NYT

  • General

    New York Times Alleges Chinese Hack Attack

    កាសែត ⁣New York Times បានរាយការណ៍ថា អ្នករាយការណ៍ និងអ្នកនិពន្ធរបស់ខ្លួន ត្រូវបានក្លាយជា គោលដៅនៃការវាយប្រហារ ពាក់កណ្តាលសម្រេច (semi-successful) ក្នុងរយៈពេល ៤ខែ ហើយបានចោទ ប្រកាន់ទៅលើ hackers របស់ចិន។ ក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធ ព័ត៌មានបានបង្ហាញថា hackers…

    Read More »
Back to top button