secudemy

 • Event

  Cyber Youth Cambodia #22: Facebook Security

  Cyber Youth Cambodia គឺជាសហគមន៍សន្តិសុខសាយប័រសម្រាប់យុវជន ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់យុវជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ ឬក៏ចំណង់ចំណូលចិត្ត (passion) ដើម្បីចាប់យកអាជីពការងារក្នុងវិស័យសន្តិសុខសាយប័រ។ Speaker: Chy Sophat & Nget VuthaModerator: Mr. Phan Uotdom Organized by: Cyber…

  Read More »
 • Event
  Cyber Youth Cambodia #21: Zero Trust

  Cyber Youth Cambodia #21: Zero Trust

  Cyber Youth Cambodia គឺជាសហគមន៍សន្តិសុខសាយប័រសម្រាប់យុវជន ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់យុវជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ ឬក៏ចំណង់ចំណូលចិត្ត (passion) ដើម្បីចាប់យកអាជីពការងារក្នុងវិស័យសន្តិសុខសាយប័រ។ Speaker: Philip Hung Cao, Strategist, Advisor, Contributor, EducationModerator: Mr. OU Phannarith, Founder…

  Read More »
 • Cyber Youth Cambodia

  Cyber Youth Cambodia #15: Cybersecurity Standard

  Cyber Youth Cambodia គឺជាសហគមន៍សន្តិសុខសាយប័រសម្រាប់យុវជន ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់យុវជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ ឬក៏ចំណង់ចំណូលចិត្ត (passion) ដើម្បីចាប់យកអាជីពការងារក្នុងវិស័យសន្តិសុខសាយប័រ។ Cyber Youth Cambodia បានរៀបចំ online session លើកទី១៥ របស់ខ្លួនប្រកបដោយជោគជ័យនាថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ចាប់ពីម៉ោង…

  Read More »
 • Event

  Webinar: Learn Hacking with Capture The Flag (CTF)

  កាលពីថ្ងៃទី ៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមការងារ KCyberOp ដោយមានការគាំទ្រពី Kirirom Institute of Technology, Secudemy និង ISAC-Cambodia បានរៀបចំ Cybersecurity webinar ក្រោមប្រធានបទ “Learn Hacking…

  Read More »
 • General
  Cyber Computer Attack

  យល់ដឹងមេរោគជំរិតទារប្រាក់ (RANSOMWARE VIRUS) តាមអនឡាញ

  មួយរយៈចុងក្រោយនេះឃើញថាមានបងប្អូនមួយចំនួន មិនថាតាមស្ថាប័ន អង្គការ សាកលវិទ្យាល័យ ឬក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗបានរងផលប៉ះពាល់ពីពពួកមេរោគជំរិតទារប្រាក់ (RANSOMWARE Virus) ដែលជាប្រភេទមេរោគធ្វើកូដនីយកកម្ម (encrypted) បានន័យថា វានឹងធ្វើការបំលែងឯកសារ/ទិន្នន័យ (data) មានដូចជា pdf, doc, docx, png, jgp, mp4, mp3,…

  Read More »
 • General
  Telegram Security

  វិធីសាស្រ្តក្នុងការវាយប្រហារ Telegram ដើម្បីលួចទន្និន័យ

  ដោយសារឃើញថាមួយរយះក្រោយនេះមានការវាយប្រហារតាមបណ្តោញសង្គម (Telegram, Facebook, etc) ទៅលើ បុគ្គលសំខាន់ៗ គោលបំនងគឺដើម្បីលួចយកនូវទន្និន័យ (Data) ដែលវិធីសាស្ត្រនេះ អ្នកវាយប្រហារ (Hacker) គឺបានធ្វើការរៀបចំនូវមេរោគ (Backdoor) មួយដែលមានប្រសិទ្ធិខ្ពស់ (Bypass Antivirus) ដែលកម្មវិធិចាប់មេរោគ (Antivirus Software) មិនអាចចាប់បាន…

  Read More »
 • Cyber Youth Cambodia

  Cyber Youth Cambodia #04: Internet of Things Security

  Cyber Youth Cambodia គឺជាសហគមន៍សន្តិសុខអុីនធឺណែតសម្រាប់យុវជន ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង សម្រាប់យុវជនវ័យក្មេងជាពិេសស គឺសម្រាប់សិស្ស-និស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅតាមវិទ្យាល័យ ឬ/និង សាកលវិទ្យាល័យនានានៅទីក្រុងភ្នំពេញ ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ ឬក៏ចំណង់ចំណូលចិត្ត (passion) ដើម្បីចាប់យកអាជីពការងារក្នុងវិស័យសន្តិសុខអុីនធឺណែត។ សហគមន៍ Cyber Youth Cambodia បានរៀបចំ online session…

  Read More »
 • Event

  16th Defense Talk: Monthly Cybersecurity Event in Cambodia

  កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU) ជាន់ទី១១ (Emerald+) មានរៀបចំសិក្ខាសាលាចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីអំពីសន្តិសុខព័ត៌មានលើកទី១៦ក្រោមការរៀបចំរបស់ក្រុមការងារវេបសាយ ​SecuDemy.com និងសហការណ៍ឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន iBel CyberSecurity ។ ជាកិច្ចចាប់ផ្តើម លោក អ៊ូ ផាន់ណារិទ្ធ (OU Phannarith) ដែលជាស្ថាបនិកគេហទំព័រ…

  Read More »
 • Documents

  បទបង្ហាញ: ប្រភេទនៃមេរោគ

  សូមថ្លែងអំណរគុណដល់និសិ្សតនៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ដែលបានរួមចំណែករៀបចំឯកសារខាងក្រោមនេះឡើង ដើម្បីផ្តល់ជាចំណេះដឹងដល់សាធារណៈជនក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និងសន្តិសុខ។ ទាញយក PDF: https://goo.gl/6VkZ6o

  Read More »
 • General

  Install now: Secudemy is on iOS

  បន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ Android រួចមក វេបសាយ Secudmy មានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុង AppStore ដែលដំណើរការនៅក្នុង iOS device ។ វេបសាយ Security Academy (SecuDemy.com) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ គឺជាវេបសាយទីមួយឈានមុខគេផ្នែកព័ត៌មាន សន្តិសុខ ក្នុងគោលបំណងជម្រុញការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មានទៅកាន់រាល់អ្នកប្រើប្រាស់អិុនធឺណិតទាំងអស់នៅកម្ពុជា។…

  Read More »
Back to top button