policy

 • Cybercrime

  WhatsApp នឹងលុបគណនីរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយ Facebook

  នាពេលថ្មីៗនេះ WhatsApp បានធ្វើការជូនដំណឹងទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាស្តីអំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើគោលការណ៍នៃការប្រើប្រាស់ និងឯកជនភាព ដែលនឹងចូលជាធរមាននៅក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ។ ការផ្លាស់ប្តូរដោយជៀសមិនរួចនោះគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យ ​WhatsApp ធ្វើការចែករំលែកព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតរបស់ហ្វេសប៊ុក ដោយរួមមានព័ត៌មានអំពីការចុះឈ្មោះ លេខទូរស័ព្ទ ទិន្នន័យប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានអំពីសេវាពាក់ព័ន្ធ ព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍ចល័ត អាស័យដ្ឋានអាយភី និងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលទទួលបានយល់ព្រមពីអ្នកប្រើប្រាស់។ គោលនយោបាយនៃការចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយនឹងហ្វេសប៊ុក និងសេវាផ្សេងៗមិនមានវិសាលភាពនៅក្នុងសហភាពអុឺរ៉ុបដែលជាផ្នែកនៃ European…

  Read More »
 • General

  ធនាគារកណ្តាលម៉ាឡេស៊ីនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការគោលនយោបាយបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

  ធនាគារកណ្តាលម៉ាឡេស៊ីនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវគោលនយោបាយបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (Risk Managment in Technology Policy) នៅក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះ ដើម្បីផ្តល់ជាគោលការណ៍ណែនាំទៅដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការកើនឡើងឥតឈប់ឈរនៃឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។ បើតាមការឱ្យដឹងពីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គភាព CyberSecurity Malaysia លោក Amirudin បានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ មានច្រើនជាង ១០,០០០ ករណីដែលត្រូវបានរាយការណ៍…

  Read More »
 • Documents

  Presentation on Internet Security Policy

  បទបង្ហាញស្តីអំពី គោលនយោបាយសន្តិសុខអ៊ិនធឺណិត ខាងក្រោមនេះគឺជាកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ក្រោមប្រធានបទ “Internet Security Policy” ។

  Read More »
 • Excellence in the Field of Public Policy Award

  Published on Feb 25, 2014 Dr. Patrick Gallagher, Under Secretary of Commerce for Standards and Technology This year’s award winner is…

  Read More »
 • 5 Considerations For a Successful BYOD Strategy

  Bring your own device (BYOD) is becoming the rule rather than the exception which has created a new set of…

  Read More »
 • Documents

  Information Security Policy – RHAC

  គោលនយោបាយសន្តិសុខក្លាយទៅជាមូលដ្ធានគ្រឹះនៃការរៀបចំសន្តិសុខនឹងនិតិវិធីនៃការរៀបចំដោយរួមមានការវិភាគហានិភ័យ វិធានការសន្តិសុខ ប្រតិបត្តិការណ៏នឹងការគ្រប់គ្រង។ គោលបំណងសំខាន់របស់វាគឺដើម្បីផ្តល់អោយបុគ្គលិកជាមួយនូវសេចក្តីសង្ខេបមួយអំពីការ អនុញ្ញាត្តិអោយប្រើទ្រព្យសម្បត្តិពត៏មាន ក៏ដូចជាការពន្យល់អ្វីដែលចាត់ទុកថាជាការអនុញ្ញាត្តិ នឹងអ្វីដែលមិនអនុញ្ញាត្តិ។ ជាមូលដ្ធានគ្រឹះមូលហេតុសំខាន់ពីក្រោយការបង្កើតគោលនយោបាយសន្តិសុខគឺដើម្បីកំណត់ គ្រឹះនៃសន្តិសុខពត៏មានរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័ន នឹងដើម្បីពន្យល់ទៅបុគ្គលិកពីរបៀប ដែលពួក គេមានទំនួលខុសត្រូវសំរាប់ការការពារធនធានពត៏មាន។  

  Read More »
Back to top button