training

 • General

  ត្រូវការអ្នកជំនាញ ១លាន៥សែន ក្នុងឆ្នាំ២០២០

  កង្វៈខាតអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មានគឺកាន់តែមានទំហំជាងមុនទៅទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ ។ នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលចេញដោយ ISC(2) បានធ្វើការព្យាករណ៍នូវតម្រូវដ៏ធំសំបើមនូវអ្នកដែលមានជំនាញផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាន (cybersecurity)។ ការគំរាមគំហែងផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាននៅជុំវិញពិភពលោកកាន់តែមានច្រើន ដែលបណ្តាលឲ្យមានកង្វៈខាតអ្នកដែលមានជំនាញផ្នែកនេះ។ មូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យមានការខ្វៈខាត នៅក្នុងការសិក្សារបស់ខ្លួន “2015 (ISC)2 Global Information Security Workforce” ដែលធ្វើឡើងដោយការស្ទាបស្ទង់មតិ បានបង្ហាញថា មាន ៦២ភាគរយ…

  Read More »
 • Introduction to Ethical Hacking and How to Get Started as an Ethical Hacker

  Learn how to become an ethical hacker using Kal Linux! This tutorial uses high definition (HD) screen capture to show…

  Read More »
 • Complete Free Hacking Course: Go from Beginner to Expert Hacker Today!

  Everything you need to get started as a hacker and take your hacking skills to an expert level is included…

  Read More »
 • General

  Top 5 Websites To Learn Ethical Hacking

  គេហទំព័រល្បីៗចំនួន ៥ សម្រាប់សិក្សា Ethical Hacking ដោយខ្លួនឯង ខាងក្រោមនេះគឺជាវិបសាយល្បីៗទាំង ៥ ដែលអ្នកអាចធ្វើការសិក្សាអំពី ​ethical hacking ដោយងាយស្រួល។ ១. CEH: Certified Ethical Hacking Course នេះគឺជាវិបសាយដែលអ្នកអាចសិក្សា ស្វែងយល់ពី…

  Read More »
 • Security Concerns Surrounding Web Browsers

  បញ្ហាសន្តិសុខនៅជុំវិញការប្រើប្រាស់ ​Web Browsers វិដេអូខាងក្រោមនេះ នឹងធ្វើការផ្តល់នូវការសិក្សាលំអិតទៅលើ Web Browsers អំពីវិធីសាស្ត្រដែល Browsers ត្រូវបានប្រើប្រាស់ ហើយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខ ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់វា។ នៅចុងបញ្ចប់នៃវិដេអូនេះ អ្នកនឹងយល់ដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះ នៃដំណើរការនៃ Browsers។

  Read More »
 • General

  Learn Information Security Fundamental (FREE COURSE)

  សិក្សាអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិសុខព័ត៌មានដោយឥតគិតថ្លៃ SANS Cyber Aces Online បានដាក់ឲ្យដំណើរការនូវការសិក្សាពីចម្ងាយ (online) ដោយឥតគិតថ្លៃទៅលើមុខវិជ្ជាមួយចំនួន។ SANS គឺជាអ្នកជួរមុខ នៃការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកសន្តិសុខអ៊ិនធឺណេត (CyberSecurity) ជុំវិញពិភពលោក។ គោលដៅរបស់ SANS គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមុខវិជ្ជាទាំងអស់នោះ ក្លាយ ទៅជា Open Courseware…

  Read More »
 • General

  Offensive Computer Security 2014 [44 Parts]

  វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីសន្តិសុខកុំព្យូទ័រ ២០១៤ គោលបំណងចំបងនៃអ្នកវាយប្រហារក្នុងការជ្រៀតចូល (exploit) ទៅក្នុងចំណុចខ្សោយ (vulnerability) គឺដើម្បីសម្រេចបានមកវិញនូវការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួន (return on investment) ដែលជាទូទៅគឺពេលវេលារបស់ពួកគេ។ ការទទួលបានអ្វីមួយមកវិញនោះ គឺមិនមែនសំដៅតែទៅលើប្រាក់មួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកវាយប្រហារអាចមានការចាប់អារម្មណ៍ ក្នុងការទាញយកទិន្នន័យ អត្តសញ្ញាណ ឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតដែលមានប្រយោជន័ដល់ពួគគេ។ ជំនាញក្នុងការធ្វើតេស្តវាយប្រហារ (penetration testing)…

  Read More »
 • Introduction to Network Security

  ការណែនាំអំពីសន្តិសុខបណ្តាញ វិដេអូខាងលើនេះ នឹងណែនាំឲ្យស្គាល់ថាតើអ្វីទៅជាសន្តិសុខបណ្តាញ? វាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេច? សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា

  Read More »
 • Training Series

  Certified Ethical Hacker Video Training [75 Parts]

  វិេដអូបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី Certified Ethical Hacker ខាងក្រោមនេះគឺជាខ្សែវិដេអូដែលបង្ហាញពីការបណ្តុះបណ្តាលស្តីវគ្គ Ethical Hacking (CEH) ដោយក្រុមហ៊ុន ​TrainSingle មានទាំងអស់ចំនួន ៧៥ វគ្គ។ សូមចូលរួមរៀនទាំងអស់គ្នា

  Read More »
 • [Presentation] Data Protection and Compliance: Where Encryption Applies

  Does your business face many industry and regulatory compliance mandates? Whether its PCI DSS, SOX, HPPA or FISMA, these regulations…

  Read More »
 • Security – Information Security Conference 2014

  This is the recorded video for the Information Security Conference 2014 @ Bangladesh. Please feel free to enjoy it.

  Read More »
 • KY ISSA May 2014: Introduction to Intercepting Mobile Device Application Traffic

  Title: Introduction to Intercepting Mobile Device Application Traffic Author: Jeremy Druin Twitter: @webpwnized Description: From the KY ISSA May meeting,…

  Read More »
 • Wireshark Network Forensics

  This session was recorded at Sharkfest 2013, UC Berkeley, CA Join Laura Chappell in this session as she examines a…

  Read More »
 • Advanced Digital Forensics (Open Source Forensics)

  This presentation outlines the usage of open source forensics. http://asecuritysite.com/forensics/advf

  Read More »
 • Malware Analysis

  This presentation gives an overview of how malware can be analysed.

  Read More »
Back to top button