manich

  • Security News

    Database of Manich.asia has been leaked by Hacker

    ដាតាបេសរបស់វិបសាយក្រុមហ៊ុន Manich.asia ត្រូវបានបញ្ចេញដោយក្រុម hacker នាព្រលប់ថ្ងៃពុធនេះ ហើយបានដាក់ឲ្យធ្វើការទាញយកជាសាធារណៈ។ ក្រុមហ៊ុន Manich គឺជាក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មបង្កើតគេហទំព័រ និងចុះឈ្មោះដូមែន ⁣(Domain Name Registration)។ ខាងក្រោមគឺជាអ្វីដែលមាននៅក្នុងតាដាបេសនោះ ហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាតើឯកសារ database នោះគឺជារបស់វិបសាយទាំងមូល ឬក៍ផ្នែកខ្លះនៃវិបសាយនោះទេ

    Read More »
Back to top button