WordPress SEO by Yoast

  • Security News

    Vulnerability Discovered in WordPress SEO Plugin by Yoast

    កំហុសឆ្គងមានលក្ខណៈជា blind SQL Inject ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុង Plugin ដ៏ល្បីមួយឈ្មោះថា WordPress SEO plugin by Yoast. WPScanVulnerability Database បានចេញនូវសេចក្តីណែនាំ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចេញប្រាប់កំហុសនេះទៅកាន់អ្នកអភិវឌ្ឍ Plugin នេះ។ ជំនាន់នៃ ​PlugIn 1.7.3.3…

    Read More »
Back to top button