយល់ថា តើពាក្យទាំងបីខាងលើនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេច?

VULNERABILITY ASSESSMENT

Vulnerability Assessment ត្រូវបានប្រើប្រាស់ភាគច្រើនទៅលើនិតិវិធីស្វ័យប្រវត្តិ ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្កេនទៅលើប្រព័ន្ធ ដើម្បីស្វែងរកនូវចំនុចងាយរងគ្រោះនានា។ ការអាចរួមមាននូវការរកឃើញដូចជា ប្រព័ន្ធមិនទាន់ត្រូវបានអាប់ដេត (pending update/patches) ពាក្យសំងាត់ខ្សោយ ឬក៏ការរៀបចំ (configuration) មិនទាន់បានត្រឹមត្រូវ ឬមិនគ្រប់គ្រាន់។ ការស្កេននេះ គួរតែធ្វើជាប្រចាំ ដោយសារតែបញ្ហាអាចកើតមានឡើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការអាប់ដេតទៅលើប្រព័ន្ធ (ដូចជាការអាប់ដេតទោលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជាដើម)។

គោលដៅចំបងក្នុងការធ្វើការ ​vulnerability assessement គួតែធ្វើយ៉ាងណាស្វែងយកចំនុចងាយរងគ្រោះឱ្យបានកាន់តែច្រើន តាមតែអាចធ្វើទៅបានក្នុងរយៈពេលខ្លី ក្នុងគោលបំណងរកឱ្យឃើញ ហើយជួសជុលទៅលើចំនុចងាយរងគ្រោះងាយៗឱ្យបានលឿនតាមតែអាចធ្វើទៅបាន។

PENETRATION TESTING

ផ្ទុយគ្នាទៅនឹង vulnerability assessment ដែលប្រើប្រាស់នីតិវិធីស្វ័យប្រវត្តិ ការធ្វើ penetration testing គឺជាការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសដោយអ្នកជំនាញផ្ទាល់ ​(manual) ដើម្បីស្វែងរកនូវចំនុចងាយរងគ្រោះស្មុគស្មាញនានា ដែលមិនអាចរកឃើញដោយការស្កេនធម្មតា។

បន្ថែមទៅលើគ្នានេះ ចំនុចងាយរងគ្រោះនៅក្នុងការធ្វើ penentration test គឺត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ និងវាយលុកបំបែកដើម្បីឱ្យកាន់តែច្បាស់ និងអាចធ្វើយ៉ាងណាឱ្យដើម្បីទាញយកសិទ្ធិនានា ឬក៏អាក់េសសទៅកាន់អុីម៉ែលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយ។

គោលបំណងចំបងនៃកិច្ចការនេះ គឺធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកឱ្យឃើញនូវចំនុចងាយរងគ្រោះដែលមានភាពស្មុគស្មាញ ហើយដាក់ចេញនូវយន្តការសន្តិសុខដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព ទាំងថ្នាក់បច្ចេកទេស អង្គភាព និងបុគ្គល។

REDTEAMING

​RedTeaming គឺជាវិធីសាស្ត្រម្យ៉ាងដែលមានលក្ខណៈទំនើប និងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសចុងក្រោយ ដូចជា ​MITRE ATT&CK ដើម្បីធ្វើការវាយលុកទៅលើប្រព័ន្ធនានារបស់អង្គភាព និងទទួលបានអ្វីដែលជាគោលដៅចង់បាន។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមការ​ពារ ឬ “Defense Team” ដែលយើងស្គាល់ថា BlueTeam ត្រូវតែធ្វើការឃ្លាំមើលការវាយប្រហារពីសំណាក់ ​​RedTeam ហើយធ្វើការឆ្លើយតបទៅតាមលក្ខណៈនៃការវាយលុក។

គោលបំណងចំបងរបស់កិច្ចការងារនេះគឺដើម្បីធ្វើការស្វែងរកនូវចំនុចងាយរងគ្រោះនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ តែចុងក្រោយនោះ គឺដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពទៅលើក្រុម BlueTeam ទៅវិញទេ។

សំណួរសួរថា តើវិធីសាស្ត្រណាមួយដែលមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់អ្នក?

យើងមិនមានចំឡើយត្រង់តែម្តងចំពោះសំណួរមួយនេះទេ ដោយសារតែវាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតសន្តិសុខសាយប័រនៅក្នុងអង្គភាពរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកមិនធ្លាប់បានធ្វើការងារទៅលើ ​security assessment នោះទេ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមពី vulnerability scan ដើម្បីធ្វើការកំណត់ថាតើសន្តិសុខសាយប័របឋមរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងកម្រិតណា ហើយអ្នកចង់បានវាឡើងដល់កម្រិតណា?

បន្ទាប់ពីអង្គភាពអ្នកដំណើរការនូវ vulnerability scan ហើយនោះ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមធ្វើ penetration testing ដើម្បីរកឱ្យឃើញនូវចំនុចងាយរងគ្រោះដែលស្មុគស្មាញដទៃទៀត។

បើសិនជាអង្គភាពរបស់អ្នកមានប្រើប្រាស់នូវ SOC, SIEM និងក្រុមអ្នកការពារ (BlueTeam) នោះអ្នកអាចគិតពិចារណាក្នុងការប្រើប្រាស់ ​RedTeam ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង៕

សម្រាប់អ្នកដែលចង់តាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងស្មាតហ្វូន អាចធ្វើការទាញយក App នៅក្នុង ​AppStore & PlayStore

ចូលរួមទៅក្នុងបន្ទប់ផ្តល់ព័ត៌មាន Telegram channel សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយស្តីពីសន្តិសុខអុិនធឺណិតទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស៖ https://t.me/infosecisac ចង់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សូមទំនាក់ទំនង info@secudemy.com

Subscribe to our Telegram channel for the latest updates on the Cybersecurity Breaking News in both locally and internationally: https://t.me/infosecisac

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button