Home / Tag Archives: password

Tag Archives: password

Dropbox: ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកជាបន្ទាន់

Dropbox បានបញ្ចេញព័ត៌មានកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថា ទិន្នន័យដែលត្រូវបានហេគឃ័រលួចនៅក្នុងឆ្នាំ២០១២នោះ កំពុងតែត្រូវបានគេដាក់លក់នៅក្នុង dark web ហើយចំនួនអាចច្រើនជាងអ្វីដែលគេធ្លាប់គិតពីមុនមកទៀត។ ទិន្នន័យឈ្មោះ និងពាក្យសម្ងាត់នៃគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាង ៦០លាននាក់ត្រូវបានគេេហគនៅក្នុងឆ្នាំ២០១២ ដែលកាលនោះក្រុមហ៊ុន Dropbox បាននិយាយថាគឺលួចបានតែ emails តែប៉ុណ្ណោះ។ ក៏ប៉ុន្តែបើតាមទិន្នន័យដែលយកបានពីក្នុង dark web នោះគឺមានទំហំប្រមាណជា 5GB ផ្ទុកទៅដោយគណនីចំនួន 68,680,741 ដែលមានអីុមែ៉ល និង hashed (and salted) passwords នៃអ្នកប្រើប្រាស់ dropbox ។ ក្នុងចំណោមពាក្យសម្ងាត់ទាំង ៦០លាននោះ មានប្រមាណជា ៣២លានពាក្យសម្ងាត់ត្រូវបានធ្វើកូដនីយកម្មដោយប្រើប្រាស់ hash function (BCrypt) ដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ហេគឃ័រក្នុងការបំបែករកពាក្យសម្ងាត់ពិតប្រាកដ ក្រៅពីេនះគឺប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស hash ជាមួយនឹង SHA-1 hashing algorithm ។ ពាក្យសម្ងាត់ទាំងនោះ ក៏ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានប្រើប្រាស់នូវ Salt (ដែលជា …

Read More »

ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់របស់ Yahoo ចំនួន ២០០លាន ត្រូវបានដាក់លក់ជាសាធារណៈ

ទិន្នន័យមួយចំនួនធំនៃអ្នកប្រើប្រាស់ ២០០លាននាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Yahoo ត្រូវបានដាក់លក់នៅក្នុងវេបសាយ TheRealDeal ក្នុង Dark Web Market ដោយឈ្មោះ “peace_of_mind (aka Peace)” ។ ទោះបីជាក្រុមហ៊ុន Yahoo មិនទាន់ធ្វើការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការអំពីបញ្ហានេះក៏ដោយ ក៏មើលទៅទំនងជាពិតប្រាកដផងដែរ ដោយសារតែ Peace ធ្លាប់ធ្វើការលក់នូវ ទិន្នន័យធំៗមួយចំនួនមកពី iMesh, VK, Tumblr និងសេវាកម្មអនឡាញមួយចំនួនទៀត ហើយវាគឺជាការពិតមែន។ ទិន្នន័យរបស់ Yahoo ត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃ ៣ bitcoins (ជិត 1,860USD) ហើយមើលទៅគឺរួមមាននូវ username, MD5-hashed password និង date of birth នៃអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងចំណោម ២០០លាននាក់ រួមទាំងព័ត៌មានអំពី back-up email addresses, country និង …

Read More »

ពាក្យសម្ងាត់អាក្រក់បំផុតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

ក្រុមហ៊ុន SplashData បានធ្វើការប្រកាសនូវ “បញ្ជីពាក្យសម្ងាត់ដែលអាក្រក់បំផុតប្រចាំឆ្នាំ២០១៥” ដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់នូវទម្លាប់របស់អ្នកប្រើប្រាស់អិុនធឺណិត។ ពាក្យសម្ងាត់ “123456” និង “password” ត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ម្តងទៀតជាពាក្យដែលត្រូវបាននិយមប្រើប្រាស់បំផុត ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញនូវអ្វីដែលជាការជ្រើសរើសរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅតែប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យ។ នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំលើកទី ៥ នេះ ក្រុមហ៊ុន ​SplashData បានធ្វើការចងក្រងដោយដកស្រង់ចេញពីពាក្យសម្ងាត់ចំនួនច្រើនជាង ២លាន ដែលត្រូវបានលួចក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ។ ជាឧទាហរណ៍ “1234567890”, “1qaz2wsx” និង “qwertyuiop” គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ជីពាក្យសម្ងាត់ពេញនិយមទាំង ២៥ ដែលវាស្ថិតនៅក្នុង ទម្រង់មួយដែលងាយស្រួលទាញដឹងបំផុត។ ទាញយកក្នុងទម្រង់ជា PDF —————————————————- តាមដានព័ត៌មានស្តីអំពីសន្តិសុខព័ត៌មានជាមួយយើងខ្ញុំ៖ – វេបសាយ: www.secudemy.com – ហ្វេសប៊ុក: https://www.facebook.com/OuPhannarith/ – Twitter: https://twitter.com/phannarith – Telegram: https://telegram.me/khisac —————————————————-

Read More »

For Better Privacy & Security, Change these iOS 9 Settings Immediately

iOS ជំនាន់ទី ៩ នេះគឺល្អ លឿន និងមានប្រសិទ្ធិភាពជាងជំនាន់មុនៗ ហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងមុខងារថ្មីៗមួយចំនួន និងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវមុខងារ multitasking សម្រាប់ iPad, Proactive Assistant Siri, new Low Power mode, Transit directions in Maps ។ល។ បន្ទាប់ពីធ្វើការតំឡើងជំនាន់ ​iOS ទី៩ នេះបានជោគជ័យហើយនោះ អ្នកគួរតែធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនូវការកំណត់សន្តិសុខ ដើម្បីការពារភាពឯកជនរបស់អ្នក។ ក្រៅពីបន្ថែមនូវមុខងារថ្មីៗ នៅក្នុង iOS9 ក៏ភ្ជាប់មកជាមួយនូវការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផ្នែកសន្តិសុខ និងឯកជនភាពផងដែរ។ ១. ចាក់សោរទូរស័ព្ទ នៅក្នុង iOS9 គឺអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដាក់លេខសំងាត់បាន ៦ខ្ទង់។ នៅពេលដែលអ្នកបញ្ចូល iOS អ្នកនឹងត្រូវបានសាកសួរដើម្បីបង្កើតនូវកូដសម្ងាត់ដើម្បីធ្វើការ encrypt ទូរស័ព្ទ iPhone អ្នកទាំងមូល ឬ iPad ទាំងមូល។ …

Read More »

Poster – Computer Security

ផ្ទាំងយល់ដឹងស្តីពីសន្តិសុខព័ត៌មាន – សន្តិសុខកុំព្យូទ័រ សូមអរគុណទៅដល់និស្សិតនៃសាលកវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ឈ្មោះ ចាន់ សុផាន់ណា ក្នុងការចូលរួមចំណែករចនាផ្ទាំងរូបភាព នៃការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន ក្រោមប្រធានបទ “សន្តិសុខកុំព្យូទ័រ” ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យការយល់ដឹងអំពីវិស័យសន្តិសុខព័ត៌មាននៅកម្ពុជា កាន់តែប្រសើរឡើង។

Read More »

Poster – Password is like your underware

ផ្ទាំងយល់ដឹងស្តីពីសន្តិសុខព័ត៌មាន – ពាក្យសម្ងាត់ប្រៀបដូចជាខោក្នុងរបស់អ្នក សូមអរគុណទៅដល់និស្សិតនៃសាលកវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ដែលមានរាយឈ្មោះដូចខាងក្រោម ក្នុងការចូលរួមចំណែករចនាផ្ទាំងរូបភាព នៃការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន ក្រោមប្រធានបទ “ពាក្យសម្ងាត់ប្រៀបដូចជាខោក្នុងរបស់អ្នក” ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យការយល់ដឹងអំពីវិស័យសន្តិសុខព័ត៌មាននៅកម្ពុជា កាន់តែប្រសើរឡើង។ – និស្សិត HENG Sengtong – និស្សិត HUN Siden – និស្សិត TANG Phekmetrey – និស្សិត YOU Chansothearoth

Read More »

Two Steps Ahead: Protecting Your Digital Life

ការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសពីរជំហាន គឺជួយការពារជីវិតឌីជីថលរបស់អ្នក ការប្រើប្រាស់នូវពាក្យសម្ងាត់តែមួយ ដើម្បីការពារនូវទិន្នន័យរបស់អ្នក គឺជាជំហានទី១ ដើម្បីឈានទៅមុខក្នុងការការពារខ្លួនអ្នក។ ចូរស្វែងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រ ក្នុងជំហានទី២ ដើម្បីបន្ថែមនូវស្រទាប់សន្តិសុខមួយទៀត ហើយការពារគណនីរបស់អ្នក។ វិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានគេហៅថា “2-step authentication”។

Read More »

Poster – Password

ផ្ទាំងយល់ដឹងស្តីពីសន្តិសុខព័ត៌មាន – ពាក្យសម្ងាត់ សូមអរគុណទៅដល់និស្សិតនៃសាលកវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ដែលមានរាយឈ្មោះដូចខាងក្រោម ក្នុងការចូលរួមចំណែករចនាផ្ទាំងរូបភាព នៃការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន ក្រោមប្រធានបទ “ពាក្យសម្ងាត់” ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យការយល់ដឹងអំពីវិស័យសន្តិសុខព័ត៌មាននៅកម្ពុជា កាន់តែប្រសើរឡើង។ ស្វែងយល់បន្ថែមពីការបង្កើតពាក្យសម្ងាត់ដែលខ្លាំង – និស្សិត គៀត រឿន – និស្សិត អ៊ន ធឺម – និស្សិត ចែ យ៉ុន – និស្សិត នេត រស្មី – និស្សិត ម៉ៅ វណ្ណ

Read More »

Hackers hold 7 million Dropbox passwords ransom

អ្នកវាយប្រហារមាននូវពាក្យសម្ងាត់របស់ ​Dropbox ប្រមាណជា ៧លានគណនី អ្នកវាយប្រហារ (hackers) បានធ្វើការគំរាមដល់ក្រុមហ៊ុន ​Dropbox ដោយបានអៈអាងថា បានលួចបាននូវព័ត៌មាន Login (username/password) របស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រមាណជា ៧លានគណនី ហើយបានសន្យាថានឹងធ្វើការបញ្ចេញនូវ ពាក្យសម្ងាត់លំអិតបើសិនជាពួកគេត្រូវបានគេបង់ប្រាក់សម្រាប់ព័ត៌មាន។ ប៉ុន្តែ ​Dropbox បានធ្វើការបដិសេធន៍ថា ប្រព័ន្ធខ្លួនមិនត្រូវបានគេហេគ (hack) ចូលឡើយ ដោយបាននិយាយថា ពាក្យសម្ងាត់ទាំងនោះគឺលួចបានមកពី សេវាកម្មរបស់អ្នកទីបី (third-party services)។ ព័ត៌មានដែលមាននៅបង្ហោះនៅក្នុង Pastebin នាថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា ម៉ោង ៤:១០ p.m. CDT បានបង្ហាញនូវបញ្ជីនៃអីុម៉ែល ៤០០ គណនី ហើយនឹង ពាក្យសម្ងាត់ដែលត្រូវគ្នានោះ ដែលជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធ Dropbox ដ៏ធំសំដើមមួយ។ ព័ត៌មានលំអិតនៃអាស័យដ្ឋានអីុមែ៉លចំនួន ៤០០គណនី ដែលមួយៗក្នុងនោះចាប់ផ្តើមដោយតួអក្សរ ​​”B” គឺជាឈុតដំបូងនៃការបញ្ចេញរបស់អ្នកវាយប្រហារ។ តែ …

Read More »

Poster – Strong Password

ផ្ទាំងយល់ដឹងស្តីពីសន្តិសុខព័ត៌មាន – ពាក្យសម្ងាត់ដែលខ្លាំង សូមអរគុណទៅដល់និស្សិតនៃសាលកវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ដែលមានរាយឈ្មោះដូចខាងក្រោម ក្នុងការចូលរួមចំណែករចនាផ្ទាំងរូបភាព នៃការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន ក្រោមប្រធានបទ “ពាក្យសម្ងាត់ដែលខ្លាំង” ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យការយល់ដឹងអំពីវិស័យសន្តិសុខព័ត៌មាននៅកម្ពុជា កាន់តែប្រសើរឡើង។ – និសិ្សត ខៀវ ចាន់ធី – និស្សិត ណែម សុភ័ក្ត្រ – និស្សិត យ៉ា ពុទ្ធារ៉ា – និស្សិត ចំរើន ដារ៉ូ – និស្សិត អឿន សុភារិទ្ធ

Read More »