world fiber optic

  • Documents

    The Internet’s Undersea World

    រូបភាពនៃខែ្សកាបអិនធឺណែតក្រោមបាតសមុទ្រជុំវិញពិភពលោក ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញពីខ្សែកាប (Optical Fiber) ក្រោមបាតសមុទ្រ ដែលតភ្ជាប់បណ្តាញអិនធឺែណេតជុំវិញពិភពលោក។

    Read More »
Back to top button